Gamrupa

Eau

WatertorenHet water installatie in Choya was geopend op 28 februari 2015.  De opening was gedekt door de nationale televisie en door de krant.

Lire la suite...

In de meeste dorpen op het platteland in Gambia hebben de bewoners, als ze geluk hebben, water uit gegraven putten. De kwaliteit daarvan is echter zeer bedenkelijke en om de paar jaar moet de put weer uitgediept worden.

Wij willen beginnen met de bewoners van drie dorpen schoon water te leveren.  Hiervoor zullen er boringen uitgevoerd moeten worden om tot zuiver grondwater te komen. Daarna worden er leidingen aangelegd zodat er kranen  geplaatst kunnen  worden in de omgeving van de woningen.

De nieuwe toevoer van schoon, zuiver water zal de gezondheid van de bewoners van de drie dorpen bevorderen en de vrouwen ( en kinderen) veel werk besparen. Dankzij het water wordt tuinbouw onafhankelijk van regen en krijgen de bewoners de gelegenheid om het jaar rond groenten te kweken.

Dit project wordt uitgevoerd met steun van Wilde Ganzen.

Dit  Gamrupa project werd verkozen tot project van de week.
Zie de bijhorende Tv-spot op: 8 januari om 11:59 uur op NPO2.

Lire la suite...

Installations d’eau à ChoyaChoya, village d’environ 500 habitants, compte parmi ceux-ci 150 enfants. Dépourvu de ressources en eau, il existe bien en dehors du village une source d’eau polluée. Nous forons un trou qui atteint les eaux souterraines à une profondeur de 80 mètres. Une pompe installée fournira jusqu’à 5.000 litres d’eau par heure, des panneaux solaires sont construits afin de mettre sous tension la pompe (le village étant sans courant), une tour d’eau est établie. A partir de la tour d’eau, cette dernière coulera à travers 500 mètres de conduite vers les lieux de vidange : trois dans le noyau du village, un près de la mosquée et deux proche de l’école.

Lire la suite...

Nous ne développons personne!
Les gens se développent eux-mêmes!
Nous soutenons le développement!