Belangrijk bericht voor België

60% belastingvermindering in 2020! Regering beslist aangepaste fiscale regeling voor giften.

De regering besliste deze week om de belastingvermindering op te trekken van 45% naar 60% voor giften die in de loop van 2020 worden gestort aan een erkende organisatie. De regering wil zo de vrijgevigheid stimuleren en de steun aan maatschappelijke organisatie een flinke boost geven in het kader van covid-19-steunmaatregelen.

Iedereen die in de loop van 2020 dus een fiscaal aftrekbare gift doet aan een erkende organisatie kan rekenen op een fiscale korting van 60 % in plaats van 45 %.  Dus: Schenk je € 40 aan een organisatie, dan recupereer je daarvan € 24 via je belastingsaangifte van 2021.

Daarnaast mogen schenkers in 2020 uitzonderlijk 20% van hun totale netto belastbaar jaarinkomen als aftrekbare gift schenken. In een ‘normaal’ jaar is dat plafond ‘slechts’ 10%. Maar natuurlijk betreft deze maatregel slechts een beperkt aantal ‘grote’ schenkers.

De beslissing van 12 juni maakt deel uit van de steunmaatregelen in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Zij is “gericht op de vrijwilligerssector en zal non-profitorganisaties waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis steunen ”.

De maatregel werd aangebracht door de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving die vaststelt dat veel verenigingen en stichtingen, die werken voor het maatschappelijk belang en sterk afhankelijk zijn van giften, de Corona-crisis erg moeizaam ondergaan.