Gamrupa

Wij van Gamrupa hadden al een tijdlang op allerlei manieren goederen verzameld om per container naar Gambia te verschepen, onder andere voor de inrichting van de kraamkamers.
Maandag 29 december jl. waren we zover dat zich al omstreeks half acht ’s morgens een aantal vrijwilligers uit België en Nederland had verzameld om de aangeleverde container te vullen. Het was een koude, mistige, besneeuwde dag.
 

De vrijwilligers maakten vlot kennis met elkaar en alras was het een bedrijvigheid van jewelste:
de goederen werden uit de schuur gehaald, opgestapeld en aan de containervullers aangegeven. Het is nog een hele kunst om een container zodanig te vullen dat er niets kan worden beschadigd en er geen plekje onbenut blijft. Maar we hadden al enige ervaring opgebouwd met voorgaande containers, zodat er deskundig te werk werd gegaan.

Het was fijn om te bedenken dat wat hier door enthousiaste mensen in de koude werd ingepakt, daar door eveneens enthousiaste mensen in de hitte zal worden uitgepakt. Het doet ons goed te weten dat de Gambianen uitkijken naar wat wij hier in het rijke westen aan nog goed bruikbare artikelen afstaan, ja, zelfs afdanken.
De container kwam eivol. Op 31 december werd hij opgehaald en tijdig verscheept, zodat hij uitgepakt kan zijn voor de opening van de kraamkamers in februari 2015.

Het is hier zeer zeker op zijn plaats om iedereen te bedanken die meehielp om de goederen te geven, te verzamelen, na te kijken, te sorteren, in te pakken en in de container te plaatsen. Ook de sponsors, zonder wie we nooit het nodige geld bijeen gekregen hadden. En het bedrijf dat het mogelijk maakte om de container te vervoeren.
Wij vergeten ook niet de mensen die zorgden voor de administratieve kant: het opstellen van de lijsten en de etikettering en nummering van elke doos die in de container werd geladen.

Mensen, bedankt!

meer foto's

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!