Gamrupa

STICHTING GAMRUPA EUROPE

Wie zijn wij?

Een ideële stichting, die kleine ontwikkelingsprojecten in The Gambia ( West Afrika), op vrijwillige basis ondersteunt en begeleidt: materieel, financieel, immaterieel. De lijnen zijn kort. Samen werken staat hoog in ons vaandel.

Wat doen we?

Samen met de inwoners van dorpjes, proberen we met raad en overleg HUN plannen en ideën voor vooruitgang te realiseren. Zij leveren de werkkracht en de kennis die er al is. Wij brengen suggesties en onze kennis in en zo nodig geld of goederen.
De Stichting Gamrupa Europe zoekt contakt met sponsers, subsidieverleners, medestanders en mensen die ervaring hebben met dergelijke projectjes.

Enkele voorbeelden

Wat realiseerden we al? Papier en potloden, educatief materiaal (in het Engels) voor scholen, een rolstoel voor een man zonder benen, een naaimachine, een oude 16 persoonsbus die omgebouwd werd voor schoolbus en openbaar vervoer, een waterverdeelsysteem in een schooltuin, een muur rond die schooltuin. We bouwden een muur en een beheerswoning op een grote tuin.

Wat willen we nog meer?

Er zijn plannen in gevorderd stadium voor de oprichting van een bomenkwekerijtje bij een school. Allerlei gebruiksbomen en struiken, voor de vruchten en bladeren, voor brandhout, timmerhout. Als het experiment slaagt, kunnen andere scholen het idee overnemen.
Andere plannen liggen te rijpen, bijvoorbeeld een atelier voor schoolkleding.
De bedoeling is dat elk project tenslotte zichzelf bedruipt.

Een verhaal apart is het medische gebeuren. We startten een soort ziekenfonds zodat t.z.t. medische posten bemand kunnen worden. De gebouwtjes vorman geen probleem. De bereikbaarheid en inrichting des te meer. We streven naar een ambulante arts en "wijkverpleegsters" die een post vast bemannen.

Wat kunt u voor de Stichting Gamrupa betekenen?

We zoeken voor Stichting Gamrupa Europe een penningmeester en een secretaris, m/v, nieuwe of oude Medelander, gehandicapt of recht van leden.
Uw kennis van eerste lijns-gezondheidszorg, mogelijk als opleider of medewerker ter plekke.
U kunt geld of goederen leveren, of helpen met het transport.
Er is een nieuwe schoolbus nodig, zodat de kinderen inderdaad naar school kunnen. En een vervoermiddel voor de arts.
In een later stadium zoeken we (trap)naaimachines (NB op vele plaatsen is er geen electriciteit!) stof voor schoolkleding, patronen, fournituren, garen.
En natuurlijk zijn we blij met een financiële bijdrage, waarbij u zelf kunt bepalen voor welk project. We menen het echt als we zeggen dat ELK bedrag welkom is. Het geld voor de waterverdeling en de muur om de schooltuin kwam voor een groot deel bij elkaar met giften tussen € 5 en € 50. Zo zie je, vele kleintjes maken één grote.

Om ons te bereiken:

zie formulier

Ons rekeningnummer:

Rekeningnummer: 147964490 Rabobank
IBAN/SEPA nummer : NL24RABO0147964490, BIC nr: RABONL2U t. n. v. Gamrupa Europe te Vorden

Statutaire naam:

Stichting Gamrupa Europe

Statutaire zetel:

Ruurloseweg 91
7251 LC Kranenburg
Nederland

Tel: +31 (0)573 453 265 of +31 (0)575 556 658

KVK nummer: 09187319 RSIN 819950944

Bestuur:

Voorzitter: Elberta Meulenveld - de Klerck
Bestuurslid: Marcel Marie Constant Simons
Bestuurslid:Henrika Gerarda Alberta Sueters - Sessink

Activiteiten:

SBI-code: 889994 - overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fundsen op het gebied van welzijnswerk. Het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West Africa.

Jaarverslag

Financiele verantwoording

Statuten:

Lees ook: Hoe het allemaal zo gekomen is

Lees ook: Werkgroep wordt stichting

Wir entwickeln niemand!
Das tun die Menschen selbst!
Aber wir unterstützen die Entwicklung!