Breng de Goederen naar Gambia

Larense gemeenschap in actie voor Gambia.

Breng de Goederen naar Gambia.

Opnieuw slaat de Larense gemeenschap de handen ineen voor de Gambiaanse bevolking,  in het bijzonder voor het dorp Sifoe, het dorp waarmee zij sinds 2019 verbonden is door de vrijwilligersreis van 12 meiden uit de regio. (LouKa). En Laren nodigt u uit om mee te doen!

Ook in het toch al arme Gambia drukt de pandemie een zwaar stempel op het dagelijkse leven. Er is nauwelijks geld voor eten, laat staan voor kleding, schoenen of schoolspullen. Hoe zuur is het dan dat hier in Nederland, bij de Stichting Gamrupa, nog een overvolle container met noodzakelijke spullen klaarstaat, maar dat die door gebrek aan budget nog niet verzonden kan worden.

De diaconie van de Protestantse Kerk Laren weet hiervan en reikt nu tijdens de 40 dagentijd voor Pasen de hand uit naar de mensen die dit nodig hebben, ver weg en dichtbij. Samen met Gamrupa wordt het doel gesteld om de container naar Gambia te kunnen verzenden. Hiervoor is veel geld nodig: € 5.000. 

Een eerste aanzet hiertoe is afgelopen week gemaakt: de kop is eraf! En er staan nog veel meer fantastische acties op stapel. Zo worden er paasontbijtjes en taarten gemaakt, wordt er een concert georganiseerd en komt er zelfs een heuse en grootse sponsorfietstocht langs het gehele Pieterpad! Uiteraard is alles Corona-proof en voor iedereen toegankelijk! 

Wilt u ook meehelpen, meegenieten of doneren? Dat kan uiteraard. We houden u van alle acties op de hoogte via Facebook en de websites van Gamrupa en de kerk. Daar laten we ook zien hoe ver we al zijn.  Met een kleine moeite maken we samen een groot verschil voor de mensen in Gambia. Opbrengsten van uw acties en spontane giften kunt u overmaken op een van de volgende rekeningen:

Gamrupa : NL27 RBRB 0898 2309 93 o.v.v. Containerproject
Diaconie Kerk Laren: NL46 RABO 0334 8068 52 o.v.v. Gamrupa

De diaconie heeft als klapper besloten om de gehele opbrengst van de acties die vanuit de kerkgemeente en vanuit de stichting Gamrupa wordt ingezameld te verdubbelen. In een tijd waarin we elkaar weinig zien en weinig samen kunnen doen, is dit een project waarin we gezamenlijk iets tot stand kunnen brengen.

Voor meer informatie over deze actie kan contact opgenomen worden met
Luuc Boone (Kerk Laren) 06-51093944
Anita Kroeze (Gamrupa) 06-19959499

https://www.kerklaren.nl/organisatie/diaconie.html