Gamrupa

Gamrupa Europe - Belgium Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 kondigde zich voor Gamrupa Europe Belgium aan als een zwaar werkjaar. Bij het uittreden van de bestuursleden Paula Simons en Heidi Dils, aan het begin van het werkjaar, vielen er uiteindelijk vier medewerkers weg.

Alles werd nu gezet op het zoeken naar vrijwilligers. Hiervoor werd in kranten, weekbladen en via internet een dringende oproep gedaan. De herhaaldelijk geplaatste artikelen resulteerden in een paar reacties van geïnteresseerden die ook daadwerkelijk mee gingen werken: Christian Jörgensen en Martijn Pakker. Christian zal zich voornamelijk bezighouden met het verder uitwerken van de website. Marcel Simons blijft in zijn functie van voorzitter. Andere vrijwilligers kwamen en gingen door tijdgebrek en door studie in het buitenland.

Gelukkig hadden we meerdere vergaderingen met onze kern van drie personen. Gamrupa Europe en Gamrupa Belgium kwamen enkele malen bijeen, afwisselend in België en Nederland. Dit jaar werd veel meer dan in vorige jaren per telefoon en e-mail overlegd vanwege de snelle ontwikkelingen die op korte termijn actie nodig hadden.

Contacten werden hernieuwd en nieuwe contacten gelegd met gelijkgestemde organisaties en personen zoals professor emeritus Willem Van Cotthem, ’Het zuiden in zicht’ van Heist-op-den Berg, Gros Kampenhout, Wereld Missie Hulp, 4de pijler, Dierenartsen zonder grenzen, Weleda en Oxfam.

Wij waren aanwezig op de receptie van de ambassadeur van The Gambia ter gelegenheid van de 48ste viering van de onafhankelijkheid. We stonden met een infostand in Heist-op-den Berg op de infoavond van ‘Het zuiden in zicht’ en ‘Zuiders getint’.

Als lid van de 4de pijler was Gamrupa aanwezig op de vergadering over ‘de bijsluiter van goed doen’, en werd het lid van het ’4de pijlerpanel van 11.11.11’ tijdens de startvergadering hiervan.

Gamrupa verleende zijn medewerking aan de voorbereiding van Gambia Party ingericht door ‘Het zuiden in zicht’ van Heist-op-den-Berg.

Na toelichting over het gebruik van de toegekende subsidies voor 2012 en het indienen en verdedigen van de subsiediedossiers voor 2013 gingen de gemeentes Kampenhout en Heist-op-den-Berg in op onze vraag om ook bij te dragen voor de bouw en inrichting van kraamkamers.

Onze flyer werd geactualiseerd en dankzij Christian werd de website aangepast en voorzien van de mogelijkheid om te giften over te schrijven via ‘donorknoppen’.

In het drukke werkjaar 2013 heeft de nieuwe ploeg zijn inzet en toewijding bewezen.

Marcel Simons
Voorzitter Gamrupa Europe Belgium
31 maart 2014

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!