Gamrupa

In januari toonden we u vol trots onze 40ft (67 m ³ ) container. We gunnen u nu een blik in zijn binnenste. Voor de resterende 13 m³ staat van alles klaar, wat er pas op het laatst in mag. Hartelijk dank aan alle goede gevers, we kunnen er straks op vele plekken mee aan de gang.

Er is nu nog één probleem: geld voor de verzending ! . We hebben inmiddels bijna de helft bij elkaar, ruim € 4000. Wilt u ons helpen om ook de rest voor eind april 2009 bijeen te krijgen? Een gift op ons banknummer 1479 64 490, t.n.v. Stiuchting Gamrupa Europe te Vorden is zeer welkom.

Sinds kort weten we dat de belastingdienst ons heeft aangewezen als ANBI , Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat u een gift mag aftrekken van de belasting 2009.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!