Gamrupa

Maatschappelijke projecten

De regering in The Gambia, in zijn programma’s, doet veel om werkgelegenheid te scheppen, opleidingen te verbeteren, en gezondheidszorg te bieden. De economie groeit met 3% tot 5% jaarlijks ondanks de wereld recessie en het feit, dat The Gambia geen bodemschatten heeft en is te klein om grootschalig export producten te produceren. Echter, het inkomen per hoofd van de bevolking in The Gambia ligt nog altijd onder de armoede grens en is ongeveer 6% van het inkomen per hoofd in Europa, en met de beperkte middelen ter beschikking voor de overheid is het uitzicht op daadwerkelijke verbetering er nog lang niet. Verbetering in drinkwatervoorziening, infrastructuur, en gezondheidszorg zijn voor een groot deel nog afhankelijk van buitenlandse donoren. Stichting Gamrupa Europe neemt deel aan verschillende kleinschalige projecten die op bescheiden schaal bijdragen aan de maatschappelijke, economische en infrastructurele ontwikkeling van Sifoe en omstreken.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!