Markthal

Wederopbouw gemeentelijke en gemeenschappelijke markt in Sifoe, Kombo South Districht, West Coast region, The Gambia.

De markthal is het sociale middelpunt van Sifoe en de ruime omgeving. Het sociale leven speelt zich hier in grote mate af, bijeenkomsten, besprekingen, ontvangsten maar ook het verkopen en kopen van de groenten gewonnen in eigen tuin, gekweekte kippen en geiten, gevangen vis.

De vrouwen komen dagelijks nar de gemeenschappelijke verkoop plaats om hun groenten, vis en vlees te verhandelen en om zaken te bespreken en gegevens uit te wisselen. Zij maken hierbij gebruik van de bestande (betonnen of houten)tafels.

Er is weinig plaats volgens het aantal verkopende vrouwen. Elke dag is er markt met telkens andere verkoopsters.
De anderen moeten aan huis verkopen, dit maakt het hen moeilijker om kopers te vinden.

De bestaande constructie is te klein, gevaarlijk en onhygiënisch; Het dak lekt of is verdwenen, steunpalen kunnen de druk niet meer aan, goederen worden noodgedwongen op houtenplanken verhandeld en de lage omheiningsmuur voldoet vaak niet meer om de loslopende dieren tegen te houden ( honden, apen, geiten).

De nieuwe constructie zal in de eerste plaats voor het dubbel aantal verkoopsters een veilige plaats bieden: overdekt, schaduw en dus frisser. De koopwaar kan in goede omstandigheden uitgestald, verkocht en gekocht worden: hygiënisch, veilig voor dieren.

Deze markt in Sifoe is zeer belangrijk voor de omgeving, daar Sifoe zich op 12 km van de regionale hoofdkantoren van het westen van Gambia bevind

Zie ook