Sponsorprogramma voor schoolkinderen

In Gambia is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat kinderen naar school kunnen gaan. Hoewel het schoolgeld niet heel erg hoog is moeten de kinderen, om naar school te mogen, schoenen dragen, een eigen uniform hebben, een rugzakje en een drinkbeker bezitten.
Alles bij elkaar zijn de kosten voor één schooljaar €120. Veel ouders kunnen dat geld niet opbrengen en daarom hebben zij uw hulp en steun nodig. Gamrupa Europe steunt ongeveer 20 kinderen door hun jaarlijkse schoolgeld te sponsoren.

Wilt u ons helpen de kinderen van ouders die de schoolgelden niet kunnen betalen toch de kans op scholing te geven?
Stort dan uw bijdrage op:
Stichting Gamrupa Europe met het bankrekening nummer NL27 RBRB 0898 2309 93 in Nederland.
Gamrupa VZW met het bankrekening nummer BE59 9730 3248 4526 in België.

Graag onder vermelding van schoolgeld zodat wij kunnen zorgen dat uw gift ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor dit project.