Gamrupa

Gamrupa Europe - Belgium Jaarverslag 2012

Voor 2012 hadden we gekozen om ons voor drie projecten in te zetten :

- Ambulance
- Kraamkamers
- Noord Educatie in scholen door middel van lespakket en educatieve koffer.
Als aanpak hadden we drie pijlers
- Naambekendheid
- Zoeken naar vrijwilligers
- Fondsenwerving, subsidieaanvragen en aanwezigheid met stand op markten
Dank zij de medewerking van de stad Sint-Niklaas en zijn schepen van Internationale samenwerking Wouter Van Bellingen, slaagden wij erin om in extremis een officiële overdracht van de ambulance te organiseren. In aanwezigheid van vrijwilligers van het Vlaamse Kruis Sint-Niklaas (donoren), schepenen van de stad en de vice-ambassadeur Ebrima Camara van The Gambia , werden de sleutels en documenten overhandigd door Rita en Paul.

Terwijl Ellen en Jan op weg waren met de ambulance naar The Gambia, kregen we van de Gemeentellijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Kampenhout een positieve respons op onze subsidieaanvraag voor de aankoop van medisch materiaal voor bevallingskamers.
Dank je wel Kampenhout voor deze hulp van € 1660.

De receptie op 18 februari, gegeven door de Ambassadeur en zijn staf, ter gelegenheid van de 47e verjaardag van de onafhankelijkheid van The Gammbia , was een mooie gelegenheid om andere betrokkenen en sympatisanten van The Gambia te leren kennen. Gamrupa was er met een mooie delegatie.

Ook in Heist-op-den-Berg werd een subsidiedossier ingediend en ook dit resulteerde tegen eind 2012 in een bijdrage van € 2500 van Noord-Zuid gelinkt.
Dank je wel Heist-op-den-Berg.

Naast vergaderingen en gesprekken voor en over Gamrupa, subsiedieaanvragen en verdediging , het onderhouden van onze website en face-bookpagina werd er ook tijd gevonden voor het volgen van de cursus “Communicatie in de Praktijk” gegeven door Ethicom en de cursus “Organisatie structuren en regelgeving van V.Z.W.’s en Feitelijke Vereniging “ gegeven door verenigingsinfo beiden georganiseerd door Noord-Zuid gelinkt Mechelen.

Contacten werden hernieuwd en nieuwe gelegd met gelijkgestemde organisaties en personen zoals : Senegambiafamilie, Sangang, Prof.Willem Van Cotthem, Wereldmissiehulp, Provincie Vlaams-Brabant, Kleur bekennen.

Dank een officiële herkenning van onze organisatie door de gemeente Kampenhout ( hier is het administratief adres) kan ook de provincie Vlaams-Brabant ons herkennen en kunnen we gebruik maken van de vrijwilligersverzekering van de Provincie.

In Kampenhout, Heist-op-den-Berg en Duffel waren we aanwezig op de jaarmarkten en braderie met een stand. Op deze manifestaties hadden ons “visspel” en het “rad der fortuin” veel bijval bij de kinderen maar ook menig volwassen liet zich verleiden door het “rad der fortuin”. Naast de fondsenwerving werd aan de stand informatie gegeven over TheGambia, Gamrupa en onze projecten. Onze spaarkubussen werden verdeeld.

Maar niet alles liep van een leien dakje. In het 4e kwartaal leidde een ziekte bij een van onze vrijwilligers tot de voorlopige inactiviteit van 3 van onze medewerkers.

Het afzeggen van hulp leidde tot het afblazen van het Noord-educatieproject.

Alles werd nu gezet op zoeken naar vrijwillgers. Hiervoor werd in kranten, weekbladen en via internet gevraagd voor dringende hulp. Deze herhaalde artikels resulteerden in een paar geïnteresseerde antwoorden.

En zo kijken we met nieuwe moed uit naar 2013. Hopelijk kunnen we allen terug met vernieuwd enthousiasme aan de slag en mogelijk resulteren de geïnteresseerde antwoorden in nieuwe medewerkers.

Dank zij onze inzet konden we toch een mooie, zij het nog kleine financiële bijdrage leveren in 2012 aan de projecten :
- Ambulance 75,65 €
- Kraamkamers 1881,54 €
- Health Care Fund 2375,00 €
Het financieel verslag werd goedgekeurd.

9 maart 2013
Marcel Simons
Voorzitter

 

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!