Gamrupa

skill center

In Sifoe (Gambia) kwam een Upper Basic School, gebouwd door de staat, naast de verschillende lower basic scholen. Er werd direct een senior secundairy school bij gebouwd zodat er van grade 1 t/m grade 12 aan scholing binnen de dorpsgrenzen van Sifoe gegeven werd. Een hele grote vooruitgang want nu hoefden de jongeren voor hun basis-, middelbaar en hogere opleiding niet meer naar Brikama of Serrakunda.

Maar al snel bleek dat een heel aantal jongeren óf niet geschikt voor een voortgezette opleiding op theoretisch gebied óf dat het schoolgeld niet door de ouders of anderen op te brengen was. Veel van hen vertrokken uit Sifoe om elders hun geluk te beproeven. Dus moest er een oplossing gevonden worden om deze jongeren een toekomst te kunnen bieden in eigen land. Een van de mogelijkheden is dan natuurlijk een opleiding waarmee ze hun inkomen zouden kunnen genereren.

Lees meer...

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries