Gamrupa

Gamrupa-Belgium

Hoera wij zijn een VZW.

Op 4 januari 2016 werd het dossier met succes neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Justitie en werd ons door de kruispuntbank het ondernemingsnummer 0645.520.548 toegekend.
Dit betekend dat wij nu volledige rechtspersoonlijkheid hebben.

Op 6 januari 2016 werd ons dossier gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aan onze werking en inzet verandert dit niks.

Mogelijk worden we nog professioneler.

Gamrupa Europe – Belgium

werd op 19/7/2011 geacteerd als een feitelijke vereniging.

Ons administratief adres: Loverdal 28, 1910 te Kampenhout.

Marcel Simons: voorzitter

 

Je kunt ons bereiken op:

mail: info.belgium@gamrupa .org

tel: +32 (0)16 208725

Rekening: IBAN: BE59 9730 3248 4526
BIC: ARSPBE22
Gamrupa Europe – Belgium
Loverdal 28
1910 Kampenhout - België

 

Samen met de inwoners van de dorpen in de buurt van Sifoe, proberen we in overleg HUN plannen en ideeën in de strijd tegen armoede te realiseren.
Samen met de (werk)kracht, visie, deskundigheid en ondernemingszin van de plaatselijke bevolking en onze suggesties, kennis vanuit onze cultuur, met eventuele financiële steun of materiële hulp komen we tot projecten die hoop geven aan de toekomst.

De vraag om hulp moet van de bevolking zelf komen want opgelegde hulp werkt niet of werkt verkeerd.

Wij kunnen niets veranderen maar wij kunnen wel handvatten aanreiken en luisteren naar de lokale bevolking, zo worden er initiatieven opgezet die rekening houden met de plaatselijke behoeften, dit is de beste garantie voor blijvende verandering.

De projecten die wij ondersteunen moeten passen in de leefomgeving van de plaatselijke bevolking en geen schade aanbrengen aan het milieu. De bedoeling van elk project moet zijn om aan de leefgemeenschap een meer menswaardig bestaan te bieden. Te zorgen dat er voldoende eten en drinken is, onderwijs en gezondheidszorg voor allen en dit alles aan betaalbare prijzen.

Zo werken wij ook mee aan de millenniumdoelstellingen.

Elk project dat wij opstarten, moet zelfbedruipend worden.
Wij blijven onze projecten controleren en vragen ons ook regelmatig verslag uit te brengen over de werking en het verloop van onze projecten.

Zij moeten steeds elke aanvraag voor financiële hulp degelijk onderbouwen en ter inzage leggen voor onze medewerkers.

Goederen worden alleen gestuurd als deze daar niet voorradig zijn of te duur, ook hier zal een duidelijk omschreven vraag moeten voor ingediend worden door de plaatselijke bevolking .

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries