Ambulance

“Gamrupa Europe – Belgium kreeg in het najaar van 2011 een ambulance aangeboden van Het Vlaamse Kruis, afdeling Sint Niklaas.  De ambulance was door Het Vlaamse Kruis afgeschreven. Na inspectie door Gamrupa en uitgenodigde experts bleek, dat de auto in een goede conditie was en geschikt voor meerdere jaren dienst in The Gambia.

Na de nodige voorbereidingen en aankoop van reserveonderdelen werd de ambulance in de lente van 2012 overgebracht (gereden door Ellen) naar The Gambia en, nadat registratie en verzekering in orde was gebracht, in dienst genomen door het GamRuPa The Gambia

De ambulance is inzetbaar dag en nacht voor vervoer voor medische redenen en overledenen. Voor leden van de Gamrupa Health Care Fund is het vervoer vrij. Niet-leden worden vervoerd op aanvraag, maar tegen betaling van de kostprijs.”

Sinds de ambulance in april 2012 in dienst werd genomen is die in 2012
87 keer ingezet.  Het nodige onderhoud werk was beperkt tot vervangen van een licht en een paar roestvlekken verhelpen.

Begin dit jaar 2018 werd de ambulance omgebouwd voor personen- en goederenvervoer, zodat hij intensiever kan gebruikt worden

Ambulance

The Flemish Red Cross proposed in 2011 an ambulance still in good condition for several years of service. After the necessary preparations, as well as the buying of spare parts, the ambulance was transferred during the spring of 2012 to Gambia and put into operation by GamRuPa.

At the beginning of this year the ambulance was converted for transport of people and goods, so that it might be used more often.