Gamrupa

Bomen en CO2

Wij doen niet mee aan de CO2 hype.Nederland staat bol van de afkoop-initiatieven. Dwaas want het CO2 gebeuren wordt wel erg simpel voorgesteld en het poten van bomen in Verweggistan op plekken waar eerst nog snel (oude) bossen gekapt worden, spant het paard achter de wagen.

Toch poten wij in Gambia ook bomen: voor fruit en andere eetbare delen voor mens en dier, voor medicijnen, grondverbetering, brand- en timmerhout. In en rond de dorpen en gehuchten, bij de medische posten die er zullen komen, dicht bij huis. Dat al die bomen ook een bijdrage leveren aan de CO2 reductie is mooi meegenomen.  De boompjes worden opgekweekt uit zaad dat door Trees for the Future ter beschikking wordt gesteld. Met die organisatie heeft de werkgroep Gamrupa Nederland al wat langer contact.

Na een aftastende fase komen we nu in een periode van daden. De Lower Basic School in Tanji gaat een kwekerijtje opzetten waar leerlingen, docenten en een flink aantal ouders al doende leren hoe dat moet. Ze leren de verschillende soorten en hun behandeling kennen. Treesftf (zoals de afkorting heet) omringt het geheel met een educatief programma, stapsgewijs.  Doordat ze al een groentetuin hebben is het maken van compost reeds gemeengoed. Er wordt geen KUNSTmest gebruikt. Het benodigde watersysteem is er al, moet hooguit wat aangepast worden. Als de boompjes groot genoeg zijn moeten ze verpoot worden op het eigen terrein en klaar gemaakt worden voor vervoer om mee naar huis te nemen of naar andere plekken waar ze zullen groeien,  Voor de soortenkeuze zijn suggesties aangeleverd door de gardenmaster en de consulent van Treesftf die een paar jaar in Senegal gewoond heeft in vergelijkbaar gebied.

Als dit pilotproject slaagt, en men kan komen kijken naar dit voorbeeld, is het misschien mogelijk ook andere scholen te interesseren, bijvoorbeeld meer landinwaarts waar de bodem anders is en waar ook een iets ander klimaat heerst . Er is geen electrisch waardoor audio-visuele middelen onbruikbaar zijn. Ooit had de school een zeer groot televisiescherm. Met bijbehorende accu's of een aggregaat konden video's vertoond worden. Maar helaas dit werd gestolen. We zullen nu moeten werken met (engelstalige) boeken, posters, pen en papier.

Wilt u ons helpen dit project van de grond te tillen? Stort dan een bijdrage op rekeningnummer: 147964490 Rabobank of IBAN/Sepa nr: NL24RABO0147964490 BIC nr: RABONL2U ten name van: Gamrupa Europe te Vorden met vermelding van: kwekerij. Als richtbedrag stellen wij € 1 per boom, gereedschap, verzorging enz. inbegrepen.

lees ook: Gambia, het verhaal. Boomkwekerijtjes

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!