Gamrupa

De eigenaar van de Handelsonderneming BenSan uit Enter had voor zijn projecten in de Dominicaanse Republiek van een ziekenhuis een massa aan matrassen gekregen. Veel te veel voor zijn projecten. Hij kwam in aanraking met Maik Meulenveld, een van de zonen van onze voorzitter en zie daar, de link was gelegd.
Gamrupa was op dat moment bezig met de bouw van de kraamkamers en zat vreselijk verlegen om matrassen. Geen nood, zei Ben, ik heb er nog over die mogen jullie wel hebben.
Zo kwam het dat de matrassen in Gambia terecht kwamen.
In Sifoe echter hebben we maar 5 bedden om van matras te voorzien en nu was er weer een klein overschot. Eerlijk zullen wij alles delen is ons motto net als het zelf doen wat we kunnen.
Het beste moet nog komen.


De mensen van Young People Without Borders / GamRuPA (the Gambia) ontwikkelen zich in een razend tempo. Zij hebben kennis gemaakt met een jeugd beweging in Sindian in Senegal en zijn in eerste instantie begonnen met het herplanten met bomen in de volledig kaal gehakte bossen rondom Sindian.


Al sprekende hebben zij het plan opgevat om gezamenlijk in Sindian de école primaire, die vorig jaar in de regentijd is ingestort, opnieuw op te bouwen. Dat kost een berg maar dat scharrelen zij voor een groot deel met eigen initiatieven bij elkaar. Natuurlijk komt ook een deel van het benodigde geld uit Europa en Amerika. Maar zo hebben zij al een sponsor fietstocht vanuit Sifoe naar Sindian gehouden, een benefit avond met de fantastische coraspeler Jalibah Kuyateh georganiseerd wat de nodige gelden heeft opgebracht.
De school is nu gerealiseerd voor het grootste deel, maar nu moet het lerarenkamers en het verblijfshuis, waar de leraren die van heinde en ver komen om daar les te geven, wonen nog gebouwd worden.

Tot het moment dat dat gerealiseerd is slapen de leraren in de klassen op de grond. Daarvoor worden nu de matrassen gebruikt die van BenSan, via Gamrupa Europe, naar GamRuPA (The Gambia) werden gestuurd om daar niet naar de bevolking van Sifoe e.o. te gaan maar op het dak van de bussen die de helpende bouwvakkers uit Gambia naar Senegal brachten.
Hier in Nederland zijn wij maar wat trots op de ontwikkelingen in Sifoe door en met de mensen die daar het voortouw nemen. Mensen helpen zich te ontwikkelen is niet een privilege van “de rijken” het is een fantastische interactie tussen   groepen mensen die van elkaar kunnen leren en zeker niet egoïstisch zijn met hun eigen kennis en kunde.
Wat een geweldige ontwikkeling is er toch gaande in (ons deel van)  Afrika.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!