Gamrupa

Jaaroverzicht van Gamrupa Europe - Belgium 2015

  Het jaar werd actief begonnen met een     kennismakingsgesprek met de organisatie Egalise. Het is een ontwikkelingsorganisatie gelegen in de stad Bellac (Frankrijk) die ook de medische post in Gambia steunt. Het was de bedoeling om samen te kijken wie wat doet.  Zij was vertegenwoordigd door , de heer en mevrouw Chevalier, van Gamrupa waren er Hinke, Henny en Marcel (Ellen was ziek). Wij ontmoeten elkaar in het Ibis hotel in Kortrijk. Alhoewel de vergadering zeer positief was kwamen we niet tot concrete afspraken.
Eveneens in januari was er de officiële opening van de kraamkamers in Gambia in aanwezigheid van vele prominenten van het bestuur Gamrupa Europe. Er werd promomateriaal verkregen van de stad Heist-op-den-Berg zodat zij zichtbaar aanwezig waren (vlaggen, ballonnen en schrijfgerief).

In februari waren we aanwezig op de info vergadering van de provincie Vlaams- Brabant over de procedure voor het aanvragen van subsidies. Daar deze echter alleen is voor ngo’s en vzw, vielen wij als feitelijke vereniging hier buiten.
Ook op de dag van de 4de pijler in Brussel waren we aanwezig. We maakten kennis met andere gelijkaardige organisaties, hernieuwden bestaande contacten en leerden van de workshops.

In maart waren we dan aanwezig op  de infovergadering  over Fairtime van Medialaan. Contacten werden gelegd met meerdere publiciteits bedrijven, dossier werd opgesteld maar teveel werk weerhield de reclameburelen om verder te gaan in het project.
Op de vergadering van Noord-Zuid van Heist-op-den Berg konden we onze nieuwe medewerker (Patrick Geysels) voorstellen als afgevaardigde voor Gamrupa Europe - Belgium. Hij volgt van dan de vergaderingen.

26 april, Voltallige hoofdbestuur van Gamrupa Europe in Amsterdam op bezoek bij de grote sponsor, de MRC Holland Foundation, dat is opgericht door Jan en Maureen Schouten. Zij zijn de grote sponsors  achter de gift die wij via “De Wilde Ganzen” hebben gekregen. Het MRC-Holland Foundation heeft zich tot doel gesteld binnen 10 jaar heel Gambia te voorzien van goede scholen  waar kinderen de kans krijgen een goede basis opleiding te genieten.

In mei konden we de burgemeesters en betrokken schepenen strikken van Heist-op-den-Berg en Kampenhout om hen het certificaat als dank voor de hulp bij de bouw van de kraamkliniek te overhandigen. Dit leverde een mooi artikel op in de plaatselijke weekbladen.

Dank de inzet van Christian kregen we in juni een zeer degelijke uitleg over het plaatsen, werking van zonnepanelen door dhr. Johan Berghman. Dit was zeer nuttig daar Gamrupa in Gambia steeds maar meer boreholes laat boren aangedreven door zonnepanelen.

We waren eveneens met een mooie stand op zuiders getint ingericht door Noord-Zuid te Heist-op-den- Berg. Hier hadden we de hulp van het bestuur vanuit Nederland en van onze 2 nieuwe krachten. Patrick en Leo. Christian was er eveneens, hij stelde zijn eigen project voor samen met Gamrupa.

 Oktober: nu de Lower basic School in Sifoe (Gambia) gerenoveerd is willen wij de leerkrachten helpen om hun lesmethode te verbeteren . Hiervoor komen we samen met meerdere leerkrachten in Heist-op-den-Berg. Hier wordt een nieuw project geboren: Teach the teatcher. Niet dat wij het beter weten, maar wij willen hen helpen met didactisch materiaal en het gebruik hiervan en hopelijk steken ze wat op van onze westerse opleidingsmethodes. Betrokken leerkrachten willen in 2016 ter plaatse gaan om de toestand te leren kennen en te kijken wat men daar van hen vraagt en wat en waar ze kunnen helpen. Een doel is om stagiair-leerkrachten aan te trekken  voor de opleidingen in Gambia.

In november krijgt Gamrupa Europe een pakhuis vol met goederen geschonken. Dit pakhuis is echter in Luik. Er wordt 5x gereden om in te pakken en met bestelwagen en aanhanger vol weer terug te komen. De rest wordt geladen in 2x in een grote oplegger geladen. Krijgen is niet altijd kosteloos en we willen dat zoveel mogelijk beperken. Niet te min, Jules en zijn vrouw, van harte bedankt. De loods van Meulenveld In- en Verkoop komt ruimte te kort en de varkensstal die Gamrupa mag gebruiken van de boer naast de loods kan niet gebruikt worden voor papier en dergelijke omdat het teveel stinkt en te vochtig is. Stockage blijft een groot probleem.

1 december is er een afspraak met Jan Degline van Campus Cornelis in Leuven. Patrick en Marcel gaan hier horen hoe Gamrupa stagiaires kan ontvangen voor het project “Teach the teacher”. We moeten uiteraard een degelijk dossier indienen en vele praktische zaken moet nog ingevuld maar men wil op permanente basis ons project aanbieden aan de studenten, eens alles in orde is. Eerste stap gezet dus, vele stappen moeten nog volgen

Gedurende het ganse jaar werd druk gezocht naar hulpgoederen voor Gambia. Er werden dan ook meerdere km gereden om alles samen te brengen. Goederen werden opgehaald in Stekene, Geel, Kampenhout, Hallaar, Heist-op-den-Berg, en ten slotte meerdere vrachten in Bressoux.

De zoektocht naar vrijwilligers en medewerkers was dit jaar succesvol.
2 mannen werkten een groot deel van het jaar achter de schermen mee maar traden steeds meer op de voorgrond naarmate het jaar vorderde. Dank aan Patrick en Leo.
We mogen hier onze vertaler Eric niet vergeten. Een tweede jaar op rij zorgt hij voor vertalingen van onze teksten waar nodig. Zo is onze website ook toegankelijk voor anderstaligen (frans, duits en engels)
We blijven  op zoek naar vrijwilligers om iets op touw te zetten, de infostand te bemannen, publiciteit te regelen, spaarkubussen te verspreiden en weer in te zamelen enz, enz enz.

Deelname aan infodagen leerde ons dat men best een vzw is om medewerking en subsidies te ontvangen van allerlei instanties en officiële organisaties. Er werd bekeken wat de vereisten zijn om van onze feitelijke vereniging een vzw te maken.

Regelmatig werd via mail maar ook op meerdere vergaderingen zowel in België als in Nederland besproken met onze Nederlandse vrienden hoe bestaande projecten evolueerden en welke nieuwe projecten zich mogelijk aandienden.

Ook werd er kennis gemaakt met een nieuwe afdeling van Gamrupa  in Duitsland.

Onze website en facebook pagina groeiden ook dit jaar. Al blijft het zoeken naar een webmaster dringend.

Dank  giften, sponsoring, … kon Gamrupa Europe – Belgium in 2015 financiële hulp verlenen aan: container ( 5.152,17€ ), opening kraamkamers ( 981,14€ ), borehole bij de kraamkamers ( 4.000€ ).

Gamrupa Europe – Belgium is lid van 4de pijler, 4de pijlerpanel, GROS Kampenhout ( Marcel), Noord- Zuid Heist-op-den-Berg (Patrick)


5 mei 2016
Marcel Simons
Voorzitter

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!