Gamrupa

In de meeste dorpen op het platteland in Gambia hebben de bewoners, als ze geluk hebben, water uit gegraven putten. De kwaliteit daarvan is echter zeer bedenkelijke en om de paar jaar moet de put weer uitgediept worden.

Wij willen beginnen met de bewoners van drie dorpen schoon water te leveren.  Hiervoor zullen er boringen uitgevoerd moeten worden om tot zuiver grondwater te komen. Daarna worden er leidingen aangelegd zodat er kranen  geplaatst kunnen  worden in de omgeving van de woningen.

De nieuwe toevoer van schoon, zuiver water zal de gezondheid van de bewoners van de drie dorpen bevorderen en de vrouwen ( en kinderen) veel werk besparen. Dankzij het water wordt tuinbouw onafhankelijk van regen en krijgen de bewoners de gelegenheid om het jaar rond groenten te kweken.

Dit project wordt uitgevoerd met steun van Wilde Ganzen.

Dit  Gamrupa project werd verkozen tot project van de week.
Zie de bijhorende Tv-spot op: 8 januari om 11:59 uur op NPO2.

In het dorp Choya in Centraal Gambia hebben we in januari 2015 een 81 meter diep Vuil water wordt opgepomptboorgat gemaakt, voorzien van een pomp die aangedreven wordt door zonne-energie.  Het water wordt in een watertoren gepompt, waarvandaan het via vijfhonderd meter leiding vloeit tot aan acht kranen dicht bij alle woningen, de moskee en de school.  Doordat op deze manier ziektes door vervuild water voorkomen kunnen worden is de gezondheid vooral van de kinderen verbeterd, evenals de gezondheid van de vrouwen die het water moeten halen.
Vele bewoners hebben kleine groentetuinen aangelegd bij hun woningen. Doordat er schoon drinkwater kwam bij de school en de keuken opnieuw gebouwd was voldeden we ook aan de voorwaarde van WFO (wereld voedsel organisatie).Zodat de kinderen van een schoolmaaltijd worden voorzien. Nu gaan wij de installaties uitbreiden tot drie dorpen dicht bij Choya, namelijk Madina Wallom, Sare Sambel en Sare Bakery. Omdat Madina Wallom het hoogste ligt, wordt  daar een tweede boorgat gemaakt, samen met een pomp, zonnepanelen en een watertoren. Het boorgat in Madina Wallom wordt verbonden met het boorgat in Choya en samen gaan zij de vier dorpen voorzien van water.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen moeten wij twee derde van de nodige fondsen zelf werven, waarna Wilde Ganzen de rest aanvult. Wij hopen de fondsenwerving in het voorjaar van 2017 rond te hebben en met de uitvoering van het project te kunnen beginnen. Helpen kan via rek. NL24RABO0147964490 voor Nederland of BE59 9730 3248 4526 voor België, onder de vermelding ‘Water voor iedereen’. 

We develop nobody!
People develop themselves!
But we support development!

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries