Gamrupa

 Gamrupa Europe Jaarverslag 2013

In 2013 bestond het bestuur uit Ellen Meulenveld voorzitter, Hinke de Klerck secretaris/penningmeester, Marcel Simons website beheerder, Matty Zwart, lid en Henny Sueters 2e penningmeester en beheerster van de winkel.

Ons teamlid Alex Mulders overleed in november. Hij was altijd een stem op de achtergrond, kon vaak door ziekte niet aanwezig zijn, maar mailde of belde als hij iets kon aandragen. Hij had ervaring met ontwikkelingssamenwerking in Etiopië. We missen zijn inbreng. De feitelijke vereniging Gamrupa Europe Belgium had als bestuur Marcel Simons, Martijn Pakker. Christian Jörgensen sloot zich aan voor het verder uitwerken van de website. Paula Simons secretaris en Heidi Dills. trokken zich terug. In Gambia functioneerde Gamrupa the Gambia met in het bestuur: Lamin Camara (LC) voorzitter, Lamin Badjie (LB) secretaris, Kalifa Kanteh penningmeester, Fatou Sambo lid en Ellen Meulenveld lid.

Bestuur en team.  Het bestuur kwam enkele malen bijeen, in België of Nederland. Dit jaar werd veel per telefoon en e-mail overlegd i.v.m. de snelle ontwikkelingen, die op korte termijn actie nodig hadden. Ellen en Hinke hadden vrijwel wekelijks overleg over lopende zaken. De leden van het team werden maandelijks op de hoogte gehouden. Zij deden voorkomende werkzaamheden.

Financiën.  Een voortdurende zorg zijn de financiën. Subsidiemogelijkheden droogden op. Plus Kogelman in Ruurlo steunde dit jaar de KiKa actie, wat voor Gamrupa ongeveer € 2000 inkomsten scheelde. Elke week staat een mevrouw € 6 van haar loon af voor schoolgeld. Zo brengt zij per jaar meer dan 2 kinderen naar school. Er zijn 2 “automatische” donateurs. Enkele mensen stortten bij bijzondere gelegenheden een gift . Voor aanleg van een stuk waterleiding bij de schooltuin in Tanji, brachten de loodgieters in de regio Vorden € 600 bij elkaar. Er zijn spaarkubusjes voor 1 en 2 centen. De kunst blijft om die vol terug te krijgen. Bij Welkoop Hengelo G staat altijd een kubus op de toonbank, de familie van Henny Sueters brengt op verjaardagen volle kubussen mee en neemt lege mee terug. Na de Goede Doelen Markt, waar veel kubusjes werden uitgegeven, zijn 2 inzamelpunten ontstaan in Lochem. Zo komen met kleine bedragen de financiën bij elkaar, terwijl heel veel mensen toch mee kunnen doen. Het overeengekomen bedrag voor de kraamkamers werd overgemaakt naar Wilde Ganzen.

Publiciteit.  Publiciteit blijft een stiefkind. Er zijn genoeg ideeën om dit te verbeteren, maar de uitvoering laat op zich wachten. We speuren al lang naar iemand met initiatief die dat stuk werk, in overleg, op zich wil nemen.

Werkzaamheden.  Begin 2013 opnieuw een bezoek aan Gambia. We waren druk met sponsoring van kraamkamers, het opdoen van technische kennis op verschillende gebieden, en we probeerden ons in te leven in de Gambiaanse cultuur en denkwijze. Een tijdelijke medewerker hielp met uitbreiding van de adreslijst Met Martine Stoppelenburg van Stichting BIS worstelden we ons door een berg sponsorformulieren. Dat resulteerde in € 33.500 toegezegde bijdragen. Terwijl wij druk waren met de organisatie van de high tea vond een diefstal via de bank plaats, van ongeveer het hele verworven bedrag. Door snel optreden van bank en politie kon het geld achterhaald worden en op onze rekening terugkeren. Er werd een voorzichtig begin gemaakt met een haakproject. In oktober/november bleek een tweede bezoek aan Gambia nodig. Ellen Meulenveld en haar man staken daar veel energie in.

Water en tuinen.  Bestaande projecten werden voortgezet. Schooltuinen kregen zaden en emmers. Kweken van bomen in plastic flessen en hangende tuintjes in plastic tasjes werden voortgezet. Watervoorziening en voorkoming van verspilling heeft de voortdurende aandacht ook in vrouwentuinen en bij privé personen. Paul Akkerman van stichting “De gevulde waterkruik” in Holten, leidde metselaars op tot watertank bouwers. Zij kunnen dat nu in groepjes zelfstandig. Tijdens de cursus van 1 week werden er 4 gebouwd. De 2 metselaars die al eerder de cursus volgden in Guinee Bissau hadden er ook 2 gebouwd. Meerdere volgen als de tijd er rijp voor is en de financiën rond zijn.

Scholing.  Er gaan 15 kinderen naar school. We berekenen nog steeds een gemiddelde van € 120 per jaar. In lagere klassen kost het minder in hogere meer. Als kinderen goed kunnen leren begeleidt Gamrupa ze 12 jaren. Ze zijn dan ongeveer 18 jaar. We nemen alleen nieuwe leerlingen aan als we zeker weten dat we die inderdaad zo lang kunnen helpen. Dat vergt dus een flinke buffer. Lopende kosten worden uit de donaties betaald. Als daarvan over blijft gaat het in de buffer. Niettemin zijn we steeds op zoek naar donateurs. De 2 verpleegsters in opleiding doen het goed.

Ziekenfonds.  Het onderlinge ziekenfonds, dat voor ons een hoofddoel was, functioneerde slecht. Velen wilden wel meedoen, maar betaalden niet. Het is niet zichtbaar!! Toekomst denken hoort niet in het Gambiaanse leven.

Ambulance.  Aan één kant was de ambulance een zegen. Hij voorziet in een grote behoefte. Bovendien is hij zichtbaar en als je lid bent mag je gratis mee. Een spelregel die er in het eerste enthousiasme ingeslopen was en achteraf gezien voor grote problemen zorgt. Wie geen lid is, betaalt de volle ritprijs. Het ziekenfonds werd zo versmald tot ambulance service. Bovendien bleek in november dat we, toch over heel verschillende dingen praatten. Met de kraamkamers in zicht komt er weinig terecht van verder opbouwen van het ziekenfonds. Dus werd het in onderling overleg met Gamrupa the Gambia voorlopig op non actief gesteld. De ambulance moet nu zelf voor inkomsten zorgen. Wie nu meerijdt betaalt de ritprijs. ER MOET HARD GEWERKT WORDEN AAN HET BESEF DAT BEVALLEN NIET GRATIS ZAL ZIJN, om dezelfde perikelen daar te voorkomen. Over de manier waarop, wordt gedacht.

De medische post in Sifoe.  Verschillende organisaties maken er, los van elkaar, gebruik van. Consultatiebureau, een verpleger, onderzoek op hepatitis, soms 2 artsen. De bemanning wisselt sterk. Welke organisaties er op een of andere manier bij betrokken zijn, blijft wazig.

Kraamkamers.  Er kwam uit Gambia een plan voor een kraamkliniekje met meerdere kraamkamers op het terrein achter de medische post. Daaraan werd gesleuteld, veranderd. De metselaars verenigden zich, hulpkrachten werden gezocht. Wachten was nog op groen licht uit Europa. Het G-team (medewerkers in Gambia) liep zich de benen uit het lijf, naar iedereen die er op 1 of andere manier bij betrokken was. Ze telefoneerden zich nog armer dan ze al waren. Daarom werden de allowances (vrijwilligers onkosten vergoeding) opgetrokken tot Dal 3000 per maand (ongeveer € 60) Gamrupa Europe Belgium, nog jong in deze materie verricht prima lobbywerk en met resultaat! Sommige zaken zijn daar totaal anders geregeld dan in Nederland. Veel aspecten werden besproken. Over inrichting, personeel, wie betaalt wat. Welke medewerking is nog nodig? Van de ambassade, van de districts gezondheidszorg, van gulle gevers? We blijven proberen om alles voor elkaar te hebben, want opnieuw een leegstaand medisch centrum is onze eer te na.

Hinke de Klerck
Secretaris.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!