Gamrupa

Hoera wij zijn een VZW.

Op 4 januari 2016 werd het dossier met succes neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Justitie en werd ons door de kruispuntbank het ondernemingsnummer 0645.520.548 toegekend.
Dit betekend dat wij nu volledige rechtspersoonlijkheid hebben.

Op 6 januari 2016 werd ons dossier gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aan onze werking en inzet verandert dit niks.

Mogelijk worden we nog professioneler.

Wij ontwikkelen niemand!
Dat doen de mensen zelf!
Wij ondersteunen wel ontwikkeling!