Naastenliefde

In juli 2019 vroeg Hans Stevens mij, Ellen Meulenveld, stichter en voorzitter van de Stichting Gamrupa Europe, of Gamrupa misschien nog een klein project had dat eventueel voorgedragen kon worden voor de vastenactie van 2020. Ik was er door ontroerd want zomaar gevraagd worden of we nog hulp nodig hebben is voor mij de wereld op zijn kop.

Uit onze projecten die in aanmerking kwamen voor de vastenactie van de kapel van het Dominicaner klooster in Huissen kozen wij de herbouw van de markthal met uitbreiding van winkeltjes in ons thuisdorp Sifoe. De markt staat op instorten. Het dak is al vele malen gerepareerd maar zakt nu scheef omdat het beton van de ondersteunende pilaren afbrokkelt. In de betonnen verkooptafels zitten gaten waardoor het niet meer schoon te houden is en de vloer van de markthal is vrijwel volledig verdwenen, afgesleten door de vele voeten die hierop gelopen hebben door de jaren heen.

Het project op zich is natuurlijk veel te groot en te duur om als project in te dienen maar een onderdeel daarvan kan misschien wel. Na rijp beraad en overleg met Hans Stevens wordt besloten om het deel “de aanleg van elektriciteit in en om de markt” in te dienen. Het uiteindelijke bedrag dat daarvoor begroot wordt is € 2900,=

Een vreselijk groot bedrag en natuurlijk zal de vastenactie dat niet volledig op kunnen leveren maar wie niet waagt die niet wint zegt het gezegde en na overleg dienen we dit plan in. En dan is het afwachten, hopen en bidden.

Na enige tijd krijgen we bericht dat ons project is uitgekozen als het begunstigde project. Vooral omdat het een project betreft dat de volledige bevolking van Sifoe zal helpen in hun bestaan en ontwikkeling. De nieuwe winkeltjes zullen als er elektrisch is ook betrokken kunnen worden door bijvoorbeeld een kleermaker, een slager en een elektrische apparaten hersteller. De markt kan ook ’s avonds gebruikt gaan worden omdat er licht kan branden. Het gebruik van de hal kan voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt worden. Kortom, het is een fantastische ontwikkeling als dit gerealiseerd zou kunnen worden.

Maar dan komt het Covid-19 virus overgewaaid. Kerken en openbare gebouwen worden gesloten. Kerkdiensten kunnen niet meer omdat er teveel gevaar is voor besmetting. Samenscholing met meer dan 2 personen is verboden. Mensen worden ziek en veel mensen overlijden. De wereld is onze wereld niet meer maar wordt geregeerd door angst en vrezen.

Natuurlijk is er nog wel de tijd van vasten. Mensen zijn thuis aangewezen op kerkdiensten per televisie, internet of radio. Pasen komt eraan nog een weekje en dan is de vastentijd over. Zouden er mensen zijn die toch nog ergens anders aan denken dan de vreselijke ziekte die overal op de wereld dood en verderf zaait? Zouden er mensen zijn die hun hart openen voor naastenliefde in de vorm van een gift aan de vastenactie?

Ik krijg een telefoontje van Hans Stevens. Of ik maandag 20 april bij hem thuis een cheque voor het eindresultaat van de vastenactie in persoon aan zou willen komen nemen uit handen van Paul Minke O.P. prior van het dominicanenklooster te Huisssen. Natuurlijk kan dat en dus ben ik present op het afgesproken uur.
We praten wat, ik vertel over Gamrupa en onze projecten en dan krijg ik een envelop. Daarin zit een waarde cheque. Ik kijk, kijk nog een keer en dan valt mijn mond open van verbazing. Het moet een drukfout zijn, denk ik. De gezichten om mij heen lachen maar ik, die normaal zeer goed van de tongriem gesneden is, kan nauwelijks een woord uitbrengen.

Opbrengst van de vastenactie 2020 ten behoeve van een project in Gambia opgezet door de stichting Gamrupa opgebracht door de kapelgemeenschap Dominicanenklooster Huissen, € 2976,30 staat er op gedrukt.

Het is ongelooflijk. De hele wereld om ons heen staat in de brand. Iedereen is druk met zich zorgen maken over onszelf en onze naasten en toch….
Het is ongelooflijk.

Wij, alle leden van Gamrupa, de besturen in The Gambia, België en Nederland zijn van onze stoel gevallen van deze onwerkelijk grote gift. Wij danken de kapelgemeenschap Dominicanenklooster Huissen van ganser harte. Wij zullen het geld zeer goed besteden in ons project om de markt in Sifoe tot grote ontwikkeling te brengen middels de door u mogelijk gemaakte aanleg van elektriciteit.

DANK U WEL, ALLEMAAL.

Zei ook: Dominicanenklooster Huissen
Graag foto’s