Gamrupa

In Sifoe (Gambia) kwam een Upper Basic School, gebouwd door de staat, naast de verschillende lower basic scholen. Er werd direct een senior secundairy school bij gebouwd zodat er van grade 1 t/m grade 12 aan scholing binnen de dorpsgrenzen van Sifoe gegeven werd. Een hele grote vooruitgang want nu hoefden de jongeren voor hun basis-, middelbaar en hogere opleiding niet meer naar Brikama of Serrakunda.

Maar al snel bleek dat een heel aantal jongeren óf niet geschikt voor een voortgezette opleiding op theoretisch gebied óf dat het schoolgeld niet door de ouders of anderen op te brengen was. Veel van hen vertrokken uit Sifoe om elders hun geluk te beproeven. Dus moest er een oplossing gevonden worden om deze jongeren een toekomst te kunnen bieden in eigen land. Een van de mogelijkheden is dan natuurlijk een opleiding waarmee ze hun inkomen zouden kunnen genereren.

 

Een skill centre zou er moeten komen, was de algemene opinie en daar stond ook de jongeren beweging Young People Without Borders (YPWB), die voortgekomen is uit GamRuPA (The Gambia) en opgericht door Kalifa Kanteh, meteen helemaal achter.

Met hulp van de VDC (Gemeenteraad) werd een stuk land gevonden aan de andere kant van de weg die langs de Lower Basic School loopt. De Deense organisatie Children Without Borders, hielp met de muur rond het terrein en samen met Gamrupa Europe en anderen werd er een gebouw op gebouwd. Daar startte in 2014 de eerste opleiding kapper en kleermaker in. In 2015 gevolgd door een administratieve opleiding waar tevens het gebruik van pc's in wordt betrokken. Praktische opleidingen waarmee jonge Gambianen uiteindelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Vervolgens werd bedacht dat er ook technische opleidingen moeten komen en werd er, weer met hulp van Gamrupa Europe en Children Without Borders maar ook met geld dat in de gemeenschap werd opgehaald, begonnen met de bouw van nog eens twee lokalen. Deze lokalen zijn nu klaar en zullen moeten worden ingericht als (leer)werkplaatsen voor de technische opleidingen. Eerst timmeren en metaalbewerking, later ook metselen en meubelmakerij.

Oproep gereedschappen
Hiervoor zijn gereedschappen nodig en dat is precies waar Stichting Gamrupa op dit moment naar op zoek is. Daarvoor willen zij graag een oproep doen naar iedereen die kan helpen en Gambia een warm hart toedraagt.

Hierbij moet natuurlijk wel aangemerkt worden dat er geen computergestuurde gereedschappen (nog) kunnen worden gebruikt, maar een kleine draai- en/of vreesbank zou geweldig zijn. Ook een goede zaag is onontbeerlijk evenals de handgereedschappen die altijd nodig zijn. Tijdens de lessen zullen er bruikbare artikelen worden gemaakt om te verkopen of opdrachten worden uitgevoerd.

Toekomst
Er moeten nog een aantal gebouwen bij komen, waar leerkrachten en leerlingen bijeen kunnen komen, stagiaires gehuisvest kunnen worden en verdere ontwikkelingen en leerrichtingen kunnen worden doorgevoerd. Er liggen plannen om een schildersopleiding en dakbedekking te gaan doen, maar daar is nog geen geld voor.

Stichting Gamrupa
Kortom, wij proberen om op deze manier de jongeren van Sifoe, en verre omstreken, de mogelijkheid te bieden om een volwaardige opleiding te kunnen volgen zodat zij in de toekomst een eigen bestaan op kunnen bouwen, al dan niet zelfstandig of in groepen.
YPWB zal de leiding blijven houden en op die manier ook de jonge mensen betrekken in zaken als management en leiding geven. Natuurlijk bijgestaan door Gamrupa.

In contact komen met Stichting Gamrupa? Neem contact op via de website www.gamrupa.org.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!