Gamrupa

Financiele verantwoording Stichting Gamrupa Europe 2013

Liquide middelen

1/1/201331/12/2013
Kas 504.83   1,941.34  
Bank 1,747.84   16,713.70  
Spaarbank 3,232.88 5,485.55 2,940.23 21,595.27
Fondsen
Schoolfonds 2,692.26   2,712.32  
Natuurfonds 3,240.23   3,265.28  
Kubussen 1,683.97 7,616.46 1969.73 7,947.33
Stichtingvermogen   13,102.01   29,542,60
Winst   16,440.59    

Balance

  29,542,60   29,542,60
 

Geldelijke verantwoording

 InkomstenUitgavenSaldo
Water en Tuin   3,730.50 3,620.00 110.50
Medische Posten   54,693.11 50,367.23 4,325.88
Ziekenfonds   3,368.98 5,642.93 -2.273.95
Schoolgeld   1,129.50 2,062.10 -932,60
Organisatie en diversen   1,781.86 3,322.41 -1,540.55
Vrij te besteden   1,332.50 595.82 -736.68
Winkel   1,093.26 847.22 246.04
Kubussen, school- en natuurfond   1,032.40 38.10 994.30
Reservefonds   14,311.89 0.00 -14,311.89

Totaal

  80,716.86 62,276.27 16,440.59

 

 

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!