Gamrupa

Er is zoveel over geschreven, gefilmd of gefotografeerd, dat vrijwel iedereen in Nederland en België wel een mening heeft over hoe het onderwijs in Gambia ervoor staat.
Als je de verhalen moet geloven, dan moet je daar wel dom zijn, nooit naar school willen gaan, erger nog: nooit iets bijleren. Vanaf 2002 hebben we scholen bezocht en toegegeven, we zagen veel dingen die in vergelijking tot onze eigen scholen schamel leken. Vooral in die begintijd waren de gebouwen vaak slecht, waren daken lek, aten termieten de balken vaak sneller op dan ze gelegd waren.
Maar de wil om te leren en vooral je kinderen naar school te sturen was groot.

Lees meer...

Jola poetst in de medische postVorige week overleed een zuster van Arabiatou, de vrouw van Kalifa Kanteh, in het kraambed. Een jonge, krachtige vrouw van even in de dertig. Kraam­vrouwenkoorts is haar noodlottig geworden.

Schoonmaak in The Gambia betekend in het gunstigste geval dat er iemand is die, vrijwillig en dus onbezoldigd, bij tijd en wijle een bezem pakt en de vloer veegt. In uitzonderlijke gevallen pakt zo iemand dan zelfs een emmer en als het er is, gaat er een schep ‘omo’ in. Met deze emmer met sop wordt dan de volledige afdeling van een ziekenhuis gedweild.

U kunt zich voorstellen dat deze manier van schoonmaken niet is wat wij voor ogen hebben in de nieuwe kraamkamers en het opgeknapte health care center. Wij willen dat er echt schoongemaakt wordt. Dat een bed als het gebruikt is schoongemaakt wordt, dat wasbak, douche, toilet en vloer na een bevalling volledig schoongemaakt worden en ontsmet.

We hebben contact gezocht met een leraar om een opleiding tot schoonmaker te ontwikkelen.  De mensen die deze opleiding met goed gevolg afleggen, zouden een certificaat krijgen en kunnen aantonen dat zij de kennis hebben om professioneel schoon te maken, en er zou van schoonmaken een beroep kunnen worden.

Lees meer...

Wij steunen 15 kinderen met schoolgeld en alles wat er bij komt. 15 kinderen omdat wij vinden dat eens we een kind ondersteunen, we dit minstens moeten kunnen volhouden tot het eind van de leerplicht of, tot het moment dat de situatie van de ouders dermate verbetert dat het niet meer noodzakelijk is. Deze steun is niet vrijblijvend, want als een kind er met de pet naar gooit krijgt het één heel serieuze vermaning en als het daarna nog niet betert wordt hij of zij uit het sponsorprogramma gezet ten voordele van een andere arme leergierige. Dit klinkt hard maar het is noodzakelijk duidelijke regels te stellen en die te handhaven.

Wij berekenen een gemiddelde van € 120 per jaar per kind. In lagere klassen kost het minder in hogere meer. Als kinderen goed kunnen leren begeleidt Gamrupa ze t/m grade 12, dus 12 jaren. Ze zijn dan ongeveer 18 jaar. Anderen helpen wij tot goede vakmannen uit te groeien.  We nemen alleen nieuwe leerlingen aan als we zeker weten dat we ze inderdaad zo lang kunnen helpen. Dat vergt dus een flinke buffer.

Wij vragen uw donatie voor schoolgeld.

Daar is geld voor nodig.

Scholen in Gambia zijn heel anders dan de scholen die wij hier kennen. Er is in The Gambia ook zoiets als een leerplicht en er is zelfs een richtlijn vanuit de regering, onder dwang van de verenigde naties, die bepaalt dat de meisjes in het binnenland gratis naar school kunnen.

Lees meer...

Nieuwe bel voor de schoolEen letterlijk heet hangijzer voor scholen is de schoolbel. Omdat die in de zon hangt, brand je je vingers eraan. Zo’n bel heeft daarom een touw aan de klepel, net als vroeger bij elke school in Nederland.

Helaas was bij een van de scholen in Sifoe de messing bel gebroken en dan geeft hij alleen een dof geluid. Een nieuwe is duur, maar Gerrit wist er nog twee te staan en stelde die ter beschikking. Ze zijn nog zwaar ook. Toch nam Ellen er twee mee in de handbagage. Ze liep er krom van! Aan deze bellen zit een houten handvat, zodat je hem met de hand kunt luiden, net als de ijscoboer.

We brachten ze vandaag bij de lower basic school en bij de islamitische school In Sifoe. Daarmee worden dan de leerlingen op tijd naar binnen geluid, zoals het hoort.

Lees meer...

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!