Gamrupa

Gamrupa Europe - Belgium Jaarverslag 2011

De afdeling België van Gamrupa Europe werd op 19 juli 2011 geacteerd als feitelijke vereniging. De stichters zijn Marcel Simonsen en Elberta de Klerck. Administratief adres Loverdal 28, 1910 te Kampenhout.

Op de stichtingsvergadering van 29 augustus werd het dagelijks bestuur samengesteld en de visietekst opgemaakt.

Op 4 september was ons voltallig bestuur aanwezig op de manifestatie in Zutphen, waar we België voorstelden met een stand en een viskraam voor kinderen.Marcel bracht bij die gelegenheid de ambulance mee.Deze ambulance werd ons aangeboden door “Het Vlaamse Kruis” afdeling Sint Niklaas en hadden we samen metGamrupa Europe op 18 juni gaan keuren en goed bevonden om ingezet te worden in The Gambia.

Bij de jaarmarkt in Kampenhout was Gamrupa België aanwezig op de stand van GROS, daar Gamrupa België hier lid van is.

26 oktober, een cursus pers en communicatie ingericht door 4de pijler provincie Vlaams Brabant wordt gevolgd.

Op 30 oktober bij de manifestatie in Cactus Oase was België vertegenwoordigd met ambulance en eigen infostand.

Op het wereldfeest van 11.11.11 in Kampenhout op 4-5 en 6 november was onze info te bekijken op de stand van GROS.

De kerstmarkt van Mechelen op 17 december was onze eerste maal dat we daadwerkelijk en actief Gamrupa voorstelden aan de bezoekers en geld inzamelden voor de reis met de ambulance. Dit gebeurde door middel van een stand waar we info hadden en mensen aanmoedigden met de viskraam en snoepzakjes.

En op 1 februari 2012 was de officiële overdracht van de ambulance in het stadhuis van Sint Niklaas in aanwezigheid vande heren Van Bellinghem en Heyderickx , schepenen van de stad, de de heer Camara, vise ambassadeur van The Gambia voor België en Nederland, Het Vlaamse Kruis en vrijwilligers van de afdeling Sint Niklaas.

Sinds de oprichting werd er hard gewerkt door onze pedagogische medewerkster met de werkgroep ter voorbereiding van het project wereldeducatie voor de basis school.

De sponsoring voor de ambulance viel erg tegen niet tegenstaande er hard gezocht werd al die maanden voor sponsoren (slechts 2 stikkers). Goed was dan weer dat de overdracht kon doorgaan in het stadhuis waar ons een zaal ter beschikking gesteld werd door het gemeentebestuur van Sint Niklaas.

2011 was een druk jaar temeer dat we veel moeten leren en naambekendheid verwerven. De ambulance kwam onverwachts en de tijd voor sponsoring was te kort en we moeten wel beginnen vanaf nul.

Maar Gamrupa België kwam toch al voor in de pers: nieuwsbrief Kampenhout, Passe-Partout Haacht, De Streekkrant Waasland, Het Nieuwsblad en Waaskrant. Tevens zijn we permanent aanwezig op de website van Kampenhout.
Tijdens de kerstmarkt was er een goede samenwerking en werden goede contacten gelegd die voor de nodige financiële steun zorgden. De uitwerking van de viskraam in het project is zeker voor herhaling vatbaar.
De overdracht was een stijlvolle manifestatie, mooie zaal. De opstelling in de zaal van de Gambiaanse cultuur (zien en horen) gaf een extra binding met het Gamrupa gebeuren en de genodigden toonden een grote interesse.
We hebben deze maanden veel geleerd over hoe mensen benaderen, over Gambia en gaan dat in 2012 verder uitdiepen .

We moeten zorgen voor eigentijdse info van Gamrupa België, zodat we op elke manifestatie ons kunnen bekend maken en aangeven waaraan we op dat ogenblik werken.

Het financieel verslag werd goedgekeurd.

Het kalenderjaar 2011 werd afgesloten met een financieel resultaat van 249,51 euro.

Namelijk in kas 64,01 euro en op de bank 185,50 euro

 

24 februari 2012

Marcel Simons

Voorzitter

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!