Help ons Helpen

Hoe kan U mensen in Gambia steunen?

Jaarlijks hebben we financiële steun nodig om onze bestaande projecten te laten voortbestaan, alsook voor het verschepen van containers, aankoop van medicijnen, schoolmateriaal, schoolgelden …

Giften steeds welkom op onze rekeningen:

voor Nederland: NL27 RBRB 0898 2309 93
Opgelet nieuw rekeningnummer

voor België: BE59973032484526

(fiscale aftrek vanaf €40)

U kan ons ook helpen met het verzamelen van materialen.
Kleding; schoenen, textiel, school- en sportmateriaal, muziekinstrumenten, tuingerief alsook zaaizaden, medisch materiaal, naaimachines en naaigerief, fietsen + onderdelen, allerlei handgereedschap ( wij herstellen het indien nodig), klein elektrisch gereedschap, kleine generatoren, materiaal voor zonnepanelen en waterboringen, …

Geef ons gewoon een seintje

U wenst deel te nemen of ons te sponsoren op onze evenementen.
Aarzel niet, spreek ons aan.

U kan ook uw ervaring inzetten in Gambia.
Als student, vrijwilliger, bedrijf