Gamrupa

Le président et son époux sont retournés en Gambie fin mai, en vue de pourparlers sur les projets courants, ainsi que la visite des projets existants. Bien évidemment, le health centre à Sifoe, où se situent les pépinières de la Fondation Gamrupa Europe, n’a pas été oublié.

Yunusa Alhagie Sowe, l’obstétricien délégué par l’état, n’était pas présent. Une fois par mois, il retourne à son village natal au nord du pays.

Esba, l’infirmier de l’état sous Yunusa, était là et nous a montré avec fierté le complexe entier.

Lire la suite...

La semaine passee Patrick Geysels, ainsi que son epouse, ont visite la Gambie, melangeant visite de travail et vacances breves au soleil.
Ainsi, les projets de l’ annee passee apres le defi Anvers-Banjul, ont ete revisites. Cette annee, une attention bien particuliere a ete portee au projet des pepinieres, ainsi qu’ a la nouvelle ecole a Sifoe. Ces projets recoivent le soutien de GAMRUPA.

Lire la suite...

Waar de geboorte van een kind het mooiste moet zijn wat een familie overkomt, viel dat voor de familie van Kalifa Kanteh uit Sifoe in Gambia, bestuurslid Association GamRuPA (The Gambia), anders uit. Van dichtbij zag Kanteh hoe de moeder van zijn neefje het leven liet op haar kraambed, een matras in de hoek van een kleine kamer zonder een arts of kraamkliniek in de wijde omgeving om hulp te bieden. Een situatie die al vele vrouwen in deze plattelandsregio het leven heeft gekost. Want waar moet je heen wanneer de dichtstbijzijnde kraamkliniek nauwelijks plaats heeft en zich in een stad bevindt, ver weg van je dorp?
Voor de dames op bijgevoegde foto en andere duizenden zwangere vrouwen, moeders en kinderen in Sifoe en omgeving is dit vandaag de dag wel anders. Zij kunnen terecht in de kraamkamers van de kliniek in een aanbouw van de bestaande gezondheidspost in Sifoe, gerealiseerd door Stichting Gamrupa Europe, VZW Gamrupa Europe -Belgium en Association GamRuPA (The Gambia). Een project dat letterlijk uit nood geboren werd, nadat Kalifa Kanteh gesterkt door dorpsbewoners van Sifoe, een noodkreet uitte dat er hulp moest komen voor moeder en kind om het hoge sterftecijfer tijdens geboortes te verminderen.

Lire la suite...

Petit à petit, je me remets à la vie de tous les jours. Henny et moi sommes déjà de retour depuis environ deux semaines, Gerrit et Ellen par contre depuis une semaine. Nous sommes contents qu’il n’y a plus de gel. Plusieurs fois par jour, nos pensées vont vers Sifoe, à toutes sortes de situations, vers les gens aimables. Et bien sûr vers la fête splendide, qui accompagne l’ouverture, voire le transfert des pépinières.
Quels efforts incroyables afin de mettre en exécution le programme! Supervisé par un imam, deux vaches sont abattues. Du halal, comme il se doit. Les recettes les plus délicieuses sont échangées et préparées à divers endroits.

Lire la suite...

Les pépinières et la voiture de Gamrupa

Ca y est : le bâtiment des pépinières est prêt. Le conteneur comprenant les marchandises et l’appareillage pour l’équipement arrive fin janvier et le 4 février prochain aura lieu l’ouverture officielle des pépinières, ainsi que la remise à la communauté villageoise. Comme il se doit, il y a aura bon nombre de festivités!

Lire la suite...

Werken in Afrika

Werken in Afrika is heel iets anders dan werken in Europa. Het gemiddelde uurloon van een arbeider bedraagt 25 dalassi, wat omgerekend ongeveer 50 cent is. Op de bouw van de kraamkamers in Sifoe zie je regelmatig tussen de twintig en dertig mensen werken. Maar een heel klein deel van hen wordt betaald. De mensen uit Sifoe zelf zien af van betaling en doen het werk als vrijwilliger. Het is ongelooflijk hoe hard deze mensen werken. In de gloeiende hitte van 40 graden Celsius ladder op, ladder af om een betonnen paal te storten.

Toch is er een groot probleem, want ook deze werkers hebben gezinnen en moeten hun kinderen naar school kunnen sturen. Ook zij hebben tuinen om te verzorgen en gewassen om te oogsten. Maar de arbeiders zouden het verontwaardigd van de hand wijzen als wij zouden voorstellen de uren die zij aan deze kraamkamers werken te betalen. Ooit zal er een zoon of dochter in een van deze kamers geboren worden. Ooit zal een van hun kleintjes hier hun inentingen krijgen. - Maar er moet ook gegeten worden.

Gelukkig is dit probleem nu onderkend en er is een middenweg gevonden. De arbeiders krijgen een vergoeding voor het gebruik van hun eigen gereedschappen, zodat deze vervangen kunnen worden als zij versleten zijn. Zij mogen niet langer dan drie dagen per week op de bouw aan het werk zijn als zij eigen werk hebben waar zij hun inkomsten uit kunnen genereren.

Lire la suite...

Alkalo (tweede rechts) en ambassadeur (tweede links) met entourageDe kraamkamers en de gerenoveerde medische post zijn een van de attracties van Sifoe geworden.  De mensen die langs de Gunjur-Brikama hoofdweg reizen volgen de voorgang van het project met interesse, en wanneer het dorp officieel bezoek krijgt geeft de alkalo (village chief) de bezoekers een rondleiding in de kraamkamers.

Op 24 augustus was er bezoek van Gambia’s ambas­sadeur in Frankrijk.

Gedurende het bezoek be­loofde de ambassadeur het samenwerken met de hulp­organisatie Bellac Cité die ook in Sifoe werkt te steunen.

Chirurgien-Obstetricien pour les chambres d’accouchement

Le Président Gamrupa Europe et le chirurgien-obstétricien signe le contratPour les maternités et le poste médical, un soigneur, Josef, sera engagé à partir du 1er août 2014. Il a été formé en tant qu’infirmier  et chirurgien-obstétricien. Josef a servi un certain nombre d’années auprès de l’armée gambienne, où il a prodigué des soins de santé et assisté aux accouchements des recrues féminines. Par ailleurs, il s’est engagé à temps partiel auprès des postes médicaux. Il est originaire de Sifoe et d’après lui, il voit sa nouvelle fonction non pas uniquement en tant que source de revenus, mais aussi comme  opportunité d’améliorer l’état de santé des villageois. Le contrat avec Josef a été signé le 13 juin 2014.

Lire la suite...

Het is gelukt! Dankzij de steun van kleine en grote sponsors, de praktische hulp van BIS, Bureau voor internationale Samenwerking, en de toegezegde bijdrage van Wilde Ganzen kregen we het begrote bedrag van € 73079,57 bij elkaar.
Toen Ellen Meulenveld, de voorzitter van Gamrupa Europe kortgeleden in Gambia was en het grote nieuws wereldkundig maakte waren de reacties zeer divers. Verbazing, blijdschap, luidkeels gejuich, zingen, dansen. Anderen waren in tranen of dankten Allah. Ze konden het amper geloven.
Zij was daar wel even verbouwereerd van. We hadden er dik een jaar elke vrije minuut in gestoken, de blaren op onze tong gepraat, de vingers blauw geschreven en de telefoonrekening schrikbarend zien stijgen. En we waren opgelucht dat het gelukt was.

Waarom zoveel feestvreugde, vroeg ze nuchter. We moeten nog geld vinden voor de complete inrichting en bemanning. We moeten de MENSEN nog zoeken en de stenen nog maken.

Lire la suite...

Om de gezondheid van moeders te verbeteren en sterfte van moeder of kind bij bevalling te verlagen gaan wij in Sifoe, Gambia, een kraamkliniek inrichten, waar vrouwen onder veilige omstandigheden en onder begeleiding van een gekwalificeerde vroedvrouw kunnen bevallen.

De regering probeert om voldoende faciliteiten voor veilige en hygiënische bevallingen voor iedereen te verstrekken. Echter, er zijn niet voldoende middelen om dit doel te bereiken in de nabije toekomst. De dichtste kraamkliniek, in de stad Brikama, is zo overvol dat twee bevallende vrouwen vaak een bed moeten delen.

Lire la suite...

In samenwerking met Martine Stoppelenburg van BIS Bureau Internationale Samenwerking, hebben wij aan verschillende fondsen ons projectplan voor de bouw van de kraamkamers bij het Health Care Center in Sifoe gestuurd met de vraag of zij ons willen steunen.

De eerste donor was de ASN-Bank, die vroeg ons mee te werken aan hun wereldkaart met de goede doelen die zij steunen. Natuurlijk werken wij hier graag aan mee.

Ook Pater Eusebius Kemp Stichting heeft een donatie gemaakt. Zie nieuwsbrief in Lees Meer.

Lire la suite...

Nous ne développons personne!
Les gens se développent eux-mêmes!
Nous soutenons le développement!