Gamrupa

Water

WatertorenHet water installatie in Choya was geopend op 28 februari 2015.  De opening was gedekt door de nationale televisie en door de krant.

Lees meer...

In de meeste dorpen op het platteland in Gambia hebben de bewoners, als ze geluk hebben, water uit gegraven putten. De kwaliteit daarvan is echter zeer bedenkelijke en om de paar jaar moet de put weer uitgediept worden.

Wij willen beginnen met de bewoners van drie dorpen schoon water te leveren.  Hiervoor zullen er boringen uitgevoerd moeten worden om tot zuiver grondwater te komen. Daarna worden er leidingen aangelegd zodat er kranen  geplaatst kunnen  worden in de omgeving van de woningen.

De nieuwe toevoer van schoon, zuiver water zal de gezondheid van de bewoners van de drie dorpen bevorderen en de vrouwen ( en kinderen) veel werk besparen. Dankzij het water wordt tuinbouw onafhankelijk van regen en krijgen de bewoners de gelegenheid om het jaar rond groenten te kweken.

Dit project wordt uitgevoerd met steun van Wilde Ganzen.

Dit  Gamrupa project werd verkozen tot project van de week.
Zie de bijhorende Tv-spot op: 8 januari om 11:59 uur op NPO2.

Lees meer...

Waterinstallaties in ChoyaChoya is een dorp met ongeveer 500 inwo­ners, van wie 150 kind­eren.  Er is geen water in het dorp. Wel een bron verder weg buiten het dorp, maar dat water is niet schoon.  Wij maken nu een boorgat tot aan het grondwater, 80 meter diep. Er komt een pomp die tot 5.000 liter water per uur kan leveren, er worden zonnepanelen geplaatst om de pomp aan te drijven (het dorp heeft ook geen stroom), er wordt een watertoren gebouwd. Vanuit de watertoren zal het water door 500 meter leiding stromen naar de zes aftapplaatsen: drie in de dorpskern, een bij de moskee en twee bij de school.

Lees meer...

Waterput bij het gezin Baba GalleSchoon water is van levensbelang, overal ter wereld... Hoe Gamrupa zich daarmee bezig houdt? ....

Lees meer...

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries