Gamrupa

Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2012

In 2012 bestond het bestuur uit Ellen Meulenveld voorzitter, Hinke de Klerck secretaris/penningmeester, Marcel Simons website beheerder. Per 15 november werd het bestuur uitgebreid met Matty Zwart lid en Henny Sueters 2e penningmeester.

Marcel richtte een feitelijke vereniging op in België met de naam Gamrupa Europe Belgium.

In het bestuur zaten Marcel Simons voorzitter, Paula Simons secretaris en Heidi Dills.

In Gambia functioneert Gamrupa the Gambia met in het bestuur: Lamin Camara (LC) voorzitter,Lamin Badjie (LB) secretaris, Kalifa Kanteh penningmeester, Fatou Sambo lid en Ellen Meulenveld lid.

Bestuur en team.

Het bestuur kwam 2x bijeen in België en 1x in Nederland. Ellen en Hinke hadden vrijwel wekelijks overleg over lopende zaken. De leden van het team werden in wisselende samenstelling maandelijks op de hoogte gehouden. Zij deden voorkomende werkzaamheden, zoals het benaderen van loodgieters, computerwerk, meewerken in de kraam, notuleren van teamvergaderingen. Nu en dan meldde zich een vrijwilliger, doorgaans mensen zonder baan, die meestal weer vertrokken als ze werk vonden.

Financiën.

Een voortdurende zorg zijn de financiën. Afgesproken bijdragen in Gambia (schoolgeld, watervoorziening, ondersteuning werkers aan registratie en opzet van het ziekenfonds) duurden veel langer dan voorzien. Mede door de wereldrecessie kwamen subsidies niet snel van de grond. Grote steun kregen we van Plus Kogelman in Ruurlo, waar klanten hun statiegeldbonnen doneerden en Thom Kogelman 10% toevoegde.

Een vaste bijdrage krijgen we elke week van een mevrouw die € 6 van haar loon afstaat voor schoolgeld. Zo brengt zij per jaar meer dan 2 kinderen naar school. Enkele toegewijden stortten bij bijzondere gelegenheden een gift of leverden een maandelijkse bijdrage. Voor aanleg van een stuk waterleiding bij de schooltuin in Tanji, benaderden we de loodgieters in de regio Vorden. Samen met enkele andere donaties kregen we zo € 600 bij elkaar. Op sommige punten staan spaarkubusjes voor 1 en 2 centen. De kunst blijft om die vol terug te krijgen. Een mooie samenwerkingontstond met Welkoop Hengelo G. waar een kubus op de toonbank staat.

Publiciteit.

Door tijdsgebrek is publiciteit een beetje een stiefkind. Soms een artikel in de krant, een paar maal per jaar een uur op een regionale radiozender. Er zijn genoeg ideeën om dit te verbeteren, maar de uitvoering laat op zich wachten.

Werkzaamheden.

Het eerste deel van 2012 stond in het teken van de ambulance en een bezoek aan Gambia. Sponsoring, versterken van het netwerk en kennisvergaring waren tijd- en energie rovende onderwerpen. Via vrijwilligerssteunpunten, opvang van maatschappelijke stagaires, beursvloer e.d. bezochten we vele bijeenkomsten. Voorlichting door Partin, Wilde Ganzen en anderen verbeterde ons inzicht in de duistere kluwens van ontwikkelingssamenwerking en fondsenwerving. Soms ontmoet je daar waardevolle nieuwe mensen, zoals Paul Akkerman die in Guinee Bissau drinkwatertanks ontwikkelt, of een ex-aannemer die mee wil kijken naar tekeningen. Ook contacten met andere ngo’s leverden nieuwe inzichten op.

Projecten.

Bestaande projecten werden voortgezet. Schooltuinen kregen zaden en emmers. Kweken van bomen in plastic flessen en hangende tuintjes in plastic tasjes werden gepropageerd. Liesbeth Ormel tekende daarvoor instructieve plaatjes. Watervoorziening en voorkoming van verspilling heeft de volle aandacht. Ook in vrouwentuinen en bij privé personen lieten we zaden van prof. Willem van Cotthem uit België achter.

Van het Vlaamse Kruis in Sint Niklaas kreeg Europe een afgeschreven ambulance. Ellen, onze voorzitter reed die, in een convooi van Go forAfrica, naar Gambia. Een enerverende tocht. Eenmaal gearriveerd volgde nog een dagenlange afwerking en de overdracht aan Gamrupa the Gambia. Bovendien stonden de normale zaken van een jaarlijks bezoek al op de rol. Veel overleg, praten, proberen achter de struikelblokken te komen.

Het onderlinge ziekenfonds, dat voor ons het hoofddoel is, was wel gevorderd maar nog lang niet operationeel. Het Gambiaanse bestuur had met enkele social workers de hele bevolking van Sifoe bezocht en geregistreerd. Velen wilden meedoen, maar betaald werd er nog niet. Slechts enkelen gaven een vrijwillige bijdrage. Aan één kant was de ambulance een zegen. Er is grote behoefte aan vertrouwd vervoer van zieken en kraamvrouwen. Bovendien is hij zichtbaar en als je lid bent mag je gratis mee. Wie geen lid is betaalt de volle ritprijs. Aan de andere kant wordt het ziekenfonds nu versmald tot ambulance service. Er moet dus nog hard gewerkt worden aan het aantal betalende leden, ook als ze nu geen ambulance nodig hebben, en uitbreiding van het aantal dorpen. Daar vindt men het een geweldig idee, maar aansluiten ho maar. Ze wachten tot ook daar een ambulance zal komen, denken wij.

2 KRAAMVROUWEN IN 1 BED, DAT IS TE GEK VOOR WOORDEN.

Januari 2013

Hinke de Klerck

 

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!