Gamrupa

Giften aan erkende culturele instellingen of liefdadigheidsinstellingen zijn aftrekbaar van het totale netto-inkomen.

Ook giften aan Gamrupa Europe zijn aftrekbaar van het totale netto-inkomen.

Voor Nederland:

U stort op: : IBAN: NL24RABO0147964490
                    BIC: RBONL2U
                    Gamrupa Europe
                    Maandagweg 2
                    7251 MT Vorden Nederland

Als u een gift (eenmalig of periodiek) doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) mag u , bij je belastingsaangite,deze aftrekken van uw inkomen.

Gamrupa Europe is herkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling en voldoet dus aan deze voorwaarde.

Gamrupa Europe zal je desgewenst een fiscaal attest van je gift bezorgen.
Het is in de eerste plaats bestemd voor jezelf. Houd het ter beschikking van uw controlekantoor en bewaar het gedurende 5 jaar.

Zie ook: belastingsdienst Nederland

Voor België
Ook hier stort u op: IBANNL24RABO0147964490
                               BIC: RBONL2U
                               Gamrupa Europe
                               Maandagweg 2
                               7251 MT Vorden Nederland

Als uw gift minimum € 40,00 per kalenderjaar bedraagt en ze gedaan wordt aan een erkende instelling kun je het aangeven in je belastingsaangifte en zal 45% van dat bedrag afgetrokken worden van de belasting die u moet betalen.
Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) moet het gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.

Gamrupa Europe is een erkende stichting in Nederland (ANBI= een algemeen nut beogende instelling) en voldoet aan deze richtlijn.

Gamrupa Europe zal je desgewenst een fiscaal attest voor je belastingsaangifte bezorgen. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

Zie ook: financiën België 

Nous ne développons personne!
Les gens se développent eux-mêmes!
Nous soutenons le développement!