Gamrupa

Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2011

 

2011 stond in het teken van manifestaties en acties


Het ziekenfonds speelde een grote rol. In Gambia werd hard gewerkt en ze wilden graag met een basis aanbod komen. Gerrit Ellen en Hinke vertrokken in februari naar Gambia om poolshoogte te nemen.
De plannen leken ver uit elkaar gegroeid te zijn. Deels doordat allerlei zaken bij ons niet bekend waren (omdat ze voor hen vanzelfsprekend zijn) en zij op het gebied en de schaal van Sifoe denken terwijl wij meer de grote lijn in de 5 dorpen in het oog houden.
Bij een start in alleen Sifoe kan slechts een deel van de plannen in uitvoering komen. Zeker geen dokter en analist en geen nurse als Bouba, de staatsnurse, overgeplaatst wordt. De situatie wordt dan eerder slechter dan beter.
Na veel praten, vergaderen met het bestuur en met de hoofdvrouwen, werd besloten het ziekenfonds te lanceren op 2 april. Europe neemt 1 maand de kosten op zich en blijft verantwoordelijk voor de overheadkosten van het ziekenfonds. Om dat te bekostigen moet in Nederland het steunfonds snel vergroot worden..

Contacten.
Er is overleg en samenwerking met:
123 reklame: hand en spandiensten. Folders, ziekenfondsboekje. Logo, markten etc.
Libre Foundation: Erik Bos zoekt een trainer voor een door Kalifa te vormen groep uit verschillende geledingen, 2 per organisatie. Libre betaalt, Kalifa organiseert en zorgt voor onderdak en cursusruimte. Onderwerp van de cursus: Leiderschap.
Willem van Cotthem, propageert verschillende methoden om met weinig water planten/bomen te telen.
Petra van de Heuvel van Future for Young people Association, informeert ons over plannen van Gambian future fund voor de school in Tanji.
Senegambia groep, een verzameling Belgische Gambia gangers die we in Gambia zullen treffen om samen hulpgoederen en gereedschap af te leveren.
Turken in Lochem, we voeren enkele gesprekken, er is nog weinig resultaat.
Gejeee = Gerrit Jan Rietstra, via Beursvloer. Helpt met richtlijnen voor publiciteit en fondsenwerving.
Plus Kogelman Ruurlo en de klanten, steunen ons met statiegeldbonnen.
Marian Dijksman via Beursvloer, opzet organisatie

Plannen om de financiën op peil te brengen.

We openen een aparte rekening voor het ziekenfonds. Brengen kubussen voor 1 en 2 centstukken in omloop. Gejeee organiseert een benefiet dansmarathon. Bij verschillende evenementen hebben we een stand of kraam. We doen meer en betere publiciteit. Helaas strandden veel leuke plannen op de financiën. Particulieren en vrienden ontketenden privé acties.

Organisatie.
Maandelijks nodigen we onze medewerkers uit om mee te praten en te denken. Vrijwel elke maandag avond komen Ellen en Hinke bij elkaar om de vorderingen van plannen te bespreken, afspraken te maken of nieuwe ideeën te noteren. Marcel houdt ons op de hoogte van waar hij mee bezig is. Hij wil een Belgische afdeling oprichten, daar een kring van medewerkers zoeken en gezamenlijk hun ideeën uitwerken.

Andere activiteiten.
Europe duikt in overkoepelende organisaties, zoals, Partin, Goede Doelen Markt, Beursvloer. Voor de lancering van het ziekenfonds proberen we contact te leggen met Bellac City, een plaats in Frankrijk die al jaren Sifoe ondersteunt. Door de situatie rond de gemeente politiek, is een grimmige sfeer ontstaan. Gamrupa the Gambia gooit het bijltje erbij neer, bang voor represailles. Wat moeten ze nu? Doorgaan vinden wij. Er zijn social workers aangetrokken, die gaan de kabilo’s langs, noteren alle inwoners van klein tot groot en als de zaak gesust is, kunnen ze zo aan de slag. Van Bellac horen we niets, maar ze schijnen met een grote delegatie in Sifoe geweest te zijn. Wat het resultaat daarvan is, is nog steeds niet duidelijk.

In Nederland trekken we hulpkrachten aan. Ludmilla voor de boekhouding, Alex Mulder algemeen heeft ervaring in een andere hulporganisatie, Matty Zwart die handig is met typen en redactie van schrijfsels, en Mattie Kuik voor notuleren bij de maandelijkse vergadering. Hier komt Dinie Lubbers bij om sponsors te zoeken. Willy Braakhekke doet hand en span diensten bij manifestaties als coördinatrice. Pedro Jansen, wil T-shirts bedrukken en verkopen en verder wat er allemaal nodig is. Henny Sueters is winkelierster van kind af aan en gaat helpen bij verkoop, prijsbepalen, het verwerken van de administratie. Camietje de Klerck helpt ons met haar rekenhoofd zodat wij iets kunnen snappen van alle cijfertjes en bedragen.

Andere projecten.
Met Saleha Ellen Banora gaat het goed, haar (brand)wonden zijn dicht, de huid blijft soepeler met de zalf die wij meekrijgen van Henny van Weelden.
Bouba’s farm in Senegal gaat goed. In de loop van het jaar troffen hem rampen, een dode stier tijdens vervoer, een stier dood door een adderbeet. Als verrassing voor ons had hij een drachtige merrie gekocht, het dier schrok, sloeg op hol, viel en het haam brak en stak in haar buik. De merrie dood en het veulen niet te redden. Het kippenproject liep goed, daardoor gingen ook anderen dat doen en leverde het niet meer op. Op landbouw gebied verbouwde hij andere gewassen en leerde daarmee veel nieuwe dingen.
Binta Banora’s fruitkraampje loopt goed.
Lamin C, Kalifa en Fatou Sambo, hadden een gesprek met de eerste secretaris van het ministerie van volksgezondheid over het ziekenfonds.

We zochten vrijwilligers en MaS stagiaires.
Onze kraam stond bij het benefiet dansfestijn in Zutphen, op de Gambia dag in Veghel, het open weekend van de vlindertuin in Vorden en de manifestatie “ Ga je mee naar Gambia” weer in Zutphen en bij de Cactus Oase in Ruurlo.
In Veghel spraken we de ambassadeur en later zijn rechter hand Ebrima Camara.
Op 9 juli kreeg Gamrupa van Het Vlaamse Kruis in Sint Niklaas, België, een ambulance. Deze gingen we bekijken, samen met Jan Huizinga van Go for Africa, op 18 juli en besloten direct hem in dank te aanvaarden.
Op 19 juli richtten Marcel Simons en Ellen Meulenveld – de Klerck de feitelijke vereniging Gamrupa Europe – Belgium op, door op de bank in Kampenhout, een rekening te openen.
Veel tijd en energie staken we in de organisatie van de manifestaties “ Ga je mee naar Gambia” in Zutphen en de Afrikadag in de Cactus Oase in Ruurlo.
4 september vond de manifestatie “ Ga je mee naar Gambia” plaats met veel activiteiten en enthousiaste bezoekers. Onder wie Ebrima Camara, de vice-ambassadeur van Gambia.
Op 30 oktober werd de kubussen actie afgesloten bij familiepark Cactus Oase met een Afrika markt waarvoor Mattie Kuik mooie posters had ontworpen.
Als laatste activiteit stonden we op de Goede Doelen Markt in Lochem op 19 en 20 december..

Al die manifestaties leverden publiciteit en naamsreclame op, veel contacten en ervaring.
Financieel echter minder dan gehoopt.

Ook in Gambia zijn er natuurlijk tegenvallers, maar de ontwikkeling op allerlei gebied gaat zienderogen door. De samenwerking groeit uit tot werkelijk samen werken, overleggen en plannen maken die verder gaan dan de volgende maaltijd.

Januari 2012
Hinke de Klerck

 

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!