Gamrupa

De voorzitter en haar man zijn eind mei weer in Gambia geweest voor besprekingen over de lopende projecten en het bezoeken van de bestaande projecten. Daarbij werd natuurlijk het health Centre in Sifoe waar de kraamkamers van Stichting Gamrupa Europe bij zijn, ook bezocht.

Yunusa Alhagie Sowe, de vroedmeester die hier door de staat gedetacheerd is, was niet aanwezig. Een keer per maand gaat hij naar zijn geboortedorp in het noorden van het land.

Esba, de staats verpleger die direct onder Yunusa werkt was er wel en trots liet hij ons het hele complex zien.

Lees meer...

Waar de geboorte van een kind het mooiste moet zijn wat een familie overkomt, viel dat voor de familie van Kalifa Kanteh uit Sifoe in Gambia, bestuurslid Association GamRuPA (The Gambia), anders uit. Van dichtbij zag Kanteh hoe de moeder van zijn neefje het leven liet op haar kraambed, een matras in de hoek van een kleine kamer zonder een arts of kraamkliniek in de wijde omgeving om hulp te bieden. Een situatie die al vele vrouwen in deze plattelandsregio het leven heeft gekost. Want waar moet je heen wanneer de dichtstbijzijnde kraamkliniek nauwelijks plaats heeft en zich in een stad bevindt, ver weg van je dorp?
Voor de dames op bijgevoegde foto en andere duizenden zwangere vrouwen, moeders en kinderen in Sifoe en omgeving is dit vandaag de dag wel anders. Zij kunnen terecht in de kraamkamers van de kliniek in een aanbouw van de bestaande gezondheidspost in Sifoe, gerealiseerd door Stichting Gamrupa Europe, VZW Gamrupa Europe -Belgium en Association GamRuPA (The Gambia). Een project dat letterlijk uit nood geboren werd, nadat Kalifa Kanteh gesterkt door dorpsbewoners van Sifoe, een noodkreet uitte dat er hulp moest komen voor moeder en kind om het hoge sterftecijfer tijdens geboortes te verminderen.

Lees meer...

Langzaam raak ik weer in het gareel van ons dagelijkse leven. Henny en ik zijn al ongeveer veertien dagen terug, Gerrit en Ellen pas een week. We zijn blij dat het niet hard vriest. Vele malen per dag gaan onze gedachten terug naar Sifoe, naar allerlei situaties, naar de lieve mensen. En natuurlijk naar het geweldige feest van de opening c.q. overdracht van de kraamkamers.
Wat hadden ze zich uitgesloofd om het programma te ontwikkelen! Twee koeien waren er geslacht onder toezicht van de imam. Halal, zoals het hoort. De lekkerste recepten werden uitgewisseld en op verschillende plekken bereid.

Lees meer...

De kraamkamers en Gamrupa's auto

Wij zijn zover:  het gebouw van de kraamkamers is klaar. De container met goederen en apparatuur voor de inrichting komt eind januari aan en op 4 februari a.s. worden de kraamkamers officieel geopend en overhandigd aan de dorpsgemeenschap. Dit gaat natuurlijk gepaard met veel festiviteiten!

Lees meer...

Werken in Afrika

Werken in Afrika is heel iets anders dan werken in Europa. Het gemiddelde uurloon van een arbeider bedraagt 25 dalassi, wat omgerekend ongeveer 50 cent is. Op de bouw van de kraamkamers in Sifoe zie je regelmatig tussen de twintig en dertig mensen werken. Maar een heel klein deel van hen wordt betaald. De mensen uit Sifoe zelf zien af van betaling en doen het werk als vrijwilliger. Het is ongelooflijk hoe hard deze mensen werken. In de gloeiende hitte van 40 graden Celsius ladder op, ladder af om een betonnen paal te storten.

Toch is er een groot probleem, want ook deze werkers hebben gezinnen en moeten hun kinderen naar school kunnen sturen. Ook zij hebben tuinen om te verzorgen en gewassen om te oogsten. Maar de arbeiders zouden het verontwaardigd van de hand wijzen als wij zouden voorstellen de uren die zij aan deze kraamkamers werken te betalen. Ooit zal er een zoon of dochter in een van deze kamers geboren worden. Ooit zal een van hun kleintjes hier hun inentingen krijgen. - Maar er moet ook gegeten worden.

Gelukkig is dit probleem nu onderkend en er is een middenweg gevonden. De arbeiders krijgen een vergoeding voor het gebruik van hun eigen gereedschappen, zodat deze vervangen kunnen worden als zij versleten zijn. Zij mogen niet langer dan drie dagen per week op de bouw aan het werk zijn als zij eigen werk hebben waar zij hun inkomsten uit kunnen genereren.

Lees meer...

Alkalo (tweede rechts) en ambassadeur (tweede links) met entourageDe kraamkamers en de gerenoveerde medische post zijn een van de attracties van Sifoe geworden.  De mensen die langs de Gunjur-Brikama hoofdweg reizen volgen de voorgang van het project met interesse, en wanneer het dorp officieel bezoek krijgt geeft de alkalo (village chief) de bezoekers een rondleiding in de kraamkamers.

Op 24 augustus was er bezoek van Gambia’s ambas­sadeur in Frankrijk.

Gedurende het bezoek be­loofde de ambassadeur het samenwerken met de hulp­organisatie Bellac Cité die ook in Sifoe werkt te steunen.

Het is gelukt! Dankzij de steun van kleine en grote sponsors, de praktische hulp van BIS, Bureau voor internationale Samenwerking, en de toegezegde bijdrage van Wilde Ganzen kregen we het begrote bedrag van € 73079,57 bij elkaar.
Toen Ellen Meulenveld, de voorzitter van Gamrupa Europe kortgeleden in Gambia was en het grote nieuws wereldkundig maakte waren de reacties zeer divers. Verbazing, blijdschap, luidkeels gejuich, zingen, dansen. Anderen waren in tranen of dankten Allah. Ze konden het amper geloven.
Zij was daar wel even verbouwereerd van. We hadden er dik een jaar elke vrije minuut in gestoken, de blaren op onze tong gepraat, de vingers blauw geschreven en de telefoonrekening schrikbarend zien stijgen. En we waren opgelucht dat het gelukt was.

Waarom zoveel feestvreugde, vroeg ze nuchter. We moeten nog geld vinden voor de complete inrichting en bemanning. We moeten de MENSEN nog zoeken en de stenen nog maken.

Lees meer...

Om de gezondheid van moeders te verbeteren en sterfte van moeder of kind bij bevalling te verlagen gaan wij in Sifoe, Gambia, een kraamkliniek inrichten, waar vrouwen onder veilige omstandigheden en onder begeleiding van een gekwalificeerde vroedvrouw kunnen bevallen.

De regering probeert om voldoende faciliteiten voor veilige en hygiënische bevallingen voor iedereen te verstrekken. Echter, er zijn niet voldoende middelen om dit doel te bereiken in de nabije toekomst. De dichtste kraamkliniek, in de stad Brikama, is zo overvol dat twee bevallende vrouwen vaak een bed moeten delen.

Lees meer...

In samenwerking met Martine Stoppelenburg van BIS Bureau Internationale Samenwerking, hebben wij aan verschillende fondsen ons projectplan voor de bouw van de kraamkamers bij het Health Care Center in Sifoe gestuurd met de vraag of zij ons willen steunen.

De eerste donor was de ASN-Bank, die vroeg ons mee te werken aan hun wereldkaart met de goede doelen die zij steunen. Natuurlijk werken wij hier graag aan mee.

Ook Pater Eusebius Kemp Stichting heeft een donatie gemaakt. Zie nieuwsbrief in Lees Meer.

Lees meer...

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!