Gamrupa

De kraamkamers en Gamrupa's auto

Wij zijn zover:  het gebouw van de kraamkamers is klaar. De container met goederen en apparatuur voor de inrichting komt eind januari aan en op 4 februari a.s. worden de kraamkamers officieel geopend en overhandigd aan de dorpsgemeenschap. Dit gaat natuurlijk gepaard met veel festiviteiten!

Wij bouwen een kraamkliniek op het platteland van Gambia

Het is gelukt! Dankzij de steun van kleine en grote sponsors, de praktische hulp van BIS (Bureau voor Internationale Samen­wer­king) en de toe­ge­zeg­de bijdrage van de Wilde Ganzen is het geld bij elkaar.  Vrijwilligers uit de dorps­ge­meen­schap hebben de betonnen fundering gestort, de stenen gemaakt en de muren gebouwd, deuren en ramen geplaatst en dak gelegd, wanden getegeld, enz.  Betaald werk is beperkt tot speciale werken zoals elektriciteit.  Het gebouw is bijna klaar, en wij verwachten de eerste bevallende vrouwen te kunnen ontvangen in augustus.

De gezondheidszorgpolitiek in Gambia is gericht op het oprichten van primaire, medische centra met een dorps­gezondheidswerker en een dorpsvroedvrouw in alle dorpen met meer dan 400 inwoners. De slogan is A healthy population is a wealthy population. Echter, het ontbreekt het land aan middelen om die politiek uit te voeren. Het leveren van gezondheidszorg is voor een groot deel afhankelijk van samenwerking met hulporganisaties.
Gamrupa zorgt nu samen met de bevolking van Sifoe voor de bouw en inrichting van kraamkamers. Later zal het gebouw overgaan naar de dorpsgemeenschap, die voor het onderhoud zal zorgen. De staat zal dan zorgen voor de personele bezetting en het bevoorraden met medicijnen en hulpmiddelen. De andere kosten zullen worden gedekt door bijdragen van bevallende vrouwen en financiële bijdragen vanuit het dorp. Maar wij beseffen terdege dat Gamrupa, althans in de overgangsperiode, financieel zal moeten bijdragen tot het functioneren van de kraamkamers.

Wij hebben realistische verwachtingen dat de staat een vroedvrouw levert. Als tweede persoon hebben wij nu, zoals gezegd, een vroedmeester aangesteld. Het contract werd op 13 juni 2014 ondertekend door Josef, de betreffende verpleger/vroedmeester, en door Ellen Meulenveld, voorzitter van Gamrupa Europe. De ondertekening werd bijgewoond door Lamen Camara, voorzitter van GamRuPa The Gambia.
Het in dienst nemen van een voltijdse medewerker wordt een nieuwe ervaring voor Gamrupa. Tot nu toe zijn alle medewerkers op vrijwillige basis werkzaam geweest.

Plattegrond voor kraamkamers en medische post

 

Ellen Meulenveld controleert het werk

 

Dakspanten plaatsen is moeilijk De muren worden afgewerkt

 

De muren van het kraamkamergebouw zijn bijna klaar Vrouwen dragen het water

Vrijwilligers van platteland Sifoe, Gambia, maken stenen voor de kraamkamers
Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries