Gamrupa

Wij mengen beton voor de stenenOm de gezondheid van moeders te verbeteren en sterfte van moeder of kind bij bevalling te verlagen gaan wij in Sifoe, Gambia, een kraamkliniek inrichten, waar vrouwen onder veilige omstandigheden en onder begeleiding van een gekwalificeerde vroedvrouw kunnen bevallen.

De regering probeert om voldoende faciliteiten voor veilige en hygiënische bevallingen voor iedereen te verstrekken. Echter, er zijn niet voldoende middelen om dit doel te bereiken in de nabije toekomst. De dichtste kraamkliniek, in de stad Brikama, is zo overvol dat twee bevallende vrouwen vaak een bed moeten delen.

Om deze nood te lenigen gaat de bevolking nu, in samenwerking met Gamrupa, hun eigen kraamkliniek bouwen en inrichten. De kliniek wordt ingericht voor 1000 bevallingen per jaar onder de leiding van een gekwalificeerde vroedvrouw. Plannen werden gemaakt en begroting opgesteld in 2012. Bouwtoelating werd gegeven door de 'Village Chief' in januari 2013. Na een jaar van fondsenwerving was in oktober 2013 de financiering rond. 75% van het nodige bedrag kwam van een aantal sponsoren. De organisatie Wilde Ganzen heeft dan de resterende 25% bijgelegd. In november 2013, gedurende het werkbezoek in Gambia door de Gamrupa voorzitter, werden de laatste afspraken gemaakt, en de eerste spade voor de fundering van de kraamkamers in Sifoe is zaterdag 14 december de grond ingegaan.

Na constructie van de kraamkliniek zal de regering in Gambia, via de District Health Care dienst in Brikama, het personeel inzetten en betalen, met name de manager en de residerende vroedvrouw. Het gebouw wordt eigendom van het dorpsgemeenschap, die dan de verantwoordelijkheid voor onderhoud draagt. De overige kosten moeten worden gedekt door bijdragen van de bevallende vrouwen. Verdere steun van Gamrupa zal echter nodig blijven zeker in de startperiode.

 
Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!