Wat is Gamrupa

Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Gamrupa in Sifoe (op het platteland van The Gambia (West-Afrika), een dorp dat pas in 2014 aangesloten werd op een elektriciteitsnetwerk en dat slechts provisorische watervoorziening heeft. Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten uitgevoerd vanuit een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde mensen uit het dorp Sifoe.

Maar de projecten groeiden en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO GamRuPA, wat staat voor Rural Poor Association (The Gambia), in Gambia op 7 juni 2007. Het bestuur bestaat uit de mensen die tot dat moment alle projecten hebben gecoördineerd. De werkgroep in Nederland schreef zich in als Stichting Gamrupa Europe bij de Kamer van Koophandel op 1 oktober 2008. In België is Gamrupa actief sinds 2012, eerst als een feitelijke vereniging en sinds 4 januari 2016 als vzw. Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking in het dorp Sifoe en de stichting in Nederland en GamRupa in Gambia. Ook lokale scholen, de ziekenpost, overheidsinstanties en andere relevante partijen in Gambia werken mee aan de projecten.

 Doelstelling, visie en missie

Statutaire doelstelling

De organisatie heeft tot doel het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West-Afrika.

Visie

De visie van Gamrupa Europe is dat ontwikkeling alleen door de mensen zelf tot stand gebracht kan worden. Gamrupa kan hierin een helpende hand toesteken en mogelijk handvatten aanreiken, doch de ontwikkeling komt primair voort uit de noden en ideeën van de bevolking.

Missie

Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt Gamrupa Europe kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia om vooruitgang te realiseren. Dankzij de wisselwerking tussen lokale kennis en arbeidskracht van de plattelandsbewoners enerzijds en de professionele begeleiding en kennis vanuit Nederland en België anderzijds, richten Gamrupa Europe en de lokale inwoners zich samen op de ontwikkeling van de gemeenschap.

Voorlichting, publiciteit en partners

De vrijwilligers van Gamrupa Europe geven voorlichting over het werk dat de organisatie verricht en zoeken regelmatig de publiciteit op, bijvoorbeeld bij regionaal weekblad; Rondom, Kerk en Leven, gemeenteberichten aangevuld met persoonlijke mails. Ook is de de organisatie aanwezig op meerdere braderies, gelegenheidsmarkten en specifieke activiteiten over Noord-Zuid problematiek en opleidingen.

In Gambia verschijnen regelmatig artikelen over het werk van Gamrupa in de verschillende kranten zoals de Daily Observer en Foorya. Aan de opening van de Lower Basic School in Sifoe (ook een initiatief van Gamrupa) op 21 november 2015 werd in het nieuws van de GRTS (landelijke omroep) op zowel radio als televisie met uitgebreide reportages en interviews aandacht besteed.

Gamrupa is lid van de Verenigde Stichtingen Gambia (VSG).

Waar kennis en kunde over het land en de projecten gedeeld wordt

met andere Stichtingen en Vzw’s