Gamrupa

                  

Aan allen die ons hielpen, op gelijk welke manier, om deze container gevuld te zenden onze welgemeende dank.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!