Kraamkamers

Kraamkliniek uit nood geboren

Gemaakt op maandag 14 november 2016

Waar de geboorte van een kind het mooiste moet zijn wat een familie overkomt, viel dat voor de familie van Kalifa Kanteh uit Sifoe in Gambia, bestuurslid Association GamRuPA (The Gambia), anders uit. Van dichtbij zag Kanteh hoe de moeder van zijn neefje het leven liet op haar kraambed, een matras in de hoek van een kleine kamer zonder een arts of kraamkliniek in de wijde omgeving om hulp te bieden. Een situatie die al vele vrouwen in deze plattelandsregio het leven heeft gekost. Want waar moet je heen wanneer de dichtstbijzijnde kraamkliniek nauwelijks plaats heeft en zich in een stad bevindt, ver weg van je dorp?
Voor de dames op bijgevoegde foto en andere duizenden zwangere vrouwen, moeders en kinderen in Sifoe en omgeving is dit vandaag de dag wel anders. Zij kunnen terecht in de kraamkamers van de kliniek in een aanbouw van de bestaande gezondheidspost in Sifoe, gerealiseerd door Stichting Gamrupa Europe, VZW Gamrupa Europe -Belgium en Association GamRuPA (The Gambia). Een project dat letterlijk uit nood geboren werd, nadat Kalifa Kanteh gesterkt door dorpsbewoners van Sifoe, een noodkreet uitte dat er hulp moest komen voor moeder en kind om het hoge sterftecijfer tijdens geboortes te verminderen.

Het doel van Gamrupa voor de kraamkliniek was het creëren van een faciliteit waar zwangere vrouwen kunnen bevallen onder veilige omstandigheden en onder begeleiding van een gekwalificeerde vroedvrouw. De bouw van de kliniek werd medio januari 2015 afgerond en bestaat vandaag de dag uit drie kraamkamers, een poliklinische behandelkamer, een laboratorium, een apotheek en een wachtkamer.
Ondertussen hebben vele vrouwen de weg naar de kliniek gevonden, zijn er meer dan tweehonderd baby’s geboren en is geen enkele moeder overleden tijdens haar bevalling. Zoals Kalifa Kanteh in de Daily Observer, het dagblad van Gambia, op 4 augustus 2014 liet weten: “Deze faciliteit zal naar verwachting de kindersterfte verminderen en de gezondheid van moeders verbeteren. Succes is niks waard wanneer het niet wordt gedeeld. Ons principe is om te delen wat we hebben met de rest van de samenleving, zodat iedereen ervan kan profiteren.”
Gamrupa
Wat in 2002 begon met het, in nauwe samenwerking met dorpelingen, werken en ontwikkelen van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem in een schooltuin, is uitgegroeid tot projecten gericht op het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Dit leidde tot de officiële registratie van de NGO GamRuPa (Rural Poor Association The Gambia) in Gambia in 2006, de Stichting Gamrupa Europe in Nederland in 2008 en Gamrupa Europe – Belgium in België, eerst als feitelijke vereninging in 2011 en sinds 2016 als VZW.Sindsdien zijn diverse projecten opgezet en uitgevoerd, ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking van Sifoe en Gamrupa in Nederland en België. Ook lokale scholen, de ziekenpost, overheidsinstanties en andere partijen in Gambia werken mee aan de projecten.