Plastic recycling

Waarom we nu beginnen met een hele nieuwe tak van ontwikkelingswerk is eigenlijk een heel logisch gevolg van wat wij in het dagelijks leven in Gambia tegen komen. Er zijn tonnen aan afvalplastic die in Gambia een steeds grotere bedreiging vormt voor mens en dier. Plastic is erg vervuilend omdat het zo licht is en dus gemakkelijk door de wind meegevoerd kan worden naar elk hoekje van de bewoonde en onbewoonde wereld en dat is ook precies wat er gebeurd. De natuur is vervuild en het milieu aangetast door dit afval.
Overal in Gambia kom je zwerfplastic tegen. Of het nu is in de zeer dicht bevolkte steden zoals Brikama of Serrakunda of in de afgelegen bush en dorpjes op het platteland. In de grote steden trekt het afvalplastic, waar veelal etensresten aan kleven, ratten en ander ongedierte aan die ziektes meebrengen en voor ander overlast zorgen.
Op het platteland lopen de koeien, geiten en schapen los omdat er in Gambia geen intensieve maar alleen extensieve veeteelt is. Deze dieren eten alles wat zij kunnen vinden om aan hun dagelijkse voeding te komen. Vaak gaat er vee dood door het eten van plastic. Vooral in de droge tijd, als het voedsel voor de dieren, maar ook voor de mensen, schaars is, eten de dieren dit afval en is er grote sterfte onder het vee.
De bewoners van het dorp Sifoe, waar wij de meeste projecten hebben vroegen zich af hoe het komt dat er zoveel vee dood gaat en wat eraan te doen is. De oplossing voor een groot deel van dit probleem is het verzamelen en verwerken van het plastic. Een simpele oplossing zou je op het eerste gezicht zeggen maar niks is minder waar.

Want wat moet je dan doen met het verzamelde afval plastic. Verbranden, zoals dat nu veelal gebeurd? Nog meer vergif de lucht insturen? Nog meer ziekte verwekkende gassen verspreiden? Of weer op bergen gooien op het stort waarna het weer vrolijk de natuur in waait?
Dat was dus niet de oplossing. Maar wat dan wel? Wij kwamen in contact met de VZW Humasol in België. Dit is een stichting die door studenten-projecten problemen aanpakt in derde wereld landen en die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen om op zoek te gaan naar oplossingen. Samen met de studenten van de universiteit van Leuven is gezocht naar een eenvoudige manier om het afval plastic te verwerken tot gebruiksvoorwerpen zoals emmers, schooltafeltjes en stoelen, dakplaten en manden.

Dit gebeurd door het plastic te wassen, in kleine vlokken te malen en dan in een machine die vlokken te smeten tot het een warme brei wordt die in mallen gegoten wordt om daar af te koelen in de vorm die gewenst wordt.
Dat klinkt eenvoudig en in feite is het ook eenvoudig als je de kennis en kunde hebt om dit te doen. Natuurlijk zijn er wel een paar machines voor nodig die op elektrisch draaien, een onderkomen waar het werk gedaan wordt en menskracht die het plastic verzamelen, wassen en versnipperen en dat alles kost veel geld om dat goed op te zetten.

Wat zijn de grote voordelen van dit project.

De kinderen van scholen zullen een groot deel van het verzamelwerk op zich nemen en krijgen een kleine vergoeding voor dit werk zodat zij leren dat ook afval een waarde vertegenwoordigd.
De arbeiders van het hele proces zullen een (klein) salaris krijgen voor het werk dat zij doen.
De artikelen die gemaakt worden zullen door vrouwen worden ingekocht en op de markt verkocht waardoor zij een deel van hun inkomen kunnen verdienen.
En het vee kan veilig grazen en zullen niet ziek worden van plastic in hun magen.

Kortom, met niet al te veel inspanning kan een heel groot probleem worden opgelost en de mogelijkheden zullen, naarmate het project groeit, alleen maar zich uitbreiden.

Alles bij elkaar kost de opstart €25.000 wat natuurlijk veel geld lijkt maar als je naar de voordelen van een schoner milieu en betere leefomstandigheden voor mens en dier kijkt eigenlijk maar een heel klein bedrag is.

Zie ook: GAMRUPA Launches New Plastic Recycling Project in Siffoe