Gamrupa

Medische post

zie ook: Gambia, het verhaal: Medische posten

Er werd Ellen gevraagd of zij een ziekenhuisje kon bouwen voor het dorp. Zij heeft dit ronduit geweigerd.
Natuurlijk ziet zij de noodzaak om medische hulp te kunnen bieden, ook in Sifoe, wel. Natuurlijk ziet zij ook de noodzaak van een medische post. Maar ze heeft tijdens haar veelvuldige bezoeken goed om zich heen gekeken en vaak gezien dat mensen uit het Noorden, prachtige initiatieven hadden. Met of zonder subsidie prachtige kleine en grotere ziekenhuizen bouwden, met alles erop en eraan. Maar als zij dan een paar jaar later weer ging kijken, bleek dat een dergelijk ziekenhuis niet, niet meer of maar gedeeltelijk in gebruik was. Zij heeft zich steeds afgevraagd waarom dat zo was, tot zij kennis maakte met iemand uit de stad Farafenni, op de North Bank, diep het land in. Hij legde haar uit dat ook daar een schitterend, volledig gebruiksklaar ziekenhuis is gebouwd. Dat het alleen maar voor een heel klein deel in gebruik is genomen gewoonweg omdat er geen artsen zijn die daar willen werken of gestationeerd willen zijn. Dus heeft Gamrupa Europe uiteindelijk besloten om een vervallen gebouw totaal te renoveren en daar een kleine basis medische post te huisvesten. Om dat alles te bekostigen zijn in Nederland sponsoren gezocht in de privésfeer, hetgeen wonderwel is gelukt. Het werk van de renovatie is door de dorpsbewoners zelf ter hand genomen.

Lees meer...


Ons bestuur in Gambia zit gelukkig ook niet stil. Op 29 januari kregen we een mail van Alhadgie Gassama, de voorzitter van de VDC (Village Development Committee). Daarin zat een aantal bijlagen met de begroting voor de verdere uitbreiding van het Health Centre.

Lees meer...

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!