Gamrupa


Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2016

  Jaarverslag

 


 

vzw Gamrupa Europe Belgium Jaarverslag 2016

  Jaarverslag


Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2015

  Jaarverslag

 

 


Jaaroverzicht van Gamrupa Europe - Belgium 2015

  Het jaar werd actief begonnen met een     kennismakingsgesprek met de organisatie Egalise. Het is een ontwikkelingsorganisatie gelegen in de stad Bellac (Frankrijk) die ook de medische post in Gambia steunt. Het was de bedoeling om samen te kijken wie wat doet.  Zij was vertegenwoordigd door , de heer en mevrouw Chevalier, van Gamrupa waren er Hinke, Henny en Marcel (Ellen was ziek). Wij ontmoeten elkaar in het Ibis hotel in Kortrijk. Alhoewel de vergadering zeer positief was kwamen we niet tot concrete afspraken.
Eveneens in januari was er de officiële opening van de kraamkamers in Gambia in aanwezigheid van vele prominenten van het bestuur Gamrupa Europe. Er werd promomateriaal verkregen van de stad Heist-op-den-Berg zodat zij zichtbaar aanwezig waren (vlaggen, ballonnen en schrijfgerief).

In februari waren we aanwezig op de info vergadering van de provincie Vlaams- Brabant over de procedure voor het aanvragen van subsidies. Daar deze echter alleen is voor ngo’s en vzw, vielen wij als feitelijke vereniging hier buiten.
Ook op de dag van de 4de pijler in Brussel waren we aanwezig. We maakten kennis met andere gelijkaardige organisaties, hernieuwden bestaande contacten en leerden van de workshops.

In maart waren we dan aanwezig op  de infovergadering  over Fairtime van Medialaan. Contacten werden gelegd met meerdere publiciteits bedrijven, dossier werd opgesteld maar teveel werk weerhield de reclameburelen om verder te gaan in het project.
Op de vergadering van Noord-Zuid van Heist-op-den Berg konden we onze nieuwe medewerker (Patrick Geysels) voorstellen als afgevaardigde voor Gamrupa Europe - Belgium. Hij volgt van dan de vergaderingen.

26 april, Voltallige hoofdbestuur van Gamrupa Europe in Amsterdam op bezoek bij de grote sponsor, de MRC Holland Foundation, dat is opgericht door Jan en Maureen Schouten. Zij zijn de grote sponsors  achter de gift die wij via “De Wilde Ganzen” hebben gekregen. Het MRC-Holland Foundation heeft zich tot doel gesteld binnen 10 jaar heel Gambia te voorzien van goede scholen  waar kinderen de kans krijgen een goede basis opleiding te genieten.

In mei konden we de burgemeesters en betrokken schepenen strikken van Heist-op-den-Berg en Kampenhout om hen het certificaat als dank voor de hulp bij de bouw van de kraamkliniek te overhandigen. Dit leverde een mooi artikel op in de plaatselijke weekbladen.

Dank de inzet van Christian kregen we in juni een zeer degelijke uitleg over het plaatsen, werking van zonnepanelen door dhr. Johan Berghman. Dit was zeer nuttig daar Gamrupa in Gambia steeds maar meer boreholes laat boren aangedreven door zonnepanelen.

We waren eveneens met een mooie stand op zuiders getint ingericht door Noord-Zuid te Heist-op-den- Berg. Hier hadden we de hulp van het bestuur vanuit Nederland en van onze 2 nieuwe krachten. Patrick en Leo. Christian was er eveneens, hij stelde zijn eigen project voor samen met Gamrupa.

 Oktober: nu de Lower basic School in Sifoe (Gambia) gerenoveerd is willen wij de leerkrachten helpen om hun lesmethode te verbeteren . Hiervoor komen we samen met meerdere leerkrachten in Heist-op-den-Berg. Hier wordt een nieuw project geboren: Teach the teatcher. Niet dat wij het beter weten, maar wij willen hen helpen met didactisch materiaal en het gebruik hiervan en hopelijk steken ze wat op van onze westerse opleidingsmethodes. Betrokken leerkrachten willen in 2016 ter plaatse gaan om de toestand te leren kennen en te kijken wat men daar van hen vraagt en wat en waar ze kunnen helpen. Een doel is om stagiair-leerkrachten aan te trekken  voor de opleidingen in Gambia.

In november krijgt Gamrupa Europe een pakhuis vol met goederen geschonken. Dit pakhuis is echter in Luik. Er wordt 5x gereden om in te pakken en met bestelwagen en aanhanger vol weer terug te komen. De rest wordt geladen in 2x in een grote oplegger geladen. Krijgen is niet altijd kosteloos en we willen dat zoveel mogelijk beperken. Niet te min, Jules en zijn vrouw, van harte bedankt. De loods van Meulenveld In- en Verkoop komt ruimte te kort en de varkensstal die Gamrupa mag gebruiken van de boer naast de loods kan niet gebruikt worden voor papier en dergelijke omdat het teveel stinkt en te vochtig is. Stockage blijft een groot probleem.

1 december is er een afspraak met Jan Degline van Campus Cornelis in Leuven. Patrick en Marcel gaan hier horen hoe Gamrupa stagiaires kan ontvangen voor het project “Teach the teacher”. We moeten uiteraard een degelijk dossier indienen en vele praktische zaken moet nog ingevuld maar men wil op permanente basis ons project aanbieden aan de studenten, eens alles in orde is. Eerste stap gezet dus, vele stappen moeten nog volgen

Gedurende het ganse jaar werd druk gezocht naar hulpgoederen voor Gambia. Er werden dan ook meerdere km gereden om alles samen te brengen. Goederen werden opgehaald in Stekene, Geel, Kampenhout, Hallaar, Heist-op-den-Berg, en ten slotte meerdere vrachten in Bressoux.

De zoektocht naar vrijwilligers en medewerkers was dit jaar succesvol.
2 mannen werkten een groot deel van het jaar achter de schermen mee maar traden steeds meer op de voorgrond naarmate het jaar vorderde. Dank aan Patrick en Leo.
We mogen hier onze vertaler Eric niet vergeten. Een tweede jaar op rij zorgt hij voor vertalingen van onze teksten waar nodig. Zo is onze website ook toegankelijk voor anderstaligen (frans, duits en engels)
We blijven  op zoek naar vrijwilligers om iets op touw te zetten, de infostand te bemannen, publiciteit te regelen, spaarkubussen te verspreiden en weer in te zamelen enz, enz enz.

Deelname aan infodagen leerde ons dat men best een vzw is om medewerking en subsidies te ontvangen van allerlei instanties en officiële organisaties. Er werd bekeken wat de vereisten zijn om van onze feitelijke vereniging een vzw te maken.

Regelmatig werd via mail maar ook op meerdere vergaderingen zowel in België als in Nederland besproken met onze Nederlandse vrienden hoe bestaande projecten evolueerden en welke nieuwe projecten zich mogelijk aandienden.

Ook werd er kennis gemaakt met een nieuwe afdeling van Gamrupa  in Duitsland.

Onze website en facebook pagina groeiden ook dit jaar. Al blijft het zoeken naar een webmaster dringend.

Dank  giften, sponsoring, … kon Gamrupa Europe – Belgium in 2015 financiële hulp verlenen aan: container ( 5.152,17€ ), opening kraamkamers ( 981,14€ ), borehole bij de kraamkamers ( 4.000€ ).

Gamrupa Europe – Belgium is lid van 4de pijler, 4de pijlerpanel, GROS Kampenhout ( Marcel), Noord- Zuid Heist-op-den-Berg (Patrick)


5 mei 2016
Marcel Simons
Voorzitter


 

Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2014

2014 werd een stormachtig jaar, ook financieel. Nadat een aantal fondsen ons grote en kleinere bedragen hadden toevertrouwd en Wilde Ganzen hun toegezegde som hadden toegevoegd werd er meteen flink aangepakt en begonnen we dit jaar met flinke bedragen uit te geven aan materialen en gereedschap.
Al snel bleek dat Gambiaans bouwen iets anders was dan Nederlands en zagen we dat in de loop van het jaar een aantal controlereizen nodig zouden zijn. Dat leek een probleem want reizen betalen we uit eigen zak. Maar  in januari ontmoetten we onze sponsor die via Wilde Ganzen de kraamkamers ondersteunde. Hij maakte een groot bedrag over waardoor het reizen mogelijk zou zijn. Zijn organisatie besloot in die dagen een nieuwe school te bouwen in Sifoe. We konden dan ook het werk aan de school in de gaten houden en de geldstroom daarvoor kunnen begeleiden We openden daarvoor een rekening bij de Regiobank, om vermenging van belangen te voorkomen.

De Gambianen bouwden er lustig op los, op hun eigen manier wat soms niet strookte met de Europese plannen (overigens van een Gambiaanse architect) Stof tot overleg, verbeteren en nu en dan uitbreiding. Als dat niet kon uit het budget dat Wilde Ganzen had gestort, sprong die ene sponsor bij.

De wisselende koers van de dalasi, zorgde nu en dan voor verrassingen maar meestal konden we die opvangen.
Iemand uit eigen gelederen schonk een groot bedrag om 5 jaar een nurse in dienst te kunnen hebben. En de goede gaven bleven komen, voor de inrichting van een laboratorium, voor medicijnen, veel goederen in natura die in een container verstuurd zouden worden. Geld voor het verzenden van een container werd in België bij elkaar gebracht.

Naast het bouwen vroegen ook de gewone projecten om aandacht en geld. Voor schoolgeld vielen enkele sponsors weg, aan organisatie liepen de telefoonkosten enorm op en de ambulance leverde minder inkomsten, waardoor er meer bijbetaald moest worden uit de kas.

Nu de roes van bouwen voorbij is, zullen we ons weer op andere zaken richten.

Vorden 11-4-15


Gamrupa Europe - Belgium Jaarverslag 2014

Ook in 2014 werkten wij aan naamsbekendheid, bekendmaking van onze projecten en waren we op zoek naar sponsors, vrijwilligers en hulpgoederen.
Zo waren we actief aanwezig bij activiteiten voor ontwikkelingshulporganisaties te Heist-op-den-Berg (Gambia Party) Geel ( Zuiders Gekte) en Kampenhout (Avondmarkt).
Als 4de pijler namen wij deel aan de activiteiten ingericht door het 4de pijler steunpunt en het 4de pijlerpaneel (zoals Dag dan de 4de pijler).
Wij verdiepten ons in de kennis over waterboringen (dank aan Celis Putboringen) en installatie van zonnepanelen.
Subsidiedossiers werden ingediend bij de Noord-Zuid Overleg van Heist-op-den-Berg en de Gros van Kampenhout. Beide resulteerden in een bijdrage van de gemeentes. Onze dank hiervoor.
Veel tijd werd er gestoken in het zoeken, verzamelen, ophalen,  nakijken en zo nodig herstellen van hulpgoederen. Dit resulteerde in het zenden van een volle container hulpgoederen en medisch materiaal voor de kraamkliniek.
Om de communicatie tussen Gambia en Europa vlotter te laten verlopen zorgden we voor een laptop voor de plaatselijke voorzitter aldaar.
Voor ons project Bouw Kraamkamers werd medewerking gevraagd van Challenge Antwerpen-Banjul, wat niet alleen resulteerde in de gift van de auto van een deelnemend paar, maar dat paar werd ook een vaste relatie (team Let’s go for it: Naomie en Theo). Zo kwam er eveneens een vaste relatie tot stand en stevige medewerking met het team Warme Gloed.
Bij het zoeken naar medewerkers op vrijwillige basis kregen we meerdere vrijwilligers die vrij vlug afhaakten maar er waren gelukkig ook actieve blijvers bij, zoals:

•    Vrijwilligers om artikelen te vertalen, zodat onze website kon uitgebreid worden met naast Nederlandse en Engelse teksten ook met Franse en Duitse.

•    Warme Gloed zorgde voor hulpgoederen en medisch materiaal en werd zeer actief betrokken bij de activiteiten.

•    Een student marketing kwam onze gelederen versterken.

Helaas stopte onze webmaster met zijn internetwerk omdat hij zich wilde vrijmaken om projecten ter plaatse in Gambia uit te voeren.

Marcel Simons
Voorzitter Gamrupa Europe Belgium
22 juni 2015


 Gamrupa Europe Jaarverslag 2013

In 2013 bestond het bestuur uit Ellen Meulenveld voorzitter, Hinke de Klerck secretaris/penningmeester, Marcel Simons website beheerder, Matty Zwart, lid en Henny Sueters 2e penningmeester en beheerster van de winkel.

Ons teamlid Alex Mulders overleed in november. Hij was altijd een stem op de achtergrond, kon vaak door ziekte niet aanwezig zijn, maar mailde of belde als hij iets kon aandragen. Hij had ervaring met ontwikkelingssamenwerking in Etiopië. We missen zijn inbreng. De feitelijke vereniging Gamrupa Europe Belgium had als bestuur Marcel Simons, Martijn Pakker. Christian Jörgensen sloot zich aan voor het verder uitwerken van de website. Paula Simons secretaris en Heidi Dills. trokken zich terug. In Gambia functioneerde Gamrupa the Gambia met in het bestuur: Lamin Camara (LC) voorzitter, Lamin Badjie (LB) secretaris, Kalifa Kanteh penningmeester, Fatou Sambo lid en Ellen Meulenveld lid.

Bestuur en team.  Het bestuur kwam enkele malen bijeen, in België of Nederland. Dit jaar werd veel per telefoon en e-mail overlegd i.v.m. de snelle ontwikkelingen, die op korte termijn actie nodig hadden. Ellen en Hinke hadden vrijwel wekelijks overleg over lopende zaken. De leden van het team werden maandelijks op de hoogte gehouden. Zij deden voorkomende werkzaamheden.

Financiën.  Een voortdurende zorg zijn de financiën. Subsidiemogelijkheden droogden op. Plus Kogelman in Ruurlo steunde dit jaar de KiKa actie, wat voor Gamrupa ongeveer € 2000 inkomsten scheelde. Elke week staat een mevrouw € 6 van haar loon af voor schoolgeld. Zo brengt zij per jaar meer dan 2 kinderen naar school. Er zijn 2 “automatische” donateurs. Enkele mensen stortten bij bijzondere gelegenheden een gift . Voor aanleg van een stuk waterleiding bij de schooltuin in Tanji, brachten de loodgieters in de regio Vorden € 600 bij elkaar. Er zijn spaarkubusjes voor 1 en 2 centen. De kunst blijft om die vol terug te krijgen. Bij Welkoop Hengelo G staat altijd een kubus op de toonbank, de familie van Henny Sueters brengt op verjaardagen volle kubussen mee en neemt lege mee terug. Na de Goede Doelen Markt, waar veel kubusjes werden uitgegeven, zijn 2 inzamelpunten ontstaan in Lochem. Zo komen met kleine bedragen de financiën bij elkaar, terwijl heel veel mensen toch mee kunnen doen. Het overeengekomen bedrag voor de kraamkamers werd overgemaakt naar Wilde Ganzen.

Publiciteit.  Publiciteit blijft een stiefkind. Er zijn genoeg ideeën om dit te verbeteren, maar de uitvoering laat op zich wachten. We speuren al lang naar iemand met initiatief die dat stuk werk, in overleg, op zich wil nemen.

Werkzaamheden.  Begin 2013 opnieuw een bezoek aan Gambia. We waren druk met sponsoring van kraamkamers, het opdoen van technische kennis op verschillende gebieden, en we probeerden ons in te leven in de Gambiaanse cultuur en denkwijze. Een tijdelijke medewerker hielp met uitbreiding van de adreslijst Met Martine Stoppelenburg van Stichting BIS worstelden we ons door een berg sponsorformulieren. Dat resulteerde in € 33.500 toegezegde bijdragen. Terwijl wij druk waren met de organisatie van de high tea vond een diefstal via de bank plaats, van ongeveer het hele verworven bedrag. Door snel optreden van bank en politie kon het geld achterhaald worden en op onze rekening terugkeren. Er werd een voorzichtig begin gemaakt met een haakproject. In oktober/november bleek een tweede bezoek aan Gambia nodig. Ellen Meulenveld en haar man staken daar veel energie in.

Water en tuinen.  Bestaande projecten werden voortgezet. Schooltuinen kregen zaden en emmers. Kweken van bomen in plastic flessen en hangende tuintjes in plastic tasjes werden voortgezet. Watervoorziening en voorkoming van verspilling heeft de voortdurende aandacht ook in vrouwentuinen en bij privé personen. Paul Akkerman van stichting “De gevulde waterkruik” in Holten, leidde metselaars op tot watertank bouwers. Zij kunnen dat nu in groepjes zelfstandig. Tijdens de cursus van 1 week werden er 4 gebouwd. De 2 metselaars die al eerder de cursus volgden in Guinee Bissau hadden er ook 2 gebouwd. Meerdere volgen als de tijd er rijp voor is en de financiën rond zijn.

Scholing.  Er gaan 15 kinderen naar school. We berekenen nog steeds een gemiddelde van € 120 per jaar. In lagere klassen kost het minder in hogere meer. Als kinderen goed kunnen leren begeleidt Gamrupa ze 12 jaren. Ze zijn dan ongeveer 18 jaar. We nemen alleen nieuwe leerlingen aan als we zeker weten dat we die inderdaad zo lang kunnen helpen. Dat vergt dus een flinke buffer. Lopende kosten worden uit de donaties betaald. Als daarvan over blijft gaat het in de buffer. Niettemin zijn we steeds op zoek naar donateurs. De 2 verpleegsters in opleiding doen het goed.

Ziekenfonds.  Het onderlinge ziekenfonds, dat voor ons een hoofddoel was, functioneerde slecht. Velen wilden wel meedoen, maar betaalden niet. Het is niet zichtbaar!! Toekomst denken hoort niet in het Gambiaanse leven.

Ambulance.  Aan één kant was de ambulance een zegen. Hij voorziet in een grote behoefte. Bovendien is hij zichtbaar en als je lid bent mag je gratis mee. Een spelregel die er in het eerste enthousiasme ingeslopen was en achteraf gezien voor grote problemen zorgt. Wie geen lid is, betaalt de volle ritprijs. Het ziekenfonds werd zo versmald tot ambulance service. Bovendien bleek in november dat we, toch over heel verschillende dingen praatten. Met de kraamkamers in zicht komt er weinig terecht van verder opbouwen van het ziekenfonds. Dus werd het in onderling overleg met Gamrupa the Gambia voorlopig op non actief gesteld. De ambulance moet nu zelf voor inkomsten zorgen. Wie nu meerijdt betaalt de ritprijs. ER MOET HARD GEWERKT WORDEN AAN HET BESEF DAT BEVALLEN NIET GRATIS ZAL ZIJN, om dezelfde perikelen daar te voorkomen. Over de manier waarop, wordt gedacht.

De medische post in Sifoe.  Verschillende organisaties maken er, los van elkaar, gebruik van. Consultatiebureau, een verpleger, onderzoek op hepatitis, soms 2 artsen. De bemanning wisselt sterk. Welke organisaties er op een of andere manier bij betrokken zijn, blijft wazig.

Kraamkamers.  Er kwam uit Gambia een plan voor een kraamkliniekje met meerdere kraamkamers op het terrein achter de medische post. Daaraan werd gesleuteld, veranderd. De metselaars verenigden zich, hulpkrachten werden gezocht. Wachten was nog op groen licht uit Europa. Het G-team (medewerkers in Gambia) liep zich de benen uit het lijf, naar iedereen die er op 1 of andere manier bij betrokken was. Ze telefoneerden zich nog armer dan ze al waren. Daarom werden de allowances (vrijwilligers onkosten vergoeding) opgetrokken tot Dal 3000 per maand (ongeveer € 60) Gamrupa Europe Belgium, nog jong in deze materie verricht prima lobbywerk en met resultaat! Sommige zaken zijn daar totaal anders geregeld dan in Nederland. Veel aspecten werden besproken. Over inrichting, personeel, wie betaalt wat. Welke medewerking is nog nodig? Van de ambassade, van de districts gezondheidszorg, van gulle gevers? We blijven proberen om alles voor elkaar te hebben, want opnieuw een leegstaand medisch centrum is onze eer te na.

Hinke de Klerck
Secretaris.


Financiele verantwoording Stichting Gamrupa Europe 2013

Liquide middelen

1/1/201331/12/2013
Kas 504.83   1,941.34  
Bank 1,747.84   16,713.70  
Spaarbank 3,232.88 5,485.55 2,940.23 21,595.27
Fondsen
Schoolfonds 2,692.26   2,712.32  
Natuurfonds 3,240.23   3,265.28  
Kubussen 1,683.97 7,616.46 1969.73 7,947.33
Stichtingvermogen   13,102.01   29,542,60
Winst   16,440.59    

Balance

  29,542,60   29,542,60
 

Geldelijke verantwoording

 InkomstenUitgavenSaldo
Water en Tuin   3,730.50 3,620.00 110.50
Medische Posten   54,693.11 50,367.23 4,325.88
Ziekenfonds   3,368.98 5,642.93 -2.273.95
Schoolgeld   1,129.50 2,062.10 -932,60
Organisatie en diversen   1,781.86 3,322.41 -1,540.55
Vrij te besteden   1,332.50 595.82 -736.68
Winkel   1,093.26 847.22 246.04
Kubussen, school- en natuurfond   1,032.40 38.10 994.30
Reservefonds   14,311.89 0.00 -14,311.89

Totaal

  80,716.86 62,276.27 16,440.59

 

 


Gamrupa Europe - Belgium Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 kondigde zich voor Gamrupa Europe Belgium aan als een zwaar werkjaar. Bij het uittreden van de bestuursleden Paula Simons en Heidi Dils, aan het begin van het werkjaar, vielen er uiteindelijk vier medewerkers weg.

Alles werd nu gezet op het zoeken naar vrijwilligers. Hiervoor werd in kranten, weekbladen en via internet een dringende oproep gedaan. De herhaaldelijk geplaatste artikelen resulteerden in een paar reacties van geïnteresseerden die ook daadwerkelijk mee gingen werken: Christian Jörgensen en Martijn Pakker. Christian zal zich voornamelijk bezighouden met het verder uitwerken van de website. Marcel Simons blijft in zijn functie van voorzitter. Andere vrijwilligers kwamen en gingen door tijdgebrek en door studie in het buitenland.

Gelukkig hadden we meerdere vergaderingen met onze kern van drie personen. Gamrupa Europe en Gamrupa Belgium kwamen enkele malen bijeen, afwisselend in België en Nederland. Dit jaar werd veel meer dan in vorige jaren per telefoon en e-mail overlegd vanwege de snelle ontwikkelingen die op korte termijn actie nodig hadden.

Contacten werden hernieuwd en nieuwe contacten gelegd met gelijkgestemde organisaties en personen zoals professor emeritus Willem Van Cotthem, ’Het zuiden in zicht’ van Heist-op-den Berg, Gros Kampenhout, Wereld Missie Hulp, 4de pijler, Dierenartsen zonder grenzen, Weleda en Oxfam.

Wij waren aanwezig op de receptie van de ambassadeur van The Gambia ter gelegenheid van de 48ste viering van de onafhankelijkheid. We stonden met een infostand in Heist-op-den Berg op de infoavond van ‘Het zuiden in zicht’ en ‘Zuiders getint’.

Als lid van de 4de pijler was Gamrupa aanwezig op de vergadering over ‘de bijsluiter van goed doen’, en werd het lid van het ’4de pijlerpanel van 11.11.11’ tijdens de startvergadering hiervan.

Gamrupa verleende zijn medewerking aan de voorbereiding van Gambia Party ingericht door ‘Het zuiden in zicht’ van Heist-op-den-Berg.

Na toelichting over het gebruik van de toegekende subsidies voor 2012 en het indienen en verdedigen van de subsiediedossiers voor 2013 gingen de gemeentes Kampenhout en Heist-op-den-Berg in op onze vraag om ook bij te dragen voor de bouw en inrichting van kraamkamers.

Onze flyer werd geactualiseerd en dankzij Christian werd de website aangepast en voorzien van de mogelijkheid om te giften over te schrijven via ‘donorknoppen’.

In het drukke werkjaar 2013 heeft de nieuwe ploeg zijn inzet en toewijding bewezen.

Marcel Simons
Voorzitter Gamrupa Europe Belgium
31 maart 2014


Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2012

In 2012 bestond het bestuur uit Ellen Meulenveld voorzitter, Hinke de Klerck secretaris/penningmeester, Marcel Simons website beheerder. Per 15 november werd het bestuur uitgebreid met Matty Zwart lid en Henny Sueters 2e penningmeester.

Marcel richtte een feitelijke vereniging op in België met de naam Gamrupa Europe Belgium.

In het bestuur zaten Marcel Simons voorzitter, Paula Simons secretaris en Heidi Dills.

In Gambia functioneert Gamrupa the Gambia met in het bestuur: Lamin Camara (LC) voorzitter,Lamin Badjie (LB) secretaris, Kalifa Kanteh penningmeester, Fatou Sambo lid en Ellen Meulenveld lid.

Bestuur en team.

Het bestuur kwam 2x bijeen in België en 1x in Nederland. Ellen en Hinke hadden vrijwel wekelijks overleg over lopende zaken. De leden van het team werden in wisselende samenstelling maandelijks op de hoogte gehouden. Zij deden voorkomende werkzaamheden, zoals het benaderen van loodgieters, computerwerk, meewerken in de kraam, notuleren van teamvergaderingen. Nu en dan meldde zich een vrijwilliger, doorgaans mensen zonder baan, die meestal weer vertrokken als ze werk vonden.

Financiën.

Een voortdurende zorg zijn de financiën. Afgesproken bijdragen in Gambia (schoolgeld, watervoorziening, ondersteuning werkers aan registratie en opzet van het ziekenfonds) duurden veel langer dan voorzien. Mede door de wereldrecessie kwamen subsidies niet snel van de grond. Grote steun kregen we van Plus Kogelman in Ruurlo, waar klanten hun statiegeldbonnen doneerden en Thom Kogelman 10% toevoegde.

Een vaste bijdrage krijgen we elke week van een mevrouw die € 6 van haar loon afstaat voor schoolgeld. Zo brengt zij per jaar meer dan 2 kinderen naar school. Enkele toegewijden stortten bij bijzondere gelegenheden een gift of leverden een maandelijkse bijdrage. Voor aanleg van een stuk waterleiding bij de schooltuin in Tanji, benaderden we de loodgieters in de regio Vorden. Samen met enkele andere donaties kregen we zo € 600 bij elkaar. Op sommige punten staan spaarkubusjes voor 1 en 2 centen. De kunst blijft om die vol terug te krijgen. Een mooie samenwerkingontstond met Welkoop Hengelo G. waar een kubus op de toonbank staat.

Publiciteit.

Door tijdsgebrek is publiciteit een beetje een stiefkind. Soms een artikel in de krant, een paar maal per jaar een uur op een regionale radiozender. Er zijn genoeg ideeën om dit te verbeteren, maar de uitvoering laat op zich wachten.

Werkzaamheden.

Het eerste deel van 2012 stond in het teken van de ambulance en een bezoek aan Gambia. Sponsoring, versterken van het netwerk en kennisvergaring waren tijd- en energie rovende onderwerpen. Via vrijwilligerssteunpunten, opvang van maatschappelijke stagaires, beursvloer e.d. bezochten we vele bijeenkomsten. Voorlichting door Partin, Wilde Ganzen en anderen verbeterde ons inzicht in de duistere kluwens van ontwikkelingssamenwerking en fondsenwerving. Soms ontmoet je daar waardevolle nieuwe mensen, zoals Paul Akkerman die in Guinee Bissau drinkwatertanks ontwikkelt, of een ex-aannemer die mee wil kijken naar tekeningen. Ook contacten met andere ngo’s leverden nieuwe inzichten op.

Projecten.

Bestaande projecten werden voortgezet. Schooltuinen kregen zaden en emmers. Kweken van bomen in plastic flessen en hangende tuintjes in plastic tasjes werden gepropageerd. Liesbeth Ormel tekende daarvoor instructieve plaatjes. Watervoorziening en voorkoming van verspilling heeft de volle aandacht. Ook in vrouwentuinen en bij privé personen lieten we zaden van prof. Willem van Cotthem uit België achter.

Van het Vlaamse Kruis in Sint Niklaas kreeg Europe een afgeschreven ambulance. Ellen, onze voorzitter reed die, in een convooi van Go forAfrica, naar Gambia. Een enerverende tocht. Eenmaal gearriveerd volgde nog een dagenlange afwerking en de overdracht aan Gamrupa the Gambia. Bovendien stonden de normale zaken van een jaarlijks bezoek al op de rol. Veel overleg, praten, proberen achter de struikelblokken te komen.

Het onderlinge ziekenfonds, dat voor ons het hoofddoel is, was wel gevorderd maar nog lang niet operationeel. Het Gambiaanse bestuur had met enkele social workers de hele bevolking van Sifoe bezocht en geregistreerd. Velen wilden meedoen, maar betaald werd er nog niet. Slechts enkelen gaven een vrijwillige bijdrage. Aan één kant was de ambulance een zegen. Er is grote behoefte aan vertrouwd vervoer van zieken en kraamvrouwen. Bovendien is hij zichtbaar en als je lid bent mag je gratis mee. Wie geen lid is betaalt de volle ritprijs. Aan de andere kant wordt het ziekenfonds nu versmald tot ambulance service. Er moet dus nog hard gewerkt worden aan het aantal betalende leden, ook als ze nu geen ambulance nodig hebben, en uitbreiding van het aantal dorpen. Daar vindt men het een geweldig idee, maar aansluiten ho maar. Ze wachten tot ook daar een ambulance zal komen, denken wij.

2 KRAAMVROUWEN IN 1 BED, DAT IS TE GEK VOOR WOORDEN.

Januari 2013

Hinke de Klerck

 


Financiele verantwoording Stichting Gamrupa Europe 2012

Liquide middelen

1/1/201231/12/2012
Kas 1,023.85   504.83  
Bank 3,807.40   1,747.84  
Spaarconto 4,400.47 9,231.72 3,232.88 5,485.55
Fondsen
Schoolfonds 2,601.26   2,692.26  
Natuurfonds 3,145.60   3,240.23  
Kubussen 875,30 6,622.16 1,683.97 7,616.46
Stichtingvermogen   15,853.88   13,102.01
Winst   -2,751.87    

Balance

  13,102.01   13,102.01
 

Geldelijke verantwoording

 InkomstenUitgavenSaldo
Water en Tuin   852.00 700.00 152.00
Kubussen, school- en natuurfond   1032.40 38.10 994.30
Medische Posten   2,732.80 1,547.70 1,185.10
Ziekenfonds   3,368.98 5,642.93 -2.273.95
Schoolgeld   389.66 1,370.00 -980.34
Winkel   1,093.26 847.22 246.04
KM's   410.00 2,977.00 -2,567.00
Diversen   74.41 3.50 70.91
Kantoorkosten   774.31 852.25 -77.94
Voorschot H   573.86 0.00 573.86
Niet toegewezen   739.65 814.50 -74.85

Totaal

  12,041.33 14,793.20 -2,751.87

 

 


Gamrupa Europe - Belgium Jaarverslag 2012

Voor 2012 hadden we gekozen om ons voor drie projecten in te zetten :

- Ambulance
- Kraamkamers
- Noord Educatie in scholen door middel van lespakket en educatieve koffer.
Als aanpak hadden we drie pijlers
- Naambekendheid
- Zoeken naar vrijwilligers
- Fondsenwerving, subsidieaanvragen en aanwezigheid met stand op markten
Dank zij de medewerking van de stad Sint-Niklaas en zijn schepen van Internationale samenwerking Wouter Van Bellingen, slaagden wij erin om in extremis een officiële overdracht van de ambulance te organiseren. In aanwezigheid van vrijwilligers van het Vlaamse Kruis Sint-Niklaas (donoren), schepenen van de stad en de vice-ambassadeur Ebrima Camara van The Gambia , werden de sleutels en documenten overhandigd door Rita en Paul.

Terwijl Ellen en Jan op weg waren met de ambulance naar The Gambia, kregen we van de Gemeentellijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Kampenhout een positieve respons op onze subsidieaanvraag voor de aankoop van medisch materiaal voor bevallingskamers.
Dank je wel Kampenhout voor deze hulp van € 1660.

De receptie op 18 februari, gegeven door de Ambassadeur en zijn staf, ter gelegenheid van de 47e verjaardag van de onafhankelijkheid van The Gammbia , was een mooie gelegenheid om andere betrokkenen en sympatisanten van The Gambia te leren kennen. Gamrupa was er met een mooie delegatie.

Ook in Heist-op-den-Berg werd een subsidiedossier ingediend en ook dit resulteerde tegen eind 2012 in een bijdrage van € 2500 van Noord-Zuid gelinkt.
Dank je wel Heist-op-den-Berg.

Naast vergaderingen en gesprekken voor en over Gamrupa, subsiedieaanvragen en verdediging , het onderhouden van onze website en face-bookpagina werd er ook tijd gevonden voor het volgen van de cursus “Communicatie in de Praktijk” gegeven door Ethicom en de cursus “Organisatie structuren en regelgeving van V.Z.W.’s en Feitelijke Vereniging “ gegeven door verenigingsinfo beiden georganiseerd door Noord-Zuid gelinkt Mechelen.

Contacten werden hernieuwd en nieuwe gelegd met gelijkgestemde organisaties en personen zoals : Senegambiafamilie, Sangang, Prof.Willem Van Cotthem, Wereldmissiehulp, Provincie Vlaams-Brabant, Kleur bekennen.

Dank een officiële herkenning van onze organisatie door de gemeente Kampenhout ( hier is het administratief adres) kan ook de provincie Vlaams-Brabant ons herkennen en kunnen we gebruik maken van de vrijwilligersverzekering van de Provincie.

In Kampenhout, Heist-op-den-Berg en Duffel waren we aanwezig op de jaarmarkten en braderie met een stand. Op deze manifestaties hadden ons “visspel” en het “rad der fortuin” veel bijval bij de kinderen maar ook menig volwassen liet zich verleiden door het “rad der fortuin”. Naast de fondsenwerving werd aan de stand informatie gegeven over TheGambia, Gamrupa en onze projecten. Onze spaarkubussen werden verdeeld.

Maar niet alles liep van een leien dakje. In het 4e kwartaal leidde een ziekte bij een van onze vrijwilligers tot de voorlopige inactiviteit van 3 van onze medewerkers.

Het afzeggen van hulp leidde tot het afblazen van het Noord-educatieproject.

Alles werd nu gezet op zoeken naar vrijwillgers. Hiervoor werd in kranten, weekbladen en via internet gevraagd voor dringende hulp. Deze herhaalde artikels resulteerden in een paar geïnteresseerde antwoorden.

En zo kijken we met nieuwe moed uit naar 2013. Hopelijk kunnen we allen terug met vernieuwd enthousiasme aan de slag en mogelijk resulteren de geïnteresseerde antwoorden in nieuwe medewerkers.

Dank zij onze inzet konden we toch een mooie, zij het nog kleine financiële bijdrage leveren in 2012 aan de projecten :
- Ambulance 75,65 €
- Kraamkamers 1881,54 €
- Health Care Fund 2375,00 €
Het financieel verslag werd goedgekeurd.

9 maart 2013
Marcel Simons
Voorzitter

 


Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2011

 

2011 stond in het teken van manifestaties en acties


Het ziekenfonds speelde een grote rol. In Gambia werd hard gewerkt en ze wilden graag met een basis aanbod komen. Gerrit Ellen en Hinke vertrokken in februari naar Gambia om poolshoogte te nemen.
De plannen leken ver uit elkaar gegroeid te zijn. Deels doordat allerlei zaken bij ons niet bekend waren (omdat ze voor hen vanzelfsprekend zijn) en zij op het gebied en de schaal van Sifoe denken terwijl wij meer de grote lijn in de 5 dorpen in het oog houden.
Bij een start in alleen Sifoe kan slechts een deel van de plannen in uitvoering komen. Zeker geen dokter en analist en geen nurse als Bouba, de staatsnurse, overgeplaatst wordt. De situatie wordt dan eerder slechter dan beter.
Na veel praten, vergaderen met het bestuur en met de hoofdvrouwen, werd besloten het ziekenfonds te lanceren op 2 april. Europe neemt 1 maand de kosten op zich en blijft verantwoordelijk voor de overheadkosten van het ziekenfonds. Om dat te bekostigen moet in Nederland het steunfonds snel vergroot worden..

Contacten.
Er is overleg en samenwerking met:
123 reklame: hand en spandiensten. Folders, ziekenfondsboekje. Logo, markten etc.
Libre Foundation: Erik Bos zoekt een trainer voor een door Kalifa te vormen groep uit verschillende geledingen, 2 per organisatie. Libre betaalt, Kalifa organiseert en zorgt voor onderdak en cursusruimte. Onderwerp van de cursus: Leiderschap.
Willem van Cotthem, propageert verschillende methoden om met weinig water planten/bomen te telen.
Petra van de Heuvel van Future for Young people Association, informeert ons over plannen van Gambian future fund voor de school in Tanji.
Senegambia groep, een verzameling Belgische Gambia gangers die we in Gambia zullen treffen om samen hulpgoederen en gereedschap af te leveren.
Turken in Lochem, we voeren enkele gesprekken, er is nog weinig resultaat.
Gejeee = Gerrit Jan Rietstra, via Beursvloer. Helpt met richtlijnen voor publiciteit en fondsenwerving.
Plus Kogelman Ruurlo en de klanten, steunen ons met statiegeldbonnen.
Marian Dijksman via Beursvloer, opzet organisatie

Plannen om de financiën op peil te brengen.

We openen een aparte rekening voor het ziekenfonds. Brengen kubussen voor 1 en 2 centstukken in omloop. Gejeee organiseert een benefiet dansmarathon. Bij verschillende evenementen hebben we een stand of kraam. We doen meer en betere publiciteit. Helaas strandden veel leuke plannen op de financiën. Particulieren en vrienden ontketenden privé acties.

Organisatie.
Maandelijks nodigen we onze medewerkers uit om mee te praten en te denken. Vrijwel elke maandag avond komen Ellen en Hinke bij elkaar om de vorderingen van plannen te bespreken, afspraken te maken of nieuwe ideeën te noteren. Marcel houdt ons op de hoogte van waar hij mee bezig is. Hij wil een Belgische afdeling oprichten, daar een kring van medewerkers zoeken en gezamenlijk hun ideeën uitwerken.

Andere activiteiten.
Europe duikt in overkoepelende organisaties, zoals, Partin, Goede Doelen Markt, Beursvloer. Voor de lancering van het ziekenfonds proberen we contact te leggen met Bellac City, een plaats in Frankrijk die al jaren Sifoe ondersteunt. Door de situatie rond de gemeente politiek, is een grimmige sfeer ontstaan. Gamrupa the Gambia gooit het bijltje erbij neer, bang voor represailles. Wat moeten ze nu? Doorgaan vinden wij. Er zijn social workers aangetrokken, die gaan de kabilo’s langs, noteren alle inwoners van klein tot groot en als de zaak gesust is, kunnen ze zo aan de slag. Van Bellac horen we niets, maar ze schijnen met een grote delegatie in Sifoe geweest te zijn. Wat het resultaat daarvan is, is nog steeds niet duidelijk.

In Nederland trekken we hulpkrachten aan. Ludmilla voor de boekhouding, Alex Mulder algemeen heeft ervaring in een andere hulporganisatie, Matty Zwart die handig is met typen en redactie van schrijfsels, en Mattie Kuik voor notuleren bij de maandelijkse vergadering. Hier komt Dinie Lubbers bij om sponsors te zoeken. Willy Braakhekke doet hand en span diensten bij manifestaties als coördinatrice. Pedro Jansen, wil T-shirts bedrukken en verkopen en verder wat er allemaal nodig is. Henny Sueters is winkelierster van kind af aan en gaat helpen bij verkoop, prijsbepalen, het verwerken van de administratie. Camietje de Klerck helpt ons met haar rekenhoofd zodat wij iets kunnen snappen van alle cijfertjes en bedragen.

Andere projecten.
Met Saleha Ellen Banora gaat het goed, haar (brand)wonden zijn dicht, de huid blijft soepeler met de zalf die wij meekrijgen van Henny van Weelden.
Bouba’s farm in Senegal gaat goed. In de loop van het jaar troffen hem rampen, een dode stier tijdens vervoer, een stier dood door een adderbeet. Als verrassing voor ons had hij een drachtige merrie gekocht, het dier schrok, sloeg op hol, viel en het haam brak en stak in haar buik. De merrie dood en het veulen niet te redden. Het kippenproject liep goed, daardoor gingen ook anderen dat doen en leverde het niet meer op. Op landbouw gebied verbouwde hij andere gewassen en leerde daarmee veel nieuwe dingen.
Binta Banora’s fruitkraampje loopt goed.
Lamin C, Kalifa en Fatou Sambo, hadden een gesprek met de eerste secretaris van het ministerie van volksgezondheid over het ziekenfonds.

We zochten vrijwilligers en MaS stagiaires.
Onze kraam stond bij het benefiet dansfestijn in Zutphen, op de Gambia dag in Veghel, het open weekend van de vlindertuin in Vorden en de manifestatie “ Ga je mee naar Gambia” weer in Zutphen en bij de Cactus Oase in Ruurlo.
In Veghel spraken we de ambassadeur en later zijn rechter hand Ebrima Camara.
Op 9 juli kreeg Gamrupa van Het Vlaamse Kruis in Sint Niklaas, België, een ambulance. Deze gingen we bekijken, samen met Jan Huizinga van Go for Africa, op 18 juli en besloten direct hem in dank te aanvaarden.
Op 19 juli richtten Marcel Simons en Ellen Meulenveld – de Klerck de feitelijke vereniging Gamrupa Europe – Belgium op, door op de bank in Kampenhout, een rekening te openen.
Veel tijd en energie staken we in de organisatie van de manifestaties “ Ga je mee naar Gambia” in Zutphen en de Afrikadag in de Cactus Oase in Ruurlo.
4 september vond de manifestatie “ Ga je mee naar Gambia” plaats met veel activiteiten en enthousiaste bezoekers. Onder wie Ebrima Camara, de vice-ambassadeur van Gambia.
Op 30 oktober werd de kubussen actie afgesloten bij familiepark Cactus Oase met een Afrika markt waarvoor Mattie Kuik mooie posters had ontworpen.
Als laatste activiteit stonden we op de Goede Doelen Markt in Lochem op 19 en 20 december..

Al die manifestaties leverden publiciteit en naamsreclame op, veel contacten en ervaring.
Financieel echter minder dan gehoopt.

Ook in Gambia zijn er natuurlijk tegenvallers, maar de ontwikkeling op allerlei gebied gaat zienderogen door. De samenwerking groeit uit tot werkelijk samen werken, overleggen en plannen maken die verder gaan dan de volgende maaltijd.

Januari 2012
Hinke de Klerck

 


Gamrupa Europe - Belgium Jaarverslag 2011

De afdeling België van Gamrupa Europe werd op 19 juli 2011 geacteerd als feitelijke vereniging. De stichters zijn Marcel Simonsen en Elberta de Klerck. Administratief adres Loverdal 28, 1910 te Kampenhout.

Op de stichtingsvergadering van 29 augustus werd het dagelijks bestuur samengesteld en de visietekst opgemaakt.

Op 4 september was ons voltallig bestuur aanwezig op de manifestatie in Zutphen, waar we België voorstelden met een stand en een viskraam voor kinderen.Marcel bracht bij die gelegenheid de ambulance mee.Deze ambulance werd ons aangeboden door “Het Vlaamse Kruis” afdeling Sint Niklaas en hadden we samen metGamrupa Europe op 18 juni gaan keuren en goed bevonden om ingezet te worden in The Gambia.

Bij de jaarmarkt in Kampenhout was Gamrupa België aanwezig op de stand van GROS, daar Gamrupa België hier lid van is.

26 oktober, een cursus pers en communicatie ingericht door 4de pijler provincie Vlaams Brabant wordt gevolgd.

Op 30 oktober bij de manifestatie in Cactus Oase was België vertegenwoordigd met ambulance en eigen infostand.

Op het wereldfeest van 11.11.11 in Kampenhout op 4-5 en 6 november was onze info te bekijken op de stand van GROS.

De kerstmarkt van Mechelen op 17 december was onze eerste maal dat we daadwerkelijk en actief Gamrupa voorstelden aan de bezoekers en geld inzamelden voor de reis met de ambulance. Dit gebeurde door middel van een stand waar we info hadden en mensen aanmoedigden met de viskraam en snoepzakjes.

En op 1 februari 2012 was de officiële overdracht van de ambulance in het stadhuis van Sint Niklaas in aanwezigheid vande heren Van Bellinghem en Heyderickx , schepenen van de stad, de de heer Camara, vise ambassadeur van The Gambia voor België en Nederland, Het Vlaamse Kruis en vrijwilligers van de afdeling Sint Niklaas.

Sinds de oprichting werd er hard gewerkt door onze pedagogische medewerkster met de werkgroep ter voorbereiding van het project wereldeducatie voor de basis school.

De sponsoring voor de ambulance viel erg tegen niet tegenstaande er hard gezocht werd al die maanden voor sponsoren (slechts 2 stikkers). Goed was dan weer dat de overdracht kon doorgaan in het stadhuis waar ons een zaal ter beschikking gesteld werd door het gemeentebestuur van Sint Niklaas.

2011 was een druk jaar temeer dat we veel moeten leren en naambekendheid verwerven. De ambulance kwam onverwachts en de tijd voor sponsoring was te kort en we moeten wel beginnen vanaf nul.

Maar Gamrupa België kwam toch al voor in de pers: nieuwsbrief Kampenhout, Passe-Partout Haacht, De Streekkrant Waasland, Het Nieuwsblad en Waaskrant. Tevens zijn we permanent aanwezig op de website van Kampenhout.
Tijdens de kerstmarkt was er een goede samenwerking en werden goede contacten gelegd die voor de nodige financiële steun zorgden. De uitwerking van de viskraam in het project is zeker voor herhaling vatbaar.
De overdracht was een stijlvolle manifestatie, mooie zaal. De opstelling in de zaal van de Gambiaanse cultuur (zien en horen) gaf een extra binding met het Gamrupa gebeuren en de genodigden toonden een grote interesse.
We hebben deze maanden veel geleerd over hoe mensen benaderen, over Gambia en gaan dat in 2012 verder uitdiepen .

We moeten zorgen voor eigentijdse info van Gamrupa België, zodat we op elke manifestatie ons kunnen bekend maken en aangeven waaraan we op dat ogenblik werken.

Het financieel verslag werd goedgekeurd.

Het kalenderjaar 2011 werd afgesloten met een financieel resultaat van 249,51 euro.

Namelijk in kas 64,01 euro en op de bank 185,50 euro

 

24 februari 2012

Marcel Simons

Voorzitter


Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2010

Als je probeert een jaarverslag te schrijven voor Gamrupa Europe word je duizelig van alles wat gebeurd is. Ik probeer er een leesbaar verhaal van te maken. Om vergelijken mogelijk te maken en de voortgang van langer lopende zaken te meten, houd ik de volgorde van 2009 ongeveer aan.

 

Vergaderingen.

Op 28 maart 2010 hielden we de jaarvergadering bij Marcel en Rosine in Kampenhout, België. Er was veel aan de orde.

Ellen en Hinke houden hun maandagavond gesprekken vol, als de werkzaamheden het toelaten. Via verslagen en de “techniek” als e-mail, chatten, en andere computermogelijkheden hielden we Marcel op de hoogte.

 

Schoolgeld.

De bijdragen voor schoolgeld liepen door, met nu en dan een extra gift en een groter bedrag ineens. Kinderen van de obs de Kraanvogel brachten met hun Palm Pasen actie€ 461.77 bij elkaar. Fantastisch toch? Bij Plus Kogelman in Ruurlo liep een statiegeldactie.

Er gingen weer 12 kinderen naar school. 1 verliet na grade 12 haar school, 2 vertrokken tussentijds naar elders. Daarvoor in de plaats kwamen andere kinderen, soms wat goedkoper, waardoor het aantal licht steeg.

 

Acties en samenwerking.

Op de vrijwilligersmarkt in Zutphen en de Dag van het platteland bij de Welkoop in Ruurlo presenteerden we Gamrupa, met attaya (thee) en rijst domoda. Voor de witte rijst tekende Lotus, de plaatselijke Chinees. Bunz’l een bedrijf dat zeeschepen en vliegtuigen bevoorraadt, doneerde een lading zeepjes en ander nuttig materiaal. Ook uit andere hoeken kwamen materiaalgiften . Sommige konden direct weg met containers van anderen, andere werden opgeslagen, wachtend op vervoer. Marcel onderhoudt warme contacten met de Senegambiagroep, de vierde pijler en diverse organisaties in België en volgt cursussen om zo snel mogelijk ingewerkt te raken in ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking met COS Nijmegen liep stuk op een groot voorlichtingsproject over water in the Gambia, waarschijnlijk door misverstanden en een andere opvatting over de impact van het onderwerp.

Mary en Marije Klaassen uit Voorst bezochten voor ons the new Kanteh Kunda.

 

Kalifa in Europa.

Ondanks de negatieve indruk die Marike en Hinke in Denemarken opdeden, ging Kalifa wel daarheen voor de cursus “crossing borders”De korte en de lange cursus hoorden i.t.t. wat ons was voorgeschoteld, bij elkaar en een visum werd alleen verstrekt als hij de hele cursus zou volgen. De Deense dame (AG) vond toch ergens geld en onderdak op de Volkshogeschool. Wij betaalden wel een stukje reisgeld. Voor het levensonderhoud van de familie Kanteh stelden wij ons garant. Na de cursus kwam Kalifa per trein naar Nederland met al zijn bagage en een hoofd vol met duurzaamheid, millenniumdoelen en wat je daar mee kunt doen., Hij verbleef hier een aantal dagen waarna we gezamenlijk naar Marcel en Rosine afreisden en hem uiteindelijk 31 december in Brussel op het vliegtuig naar huis zetten.

Het dwingende gedrag van AG en de steeds veranderende berichten stuitten ons tegen de borst. Ondanks onze waardering voor haar inspanningen die hem toch deze mogelijkheden boden, escaleerde de situatie in 2011.

 

Bouba Diallo worstelt zich kalmaan omhoog met zijn boerderij, met 3 koeien die stieren bleken te zijn. Taalbarriëre. Gerrit, Ellen en Hinke bezochten hem in januari, bekeken hun land en compound, overlegden mogelijkheden voor vooruitgang, zoals kippen fokken en een moestuin. Water is daarbij ook een probleem.

Ziekenfonds.

Onze aandacht ging meer uit naar het ziekenfonds, dat ook in Gambia begon te leven. Het bestuur: Lamin Camarae, Lamin Badjie en Kalifa Kanteh, had veel informatie verspreid (mondeling) en de (on)mogelijkheden steeds overlegd met de bevolking van Sifoe.

Gerrit, Ellen en Hinke kwamen daar in januari een schepje bovenop doen. We voerden een sketche op,wat kennelijk veel duidelijk maakte. De onderlinge besprekingen gingen daar op door. 5 dal. per persoon per maand is toch een rib uit hun lijf, maar de voordelen lijken daar tegenop te wegen. Ook tijdens Kalifa’s afwezigheid werkten de beide Lamins keihard door. Ze geloven in hun missie.

Wij maakten een boekje met onze visie en uitleg, plus cijfers voor Europa.

 

Schooltuin Tanji.

Na het dieptepunt met de pomp floreerde de tuin. Nieuwe groentes werden geteeld. Favoriet waren sperziebonen, die je niet alleen kunt drogen, maar ook gekookt eten en zelfs rauw van de struik word je er niet ziek van. Bladsla is een andere lekkernij op een stukje tapalapa (stokbrood) met een plakje tomaat is dat een feestmaal. We brachten wat emmers en zaden mee en bezochten de boomkweker die hielp met het opzetten van een boomkwekerijtje. De eerste opzet, bomen kweken uit zaad, zoals Trees for the future propageert, mislukte. Nu waren ze gestart met gekweekte boompjes die er goed bij stonden. We maakten kennis met zijn broer, de herbalist (natuurdokter).

 

Natuureducatie.

Er ontstond een communicatiestilte rond de slangeneducatie. Het waarom zal in februari 2011 onderzocht worden.

 

Statiegeld.

In augustus sloten we de statiegeldactie bij Plus Kogelman voor schoolgeld af. We hebben nu een buffer van € 2600, genoeg voor ongeveer 2 jaar. De reguliere bijdragen gaan nog steeds door.

Thom Kogelman bood aan om door te gaan maar dan voor het ziekenfonds. Geweldig, zulke meedenkende mensen.

 

Personele zaken.

Het bestuur bestaat nog steeds uit:

Ellen Meulenveld voorzitter

Hinke de Klerck secretaris/penningmeester

Marcel Simons website en voorbereider Belgische afdeling

 

In de loop van dit jaar overleed Henny Jonkers. We missen zijn buitengewone invallen

Als nieuwe medewerkers traden aan:

Matty Zwart voor computerwerk en redigeren van onze pennevruchten

Met haar man Paul als secondant voor vertalingen voor o.a. de website

Alex Mulders voor algemene zaken, hand en spandiensten

Later vond ook Ludmila Iwanowahaar weg. Zij werkte zich in in de boekhouding op Excel.

Alex en Ludmila komen allebei uit Lochem wat gemakkelijk is met het vervoer. Zij vergaderden mee op de maandagavonden om te ontdekken wat Gamrupa is en doet.

Matty woont halverwege tussen Ellen en Hinke, waardoor de lijnen kort zijn.

In oktober werd de frequentie beperkt tot de eerste maandag van de maand.

 

Publiciteit.

Een nieuwsbrief, artikelen in kranten, praatjes voor Achterhoek FM, halte 7 van Radio Gelderland en een vernieuwde website. Overleg met 1 2 3 reklame en drukkerij Weevers over de mogelijkheden van spaarkubusjes, up to date houden van de folders en over een ziekenfondsboekje. Steeds is dat afwegen tussen wat we willen en wat we kunnen, omdat de giften project gebonden zijn.

Ellen maakte een Power Point presentatie die Hinke vertoonde voor een groep ex-verzekeringsartsen. En tijdens haar 80jarig verjaardagsfeest.

 

In november hernieuwdenwe het contact met Prof. Van Cotthem in België over kleinschalige tuinbouw in droge gebieden, bezochten we de Beursvloer waar we kennis maakten met GJeee (Gerrit Jan Riedstra) en sloten met hem een overeenkomst over een publiciteitsplan. Bij Partin (particulier initiatief) ontmoetten we Erik Bos van Libre Foundation, die allerlei managementcursussen organiseert in ontwikkelingslanden. De leden verdienen in Nederland hun geld met het geven van trainingen voor bedrijven en overheden en stoppen een deel daarvan in projecten in arme landen. De ontvangende partij zorgt voor onderdak en verzorging voor de trainer en een locatie waar de training plaats vindt.

Een idealistische, maar zeer praktische vorm van ontwikkelingssamenwerking. In mei 2011 zal een training leiderschap gegeven worden in Sifoe.

Ellen zocht naar boeken voor de islamitische scholen, die door hulporganisaties vaak voorbij gedeeld worden. Ze kwam terecht bij de moskee in Lochem, een islamitische boekhandel in Deventer en een mevrouw die veel organisatorisch werk doet in die wereld. Maar het leverde nog geen bevredigend resultaat op.

Hinke zocht sneeuwvlokken-patronen om te haken. Zij wil daarmee een projectje opzetten, zodat vrouwen een deel van de ziekenfondspremie kunnen verdienen. Als ze niet gesmolten zijn worden er in Nederland door vrijwilligers kaarten van gemaakt die op markten en bijeenkomsten verkocht worden. Na aftrek van kosten gaat de opbrengst in een sneeuwvlokkenpot voor aanschaf van nieuw materiaal. Ludmila probeert het uit.

 

In december sloten we het jaar af zoals het begonnen was: druk, druk, druk en een reisje met Kalifa naar België waar hij niet alleen kennis maakte met Marcel en Rosine maar ook met Prof. Van Cotthem die hem op zijn eigen gedreven wijze inwijdde in de teelt van groenten en bomen in plastic flessen en tassen. Een welkome aanvulling op de meer theoretische opleiding in Denemarken.

 


Werkgroep Gambia, Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2009

Wat een jaar! Er is zoveel gebeurd dat ik bijna niet weet waar te beginnen. In grote lijnen: schoolgeld, acties, container, Kalifa naar Denemarken, Bouba Diallo en de Zutphense Hand, plannen rond water, ziekenfonds.


Vergaderingen.
Het voltallige bestuur kwam twee keer bijeen, in Goirle in de stromende regen en in Ruurlo bij Ellen thuis. Ellen en Hinke komen als dat nodig en mogelijk is elke maandagavond bij elkaar om lopende zaken te bespreken en af te handelen. Door middel van verslagen houden we Marcel op de hoogte en verder gaat veel met e-mail of chat tussen Marcel en Ellen.


Schoolgeld.
Van verschillende kanten kregen we bijdragen, soms na artikeltjes in IVNbladen, een verhaal op Achterhoek FM of in een krant. In juni namen Gerrit en Ellen geld mee voor het tweede halfjaar.


Acties en samenwerking.
We voerden acties o.a. op de vrijwilligersmarkt in Zutphen en bij de Welkoop in Ruurlo, steeds over één onderwerp. Zutphen voor schoolgeld, Ruurlo voor vee voor Bouba Diallo in Senegal. Ellen en Hinke in Gambiaanse jurken, met een kraam en een groot bord en onze mooie banier. We proberen samen te werken met andere organisaties, maar die zijn onwillig en kortzichtig. Bang misschien dat we hun bijdragen zullen inpikken? Met sommige wisselden we adressen uit en het COS nodigde ons uit voor bijeenkomsten waar contacten ontstonden. Marcel speurde op internet, sloot ons aan bij de 4e Pijler in Belgié (zoiets als COS hier)en bij Senegambiagroep, kleine organisaties die iets met Senegal en Gambia hebben. Met Corrie en Michel Jordaan werd het een echte samenwerking: we verzonden samen een 40 ft container.


Container.

Om die gevuld te krijgen met goed bruikbaar materiaal kwamen we terecht bij allerlei grote en kleine bedrijven, voor gebruikte medische spullen bij Medic in Apeldoorn en Herman Verkade in Veenendaal. Marcel heeft goede betrekkingen met het St. Jan Ziekenhuis in Brussel. Corrie en Michel hadden al een schuur vol andere spullen, naaimachines, lappen, knopen en schoolmeubilair. Bergen garens, teveel om mee te nemen. Die werden op de markt verkocht voor de kosten van het vervoer. Gerrit kijkt uit op rommelmarkten en Maik bij inboedels. Omdat het geld nog niet bij elkaar was, werd de container later verzonden en kwam hij pas in juni aan.
Dat werd een strijd tegen de klok in een te grote hitte. Corrie en Michel moesten al snel terug, maar de klus werd geklaard. Gerrit en Ellen bleven langer, maar in die tijd moesten ook veel andere zaken geregeld worden.


Kalifa naar Europa?
In het eerste halfjaar staken we veel tijd in het onderzoeken van mogelijkheden om Kalifa in Europa verder te laten studeren, bijv. bedrijfskunde of management. In Nederland kregen we dat niet voor elkaar. Veel te duur. Maar en Deense die ook banden met Sifoe en Kalifa heeft, wist wel een oplossing via de Volkshogeschool van Kopenhagen. Daar zouden ze cursussen geven over milieu en internationale samenwerking: Crossing Borders. De ene 14 dagen, de andere drie maanden lang. Vervelend dat de gegevens steeds wisselden, zowel de periode als de prijs. Hinke en Marike gingen naar Scandinavië voor vakantie in juni en dan meteen kijken hoe alles precies in elkaar stak. De ontwijkende antwoorden en wijziging in afspraken lagen hen niet lekker. Uiteindelijk bleek dat Gamrupa voor de kosten opdraaide € 3500 plus reis, plus visum en zakgeld. En dat was er niet. We kapten met Anne Grete. Goed dat we nooit iets beloven.
We haalden de oude banden met de Zutphense HAND aan die ons destijds hielp met de muur in Tanji. Hoewel Senegal ver buiten hun kaders viel, kregen we na intensief overleg toch € 2500 voor een bijdrage aan Boubacar Diallo in Senegal voor de aankoop van vee en kippen voor zijn boerderij. Die verstrekten we hem als lening.

Schooltuin Tanji.
In Tanji ging het niet zo goed. De tuin lag er verdord en armzalig bij, de stemming op school was ver beneden nul. De oude Duitse pomp, die wel bij de school maar niet bij de tuin hoorde, was totaal versleten en niet meer te repareren. Na rijp beraad werd het meegebrachte schoolgeld in een gereviseerde pomp gestoken en werd tevens de kraan van de waterleiding (die gestolen was) vernieuwd. Sindsdien zijn ze het dieptepunt weer door.
Na terugkomst is het schoolgeld alsnog overgemaakt.


Medische post en Gamrupa health care fund.
In Sifoe werd na renovatie van het gebouwtje een medische post gevestigd. Eerst kwam Lalila, een gediplomeerde verpleegster daar vrijwillig helpen op zaterdagmorgen. Later werd een verpleger, Buba, aangesteld. De bedoeling is dat hij er elke dag zal zijn. Als specialisatie heeft hij behandeling van oogziekten. De overheid betaalt hem, wat het nadeel heeft dat deze krachten meestal na een paar jaar verplaatst worden.
Om medische hulp dichter bij de bevolking te brengen tegen een betaalbare prijs werd het Gamrupa Health Care Fund opgericht. De opzet is, dat in vijf dorpen die in elkaars nabijheid liggen, in de medische posten dagelijks een verpleger(ster) aanwezig is en één dag in de week een ambulante arts. Deze trekt samen met een laborant en een klein laboratorium van dorp naar dorp en onderzoekt of behandelt daar patiënten die boven de bevoegdheden van de verpleegsters uitgaan. Een ambulance vervoert mensen die naar ziekenhuizen moeten. Daarvoor zijn 2 chauffeurs beschikbaar die in wisseldienst 24 uur per dag paraat zijn.
Financiering: elke inwoner van 0 tot 100 jaar betaalt per maand 5 dalasi = ± € 0,15. De gezamenlijke dorpen hebben 25.000 inwoners, dus maandelijks inkomen van het Fonds dal. 125.000 Daarvan kunnen de lopende zaken betaald worden. Het gebouw is eigendom van de dorpsgemeenschap.
Voor de start en het zeker stellen van de salarissen e.d. over een langere periode wil Gamrupa Europe een buffer realiseren van tenminste € 50.000 (auto arts en brandstof, laboratorium, de eerste medische artikelen en apparatuur. Op de meeste plaatsen is al een onderzoekbank en wat meubilair). Medicijnen blijven buiten het pakket. Die komen vaak met hulpgoederen uit het buitenland.
In de dorpen waar al overleg gaande is, nemen de dorpsontwikkelingsraden de zorg voor de gebouwtjes op zich. Vrouwengroepen beraden zich over de haalbaarheid van 5 dal. per persoon. Ze hebben al berekend dat deze regeling per saldo goedkoper en beter is dan de huidige gang van zaken, waarbij een in vergelijking groot bedrag ineens betaald moet worden)

Natuureducatie.
De Stichting Edumat, die eenvoudig educatief materiaal over natuur uitgeeft, gaat stoppen. Hinke stelde voor het saldo t.z.t te doneren aan natuureducatie in Gambia. We kennen daar een Franse bioloog die een slangenfarm beheert en probeert de inheemse slangen van de ondergang te redden. Slang is eng en moet “dus” dood vindt men, al is het leeuwendeel volkomen ongevaarlijk. Hij had al eens laten vallen dat hij graag educatief materiaal zou willen hebben. Maar ja … het geld. Luc kan zelf teksten maken en aan illustraties komen.
Nog steeds vinden hij en zijn vrienden nieuwe slangen waarover ze een wetenschappelijk boek schrijven. Voor zijn farm komen nu al dorpelingen hem slangen brengen!!! Gamrupa hoopt via Edumat te kunnen helpen.


Water.
Na het voorbeeld van watergebrek bij de school in Tanji dook het onderwerp verdroging levensgroot op. De enorme boreholes voor waterleiding , het toenemende gebruik tot vier maal per persoon door de tappunten, het toerisme en grote landbouwprojecten baren ons grote zorgen. Putten vallen droog en storten in, de bovenlaag van de grond waaruit de handpompen hun water haalden verdroogt.
Grootschalige buitenlandse ontwikkelingsprojecten brengen dit teweeg. Zij pompen “oud” water op van 80 tot 90 meter diep.
Wij willen daarover in Nederland en België een discussie op gang brengen. Maar die klus is te groot voor ons drieën, al hebben we wel ideeën hoe die eruit kan zien.


Nieuwe actie.
Sinds Sinterklaas loopt er bij Plus Supermarkt Kogelman in Ruurlo en statiegeld actie speciaal voor schoolgeld, zodat we een fonds kunnen vormen dat voortgaand,12 kinderen ondersteunt. We zijn erg benieuwd wat dat oplevert.


Medewerkers.
Het gebrek aan medewerkers wreekt zich steeds. Alle drie zijn we langzamerhand aan ons maximum. Marcel heeft de website geweldig opgewaardeerd, linkt en wordt gelinkt aan anderen. Hij legt bovendien steeds nieuwe contacten in het Vlaamse en levert ideeën aan.
We moeten langzamerhand naar een Belgische tak, maar weten nog niet hoe precies.
Zoals in elke vrijwilligers organisatie is er gebrek aan mankracht en geld en de tijd om dat binnen te halen. Het blijft dus schipperen. Ook voor het functioneren van Gamrupa is geld nodig, maar dat willen we niet afnemen van de giften voor bepaalde doelen.


Hinke de Klerck
31 december 2009

Aanvulling ter vergadering: € 50.000 voor het Gamrupa Health Care Fund staat in schrille tegenstelling tot de € 100.000.000 (honderd miljoen) die minister Koenders beschikbaar stelde voor het oprichten van ziekenfondsen in drie Afrikaanse staten. Dit enorme bedrag voorziet vooral in het op poten zetten van IT systemen, die fraude tegen moeten gaan. Ook behuizing valt er onder. De premie van een verzekering moet ineens aan het begin van het verzekeringsjaar betaald worden, waardoor juist de mensen waarvoor een ziekenfonds zou moeten bestaan er onmogelijk aan deel kunnen nemen.
Met 1 promille daarvan had ons fonds al in bedrijf kunnen zijn.
In de regentijd zijn de wegen dermate slecht begaanbaar dat elk dorp een eigen ”ambulance”
nodig heeft. Die worden vaak geschonken door het buitenland en een paar zijn er al aanwezig. Daarvoor moeten wel tenminste 5 chauffeurs aangesteld worden. Hoe dat precies moet is nog niet helemaal duidelijk.


22 maart 2010


Hierna werd het jaarverslag goedgekeurd.

 

Stichting Gamrupa Europe Financiel Verslag 2009

Naast kleinere giften voor verschillende doelen ontvingen we van de Zutphense H.A.N.D. € 2500, die we uitleenden aan Boubacar Diallo in Senegal voor de aanschaf van vee en kippen. Door € 1000 extra van een gulle geefster konden we een aantal projecten realiseren, dan wel in stand houden. De meeste projecten liepen ook financieel goed.
De container en het vervoer daarvan trokken een flinke wissel op onze middelen maar uiteindelijk kochten wij Corrie en Michel uit, waardoor we nu een opslagruimte voor hulpgoederen in Sifoe hebben. De inhoud was grotendeels gekregen zoals 5 ton papier en ziekenhuismaterialen uit België, een deel goedkoop ingekocht. (o.a. Medic en Verkade)
We hadden echter ook tegenslagen of onvoorziene uitgaven.
In Denemarken was ons gezegd dat een visum voor Kalifa als hij naar Denemarken zou gaan € 60 zou kosten. Normaal vraagt de Volkshogeschool dat in Kopenhagen aan bij de ambassade, maar omdat het kort dag was moest hij dat zelf regelen. Aangezien Gambia geen Deense ambassade heeft gaan alle aanvragen van het consulaat naar de ambassade in Mali, van Mali naar Kopenhagen, van Kopenhagen naar Mali en van Mali naar Banjul. Het vervoer gaat met DHL, vooruit te betalen. Daardoor kwamen de kosten in de buurt van € 1000 te liggen. Doordat de cursus voor hem niet doorging heeft hij het visum nooit gekregen.
Niet voorzien waren de kosten voor de pomp in Tanji € 490 evenals de kosten voor het vervoer van onze goederen in een container van Riet van Middelburg van € 650.
De stormschade aan de compound in Sifoe sloeg ook een bres in onze hulpgelden.
De familie de Klerck sprong in noodgevallen bij.
Voor het functioneren van onze eigen stichting is tot nu toe geen geld aanwezig. Lopende kosten betalen we meestal uit eigen zak. Hiervoor zal een oplossing gevonden moeten worden, zeker als het aantal projecten zich uitbreidt.

 


Werkgroep Gambia, Stichting Gamrupa Europe Jaarverslag 2008

Het eerste deel van het jaar gebruikten we aan het voorbereiden van een stichting, statuten, het zoeken van bestuursleden en andere DOEmedewerkers . Geen geringe klus. We zoeken mensen voor telefoondienst, promotie, administratie. Via Achterhoek FM en perscontacten proberen we een netwerk op te bouwen en sponsors te trekken. We proberen vakature banken, maar dat levert niets op
Verhaaltjes in IVNbladen van Arnhem en Noord-Midden Achterhoek leveren positieve reacties op en ook giften voor verschillende projecten.
We schrijven een concept voor een folder, Marcel Simons in België zet een website op.

Schoolgeld . Eind maart betaalden we al schoolgeld voor. Marijama (die later overleed) Fakeba , Hellas (van Fatima ), de dochter van Mariam , Jeniba en Lamin (van Sorry) Osman ( Bukary ') Alliou en Sannah ( Kanteh ) Verder Cursus informatica voor Buba Singore , Isatou Banora , Later kwamen daar Saleha Ellen ( Banora ), 3 kinderen uit een Fullah gezin en 2 kinderen van Karamo bij.
Isatou Banora is inmiddels afgestudeerd in de hoogste categorie van de middelbare school en wil graag architectuur studeren.
We nemen nu geen nieuwe kinderen aan, tenzij als vervanging van een kind dat zijn best niet doet, en gaan proberen een fonds te vormen voor komende jaren.
Het bestuur van Gamrupa in Gambia gaat een boek aanleggen van de leerlingen met foto, persoonsgegevens en sinds wanneer wij betalen. Ook vorderingen worden bijgehouden. Daarvoor hebben we wel een digitale camera nodig.
OP het Bee-keeper project (van het Vredesleger uit Amerika) wordt volwassenen-educatie gegeven. Er komt een bibliotheek.

Sifoe Medische post.
Er wordt een oud gezondheidscentrum, oorspronkelijk van methodisten later van RK nonnen, opgeknapt. Op eigen initiatief een garage gebouwd voor de ambulance. Alle families brengen nu een vrijwillige bijdrage bijeen om de ambulance lopend te houden en 2 chauffeurs te betalen die om beurten een week , 7 dagen, 24 uur paraat zijn.In de andere week kunnen ze dan ander werk doen. Er is nog niet veel te doen voor de ambulance en daarvoor moeten we dus een oplossing vinden.
De grote kunst zal zijn een verplichte maandelijkse bijdrage per persoon in te stellen voor het ziekenfonds . Het is zo nieuw dat eerst het bestuur en de alkalo 's moeten begrijpen hoe het werkt en dan de mensen in de dorpen. De vrouwen praten er gelukkig wel over. Als Ellen in Gambia is klept ze van vergadering naar bijeenkomst. Met een tolk zodat iedereen het kan begrijpen, behalve Ellen.

In Tanji begonnen ze meteen na aankomst van het geld, aan het bouwen van de muur. Musa Jabang , de nieuwe gardenmaster , en Momodu Gibba zijn de stuwende krachten achter de tuin. In 2008 hadden ze veel oogsten, goed voor de schoolmaaltijden, het winnen van zaaigoed en de rest voor de markt. Van die opbrengst schaften ze gereedschap aan voor de boomkwekerij, o.a. 2 kruiwagen, scheppen en hakken. Dat was precies onze gedachtegang. Juffrouw Bintou organiseert van alles in en rond de school.
We hebben nu contact met Trees for the future , aanbevolen door Plant a Tree, omdat die meer projecten in Afrika hebben. Je hoeft tenslotte niet alles dubbel te doen. Maar ook dat is een wazig geheel. Ze zijn gul met het aanbieden van hulp, zijn ook een charitatieve instelling, hebben grote sponsors maar als het op doen aankomt geven ze niet thuis. We hebben al de derde contactpersoon. Wel hebben ze een manual , die je kunt downloaden. Dat deden we, vermenigvuldigden die en gaven ze mee aan Han Klaasen , voor Kalifa . Op school hebben ze daar met wat leerkrachten en ouders in gestudeerd.
Voordat Ellen terugging naar huis, was de muur nagenoeg klaar! Knap stukje werk, maar ze hadden alles ook goed voorbereid. De bedjes waren meteen ingezaaid en water hadden ze genoeg in voorraad.

Nu beginnen we aan de bomenkwekerij. Er is al een stuk grond toegewezen, maar daarop heeft, in afwachting van boomzaad of zaailingen, een van de ouder coos gezaaid, helft voor hem en de andere helft voor de school. Prima.

Op 26 mei rijden Ellen en Hinke naar België om kennis te maken met Marcel Simons die de website beheert en aantrekkelijk maakt, en zijn vrouw Rosine en zoon Stijn . Leuk als je elkaar in levenden lijve ziet al werk je al een hele tijd samen. We krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. Brandstof voor een vruchtbaar gesprek.
We zitten dringend verlegen om medewerkers , bestuursleden en doe-mensen . In de loop van het jaar meldt Ellen Moerdijk uit Arnhem zich aan, een kennis van Ellen. Zij wil wel telefoonservice doen. Nelleke van Veen, Marum , gaat op zoek naar mogelijke onderwijsplekken voor Kalifa .

Contacten. We zoeken contact met anderen die ook de Gambianitis hebben. In Gambia blijkt n.l. overlapping te ontstaan, zoals door meerderen hetzelfde kind laten sponsoren, of 2 organisaties die op (bijna) dezelfde plaats een bibliotheek willen bouwen. In Sifoe zijn meerdere groepen uit Nederland en daarbuiten actief. Goed om dat van elkaar te weten en eventueel afspraken te maken. Ook duidelijker voor de Gambianen , die hierover echter niet praten omdat ze bang zijn dat dan een van die organisaties verdwijnt. Ze hebben toch een wat andere kijk op zaken.
Soms verdwijnt geld of goed, maar de meeste gevers dringen niet zo ver door in het reilen en zeilen. Voorkomen is beter dan genezen, vinden wij.
We maken kennis met mensen in Swalmen van Go for Africa , die zelf daar gaan wonen. En met Petra v. d . Heuvel in Geldrop die samen met Aladji , een Gambiaan in Tanji een jongerencentrum heeft. Hij is toevallig in Nederland om te kijken hoe wij dat doen.Zij noemt voor de medische posten Medic voor materialen, en voor opknappen van auto's en daarheen brengen Jan Huizinga in Venlo . Han Klaasen en zijn dochter Marije verzamelen allerlei spullen voor een eigen project nadat Marije een week met Ellen mee is geweest. Gambianitis alom. We krijgen contact met Kitty Tenten en met de fam Jordaan .
Het contact met Corrie en Michel Jordaan groeit uit tot echte samenwerking . Zij doen veel voor Penijem , 25 km van Sifoe , zamelen van alles in op handwerkgebied, garens, knopen, naaimachines, schoolborden boeken, Een deel verkopen ze hier op de markt en betalen daarmee het vervoer.We kopen samen een container van 40ft (67m ³ ) en betalen ook hsamen het transport.
Kitty Tenten wil met haar organisatie bureautje Buba Djallo ondersteunen bij de opzet van een boerderijtje in Senegaal waar zijn gezin woont terwijl hij in Gambia probeert de koste te verdienen. Met een paar honderd euro zou hij én thuis zijn én zijn gezin kunnen onderhouden.

Publiciteit.
In september maken we de oprichting van de Stichting Gamrupa Europe bekend. De website gaat heten: www.gamrupa.org en we krijgen allemaal een e-mailadres marcel.simons@gamrupa.org Even wennen met die punt ertussen. We schrijven weer stukjes voor de IVNbladen , komen voor Achterhoek FM, proberen andere wegen te vinden. De kerken blijken een onneembaar bastion. Met Sjef Taken verkopen we natuursoep voor de Welkoop, Dat levert een stuk in de krant met grote foto op en welkome bijdragen.
Marcel maakt visitekaartjes en gaat bezig met een folder. Ger Maaskant in Zutphen biedt aan in haar kennissenkring reclame te maken.
We spelen met de gedachte Rotary, Lions of andere serviceclubs te benaderen en aan verenigingen en bibliotheken aan te bieden ons verhaal te vertellen. Een kennis van Ellen biedt aan te helpen met een powerpoint presentatie. Mede door gebrek aan hulpkrachten is het echter een taai geheel. We willen wel maar het lukt niet altijd. Hinke vertaalt de folder in het Engels en laat dat corrigeren door een Engelse kennis: Brenda Pyle . Marcel zal zich werpen op de vertaling in het Frans. Aan 1,2, 3, reklame in Malden vragen we een prijsopgaaf en de mogelijkheden.

Besluit. Aan alle kanten wordt hard gewerkt. Han Klaasen doet mee aan de container en brengt zelf hun spillen naar Vlaardingen . Hun project ligt in Sifoe. Uit onverwachte hoeken komen giften, kleine en echt grote. Mevr. A schonk ons al meerdere malen een fors bedrag. De Zutphense Hand hielp de muur in Tanji mee van de grond. Tante Dinie is aangetast door de Gambianitis na ons verhaal voor Achterhoek FM en steunde ons vorstelijk. Maar even waardevol zijn de giften van € 10, € 50 of € 120 voor schoolgeld, palen en prikkeldraad of andere projecten. Vele kleintjes maken echt een grote.
Veel geld is nog nodig voor vervoer container, artikelen van Medic voor de medische posten. De container zelf is betaald en gaat half mei weg, hopen we.
Voor de scholen nemen we geen nieuwe leerlingen meer aan, we willen eerst geld reserveren voor de volgende jaren.

Voor Isatou Banora , die haar eindexamen gehaald heeft zijn we op zoek naar financiering voor een architectenstudie aan de universiteit in Gambia. Dat kost € 1500 per jaar, 4 jaar lang.

Voor Kalifa een opleiding in Nederland voor management o.i. d .

Voor de bomenkwekerij in Tanji is geld gereserveerd.

M. b ,t. het ziekenfonds wordt gewerkt aan bekendheid en begrip bij de bevolking. De alkalo van Penijem is enthousiast en wil graag meedoen. Zijn dorp zou goed passen in de opzet die Ellen en Hinke voor ogen staat. Een speurtocht naar een arts, laborant en zusters is in gang gezet. Ook in Nederland zoeken we naar een arts die in het begin kan helpen de boel op poten te zetten. Als basis zal toch een behoorlijk bedrag voorhanden moeten zijn.

Voor de medische posten worden gebouwtjes opgeknapt. We willen Sifoe als voorbeeld project. Medic , stuurt een begroting van medische materialen en inrichting.

Het Gamrupa bestuur daar propageert de zelfwerkzaamheid en Kalifa loopt zich het vuur uit de sloffen.We zoeken een brommer voor Lamin Bathy die in de bush woont maar veel werk verzet voor Gamrupa .
Uitbreiding bestuur is ook daar zeer gewenst
In Nederland zou iemand met kennis van computers, of iemand die overdag achter de telefoon kan klimmen om organisaties of personen op kan sporen en afspraken kan maken, een uitkomst zijn.
De communicatie tussen België en Nederland verloopt per e-mail of telefoon, met nu en dan een lijfelijke vergadering bij de een of de ander.

Vorden , 30 december 2008

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!