Gezondheidszorg

Gezondheidszorg anders

Het is de officiële politiek van Gambia om een gezondheidswerker en een vroedvrouw in te zetten en op te leiden om basisgezondheidszorg te verlenen in alle dorpen met meer dan 400 inwoners.  Echter, het land beschikt niet over de middelen om dit te verwerkelijken.  Toen Ellen Meulenveld voor het eerst naar Sifoe kwam, was er geen medische zorg in en rond het dorp.

Om zich de nodige gezondheidszorg te verschaffen heeft de bevolking van Sifoe daarom een eigen initiatief ontplooid, daarbij ondersteund door Gamrupa, door een vervallen gebouw te renoveren en in te richten als medische post.  Deze medische post is uitgerust met een inventaris die grotendeels in containers uit Europa is gekomen.  Vervolgens plande Gamrupa de opzet van een ziekenfonds voor Sifoe en vier naburige dorpen.  Het ziekenfonds zou een arts, een analist en vijf verplegers in dienst nemen.  Echter, door een aantal oorzaken heeft Gamrupa dit ziekenfonds in de wacht moeten zetten.

Via medische post naar gezondheidscentrum

De stichting richt zich nu op het uitbreiden van de gezondheidszorg in Sifoe, het bouwen van een kraamkliniek en het in stand houden van een ambulancedienst om zo toch een redelijke dekking van de medische zorg voor de gehele bevolking te krijgen.
De realisatie van deze zorg werd vooraf gegaan door een aantal essentiële stappen zoals de eerder genoemde renovatie van het vervallen gebouw,  het krijgen en brengen van de ambulance en nu het bouwen van de kraamkamers. De bevolking werkt bij al deze stappen mee door het vele vrijwilligerswerk dat verzet wordt. Momenteel bouwt Gamrupa dus naast de medische post een kraamcentrum en wordt de gelegenheid benut om de sanitaire installaties van de medische post te verbeteren. Ook is het de bedoeling om zonnecellen aan te brengen om elektriciteit te genereren.
Het District Health Committee erkent de medische post in Sifoe als een Health Care Center. De staat stelt een voltijdse verpleger en essentiële medicijnen ter beschikking. Een vrijwilliger uit het dorp zorgt voor verdeling van de medicijnen zoals tegen malaria in de malariaseizoen. Bovendien maken andere organisaties gebruik van de post om medische diensten te verlenen. Gedacht wordt om artsen in opleiding in Sifoe een deel van hun buitenlandstage te laten doen. Om tandartsen en oogartsen, optometristen en fysiotherapeuten, bottendokters en kwakzalvers uit te nodigen hun praktische kennis te toetsen aan de werkelijkheid van het van alle gemakken en voorzieningen verstoken platteland van The Gambia. Kortom, om van de medische post in Sifoe een echt Health Care Center te maken, waar kennis overgedragen wordt en kunde uitgeoefend.