Gamrupa

We hebben een muur

Met dank aan alle gulle gevers voor dit project in Tanji, the Gambia.

Hier moet een betere afscheiding komen

Toen Ellen en Gerrit eind april naar the Gambia gingen, bezocht zij al snel Tanji om het beloofde geld te brengen. Tot haar vreugde en trots, waren ze al begonnen met het gieten van betonstenen van overgebleven cement van een nieuw lokaal. Een bewijs van vertrouwen vinden wij. Nauwelijks was ze gearriveerd of er ging een gejuich op.

Men leende haar telefoon (zelf zitten ze gedurig zonder beltegoed) belden de aannemer, die alles al klaar had staan. De volgende morgen werd onmiddellijk begonnen met het gieten van meer stenen. En zodra het kon werd er op los gemetseld. Het zijn grote stenen, dus grote stappen gauw thuis, maar wie zou geloofd hebben dat de muur bijna klaar was toen ze drie weken later vertrokken. Er moest nog een deur in, maar die lag klaar bij de smid. Nu, maar hopen dat de geiten begrijpên dat zij aan de buitenkant moeten blijven. Maar daar zijn we niet bang voor.

In de bedjes groeit inmiddels van alles. Diverse bladgroenten, courgettes, paprika's, rode en groene tomaten enz. enz. Die bedjes liggen niet hoger dan de platgetrapte paadjes, zoals bij ons, maar lijken meer op minivijvertjes met dijkjes er omheen. Niet dat er een plas water in staat, hoor. De grond is goed vochtig gemaakt, dan zaaien ze en als de plantjes opkomen wordt dagelijks met de hand gesprenkeld vanuit een emmer. Zo leren de kinderen spelenderwijs hoe het moet en verbouwen ze hun eigen schoolmaaltijd.

 
Minstens zo hoog zegt de onderdirecteur

Helaas is rijst, het hoofdvoedsel, de laatste tijd enorm duur, en voor veel mensen onbetaalbaar. Honger kijkt bij velen om de hoek van de deur, een eeuwigdurend gevecht. Wij stimuleren bezoekers dan ook geen kinderkleren of zo mee te nemen, maar de door hen gesteunde families met rijst te verblijden. Als het even kan is natuurlijk prachtig.

Ons volgende project in Tanji is een bomenkwekerijtje, opnieuw samen met de schooljeugd, hun docenten en een aantal ouders. Op die manier kunnen er op meer punten in het terrein rond de school, bomen geplant worden die schaduw geven, het microklimaat beïnvloeden, bladeren, vruchten en andere delen opleveren die een functie hebben in het dagelijks leven. Als alles goed gaat zullen kinderen op den duur ook een boom mee naar huis krijgen, nadat ze geleerd hebben hoe je die moet verzorgen. Uiteraard willen we beginnen met snelle groeiers. Je moet kunnen zien waar je mee bezig bent. En brandhout is bijvoorbeeld vanaf dag 1 nodig. Zo gauw gaat het niet maar toch best snel. Ik stel me zo voor dat kinderen een paar dalasi mee naar school krijgen en 's middags terugkeren met wat brandhout. Enfin ze moeten er daarginds nog over denken en ze zijn goed in het nemen van democratische beslissingen. Dat stimuleren we graag natuurlijk.

Wij brengen al onze projectjes onder in de Stichting Gamrupa Europe i.o. met een eigen rekening. Dat is doorzichtiger en lijdt niet tot verwarring.

Ons rekeningnummer: 147964490 Rabobank
of IBAN/Sepa nr: NL24RABO0147964490 BIC nr: RABONL2U
ten name van: Gamrupa Europe te Vorden

De Stichting Gamrupa Europe, heeft directe banden met de Gambiaanse Association Gamrupa, waardoor diverse zaken soepeler kunnen verlopen. De stichting blijft echter net als de werkgroep nu, werken langs directe lijnen. Uw bijdrage komt terecht bij het project waarvoor u geeft. Over zgn. vrije giften beslist het bestuur. Handig voor plotseling noodzakelijke dingen.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!